fbpx
Overskudsvarme genbruges af 1.000 parcelhuse
Kopenhagen-Fur-og-Glostrup-Forsyning.jpg
Jesper Uggerhøj fra Kopenhagen Fur og borgmester John Engelhardt er begge glade for det grønne samarbejde. Foto: Sofie Holm Lauritsen
GLOSTRUP. Kopehagen Fur og Glostrup Forsyning har indgået en aftale omkring udnyttelse af varmen fra Kopenhagen Furs køleanlæg. Derfor bliver varmen nu suget ud af kølehallen og transporteret hen til varmeledningen, for til sidst at ende ude hos forbrugeren

Det kræver en masse energi at holde pelsene på Kopenhagen Fur kolde. Den varme, som køleanlæggene har haft til overs, er tidligere bare forsvundet ud i den blå luft. Det gør den ikke længere. Nu bliver den i stedet genbrugt som bæredygtig fjernvarme af Glostrup Forsynings varmekunder.
Rent praktisk betyder det, at Kopenhagen Fur har opsat et kompressoranlæg, som udover at levere kølingen til deres egne lagerhaller nu også leverer varme til Glostrup Forsyning. For at kunne modtage denne varme har Glostrup Forsyning anlagt en fjernvarmeledning fra kompressoranlægget hos Kopenhagen Fur hen til fjernvarmeværket på Essedal 8. Glostrup Forsyning har desuden installeret en pumpe og styring, så de kan modtage varmen og sende den videre ud til Glostrup Forsynings varmekunder.

Bæredygtig energi
Den økonomiske investering for Glostrup Forsyning er på cirka 1,5 millioner kroner mens Kopenhagen Furs merinvestering ligger på cirka en million kroner. Glostrup Forsyning forventer en tilbagebetalingstid på under 10 år.
– Samarbejdet er intelligent udnyttelse af i forvejen produceret energi, som ellers kun ville have været til gavn for fuglene. Med en forholdsvist lav investering, kan vi i fællesskab udnytte bæredygtig energi til opvarmning. fortæller Leif Meyer Olsen, Bestyrelsesformand hos Glostrup Forsyning.
Overskudsvarmen kan opvarme cirka 1.000 nyere parcelhuse på 130 kvadratmeter om året.
– Vi har haft et godt parløb med Glostrup Forsyning, fordi vi har en fælles vision om at skabe en grønnere fremtid, siger Jesper Uggerhøj, administrerende direktør i Kopenhagen Fur.

Gevinst for begge parter
Glostrup Forsyning ser sig selv som en vigtig samarbejdspartner, og arbejder for at gøre Glostrup mere bæredygtig og miljørigtig, og her spiller sådanne nye samarbejder, projekttiltag og løsninger en stor rolle.
– Vi er glade for, og forventer meget af samarbejdet med Kopenhagen Fur. Fjernvarmen kommer på nuværende tidspunkt fra affaldsforbrænding og andre energiformer, siger Bo Nørbjerg, adm. direktør hos Glostrup Forsyning.
Kopenhagen Fur har som virksomhed fokus på, at deres produktion foregår efter bæredygtige karakteristika. Samtidig ønsker de en miljøvenlig virksomhedsprofil, hvilket dette projekt bidrager positivt med til begge parter.
– Pelsdyravl er en del af den cirkulære bioøkonomi, hvor vi lægger stor vægt på at bruge alle ressourcer så grønt og ansvarligt som muligt. Derfor er det helt oplagt at sende vores overskudsvarme videre til Glostrup Forsyning, siger Jesper Uggerhøj.

Bidrag til klimapolitik
Visionen for Glostrup Kommunes klimapolitik indeholder et ønske om at være klimavenlige, samt vise effektiv anvendelse af energi og nye veje uden brug af fossile brændsler. Derudover er det en målsætning for kommunen at motivere blandt andet virksomheder til at tage del i klimaaktiviteterne.
– Som kommune sørger vi for, at rammerne er til rådighed – hvor det er virksomhedernes opgave at udfylde disse rammer. Derfor er jeg glad for at se samarbejder som disse, hvor Glostrup Forsyning og Kopenhagen Fur sammen får søsat sådan et projekt, fortæller John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune.
Glostrup Forsyning ønsker at understøtte Glostrup Kommunes klimapolitik i og med at Glostrup Forsyning i alle deres aktiviteter arbejder for at gøre Glostrup grønnere.
– Glostrup Forsyning har de seneste år udbygget fjernvarmenettet i Glostrup så meget, at det på nuværende tidspunkt er 70% af varmebehovet, som kommer fra fjernvarme. Dermed har vi reduceret afhængigheden af fossile brændsler og en reducering af den samlede CO2 belastning fra opvarmning med cirka 9.000 tons pr år. Samarbejdet med Kopenhagen Fur vil også bidrage positivt til denne bæredygtige opvarmningsform, siger Bo Nørbjerg, adm. direktør hos Glostrup Forsyning.

Gevinster ved bæredygtig energi til opvarmning

• 24.000 GJ svarende til 1.000 alm. parcelhuse om året
• Lille CO2 belastning
• Samfundsøkonomisk set er det attraktivt at få store varmepumper ind på fjernvarmenettet
• Selskabsøkonomisk set er det en fornuftig investering
• Symbioseeffekt da samarbejdet bidrager positivt for alle parter
• Bidrager positivt til kommunes klimapolitik
• Dobbeltudnyttelse af energi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top