fbpx
Parkeringskontrol på vej i Brøndby
BRØNDBY. Parkeringsproblemerne er nu så store i Brøndby, at kommunen overvejer at ansætte egen parkeringsvagt eller få et firma til at løse opgaven

”Brøndby Kommune har igennem en længere årrække oplevet problemer med ulovlig parkering på offentlige og private arealer.”
Sådan hedder det i en redegørelse, som Teknik- og Miljøudvalget behandlede i sidste uge, og som kommer videre til såvel Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Videre i redegørelsen hedder det:
”Teknisk Forvaltning oplever, at de nuværende parkeringsproblemer primært skyldes, at der er for få parkeringspladser … Teknisk Forvaltning har desuden oplevet stigende problemer med at få politiet til at varetage kontrol af ulovlig parkering.”

Uholdbar situation
Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget mener, at tiden er kommet til, at der bliver gjort noget ved sagen:
– Vi kan ikke leve med situationen, som den er nu. For eksempel ved Dyringparken og Ulsøparken er der ofte mange ulovligt parkerede biler. Det er et problem i forhold til sikkerheden for blandt andet skolebørnene i området. Men giver også det problem, at nogle borgere tænker, om lov og orden ikke gælder her.

Politiets opgave
I redegørelsen, som de lokale politikere forholder sig til, fremhæver forvaltningen, at det er vanskeligt at få politiet til at foretage parkeringskontrol.
En holdning Vagn Kjær-Hansen deler:
– Det er politiets opgave at foretage kontrollen. Men det er de ikke særlig gode til.
Dermed bliver kommunen, ifølge Vagn Kjær-Hansen, pålagt en opgave, som den helst var foruden:
– Det er stærkt provokerende, at vi på denne måde bliver pålagt en kommunal opgave ad bagvejen. Lovgivningen giver mulighed for, at kommunerne kan påtage sig opgaven, hvis de finder det interessant. Det gør sig for eksempel gældende i København. Men i Brøndby kommer vi altså til at løse en del af politiets opgaver, uden at vi bliver kompenseret for det.

Fordele og ulemper
Ifølge Vagn Kjær-Hansen har man for nogle år siden undersøgt muligheden for, at Brøndby, i samarbejde med andre kommuner, foretog parkeringskontrol.
Det kunne imidlertid ikke betale sig økonomisk dengang. Men det forhold har ændret sig, så det nu er muligt.
Enten ved at kommunen selv ansætter parkeringsvagter eller ved at lave en aftale med et privat parkeringsfirma.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forvaltningen arbejder videre med begge muligheder. De har hver deres fordele, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Fordelen ved et samarbejde med et firma er, at de har mere manpower. I en opstartsfase, eller ved særlige situationer, har de flere ressourcer at sætte ind. Omvendt er fordelen ved at kommunen får sine egne kontrollører, at man er tættere på og har blik for lokale forhold. Det kunne for eksempel være i forbindelse med kampe på stadion, hvor der skal tages særlige hensyn.
Men uanset hvilken model, det eventuelt ender med, har Vagn Kjær-Hansen ingen forventning om, at det vil være en stor udgift for Brøndby Kommune:
– Der vil nok være nogle borgere, især i starten, der vil være utilfredse og henvende sig til kommunen. Det vil naturligvis kræve nogle ressourcer til klagebehandling, men ellers vil udgiften være begrænset.

Flere P-pladser
Sideløbende med indførelsen af parkeringskontrol er kommunen i gang med at sikre flere parkeringspladser. Der er et samarbejde i gang med nogle af boligforeningerne i Brøndby Strand om at etablere de manglende parkeringspladser.
Teknik- og Miljøudvalget har pointeret i deres indstilling, at parkeringskontrollen først skal begynde, når der er kommet flere pladser.

Emnet blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget onsdag i sidste uge og er nu på vej videre igennem det politiske system.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top