fbpx
Norm for parkering
Parkering1.jpg
Kommunalbestyrelsen i Brøndby har vedtaget en ny vejledende parkeringsnorm. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Brøndby har fået en ny vejledende parkerings­norm, der fastsætter retningslinjerne for, hvor mange parkeringspladser, der skal være forskellige steder i byen

Brøndby Kommune har ikke tidligere haft fast norm for, hvor mange parkeringspladser der skal laves i forbindelse med etablering af bolig og parkering.
Ligesom der i nogle lokalplaner end ikke har været stillet krav om antallet af parkeringspladser.
Hertil kommer, at Brøndby Kommune, som Folkebladet også har fortalt ved flere lejligheder, de seneste år har oplevet stadig stigende udfordringer med ulovlig parkering, særligt i Brøndby Strand, i Gillesager og ved Brøndby Stadion.
Derfor har de lokale politikere på deres seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 23. august, vedtaget en ny vejledende parkeringsnorm for Brøndby Kommune.

Behov for nyt
Parkeringsnormen skal ifølge Brøndby Kommune sikre:
– at der etableres nok parkeringspladser, så de omgivende områder ikke har problemer med for mange parkerede biler. Samtidig skal normerne fastsættes på et niveau, der sikrer, at der ikke etableres unødvendige parkeringspladser, der optager arealer, der kan anvendes til andre formål. Herudover skal normerne fastsættes så de i vid udstrækning tager højde for den fremtidige udvikling i biltrafikken.
Derfor har det ifølge Brøndby Kommune altså været nødvendigt at bryde med traditionen:
– Brøndby Kommune har ikke haft en tradition for en generel, vejledende parkeringsnorm. I stedet har vi taget stilling fra sag til sag til, hvor mange parkeringspladser, der skal laves, når kommunen giver en byggetilladelse til en ny virksomhed eller nye boliger. Med de mange nye boliger på vej i særligt Kirkebjerg er der behov for at have en generel parkeringsnorm i kommunen, så vi sikrer os, at der ikke skabes nye parkeringsproblemer, men at borgere og virksomheder kan fungere i de nye områder.
Ifølge de nye vejledende parkeringsnormer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, skal der således fremover være to parkeringspladser per parcelhus, en per 25 m² dagligvarebutik og en per 50 m² produktionsvirksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top