fbpx
Letbanen kommer til at kunne mærkes
BRØNDBY. Letbanens placering ligger nu så fast, at grundejere, der skal af med noget grund, er blevet kontaktet

Politikerne bruger stadig vendingen, hvis letbanen kommer.
Og hvis den kommer, går der stadig minimum seks år.
Allligevel er arbejdet med at inddrage areal til projektet nu gået i gang. For at skabe plads er der nemlig behov for at ekspropriere noget af arealet fra cirka 90 ejendomme langs Sdr. Ringvej.
– Vi har netop sendt digital post til de grundejere, der i den kommende tid bliver kontaktet af Hovedstadens Letbane vedrørende ekspropriation af deres grund. Vi kan desværre ikke undgå, at letbanebyggeriet vil få betydning for en del af vores borgere og virksomheder langs strækningen, men vi arbejder på, at generne bliver mindst mulige og prioriterer at have en tæt dialog, siger Kent Max Magelund (S), borgmester i den forbindelse.
Samtidig slår Kent Max Magelund fast, at information er et væsentligt element:
– Det ligger os meget på sinde løbende at holde de relevante parter opdateret, holde møder med de berørte grundejerforeninger og i det hele taget at inddrage borgerne, så vi finder de bedst mulige løsninger.
Samtidig lover Brøndby Kommune, at når den politiske proces i forbindelse med endelig vedtagelse af letbanen er på plads, sandsynligvis omkring årsskiftet, så vil kommunen invitere til informationsmøde.

Grunden skrumper
En af de borgere, der har fået brev, er Tom Maes. Han bor på Lygtoftevej og kan miste en hel del af grunden:
– Vi har boet her i 35 år. Grunden er i dag på lige over 1.000 m2, og det lyder som om, at vi skal af med 150 til 200 m2. Efter planen er det et hjørne af vores grund.
Tom Maes er tilhænger af en kommende letbane. Men ærgrer sig samtidig over, at det påvirker hans grund:
– Vi bor ikke lige ved siden af det nye stop, men har fået at vide, at der skal laves en lang højresvingsbane. Det er i den forbindelse, man skal bruge noget af vores grund.

Hellere det hele
Tom Maes har fulgt med i planerne for letbanen, og var derfor også klar over, at dagen ville komme, hvor det greb ind i hans liv:
– Vi har jo godt vidst det. Men det er da mærkeligt. Ifølge brevet bliver mødet i november, men jeg ville gerne have, det blev så hurtigt som muligt, så vi kunne få større vished.
Desuden har Tom Maes et andet ønske, når situationen er, som den er:
– Når man nu skal til at ekspropriere, så ville jeg i grunden ønske, at det var hele grunden. For det er sådan et mærkeligt hjørne, vi mister. Men vores hus ligger åbenbart for langt tilbage på grunden. Naboen derimod mister hele grunden.

Gerne hurtigt
Steen W. Nielsen er formand for Grundejerforeningen Vesterled, og han understreger også behovet for afklaring:
– Jeg er overbevist om, at mange af de berørte medlemmer på Sdr. Ringvej ser frem til en snarlig afklaring om deres situation. Kommende møder er naturligvis fint, men desværre er letbanen endnu ikke afgjort officielt.
Og så efterspørger Steen W. Nielsen generelt mere information:
-At der er to interessenter i vores område, Hovedstadens Letbane, hvad angår forløb og ekspropriationer, samt Brøndby Kommune, hvad angår Stationsforpladsen, gør også forløbet noget forvirrende.

Letbanen er et plus
Men holder man fordele og ulemper, både for den enkelte og byen, op imod hinanden er borgmester Kent Max Magelund dog ikke i tvivl om, at letbanen betyder vækst, byudvikling og flere arbejdspladser for Brøndby.
– Udover at letbanen binder hele hovedstadsområdet bedre sammen og forbedrer infrastrukturen for vores borgere, der bliver for eksempel bedre forbindelse til S-togslinjerne, så er det også et projekt, der skaber udvikling og vækst.
Kent Max Magelund mener, at man kan hente inspirationen fra lignende projekter:
– Erfaringer fra andre letbaner viser, at investeringen i en letbane tjener sig ind mellem 8 og 20 gange. Der er ikke mindst interesse for at bygge nye boliger og kontorbyggerier tæt på letbanen, og det mærker vi også i Brøndby. Vi kan allerede nu se, at Kirkebjerg-området oplever øget interesse og vækst på baggrund af letbanen, der får stop netop der.
Men selvom projektet altså ifølge Kent Max Magelund overvejende er positiv, kan gener ikke undgås.
Således peger Brøndby Kommune selv på, at der visse steder vil være begrænset fremkommelighed, omlægning af trafik og støj fra byggepladserne, mens arbejdet står på.

Arbejdet i gang
Selvom det altså tidligst er om seks år, Letbanen bliver taget i brug, er Brøndby Kommune allerede i gang med planerne om, hvordan for eksempel de to stationspladser i byen skal udformes.
Der har været planer i høring, og borgere og politikere har drøftet, hvordan det gøres bedst muligt.
Ved letbanestoppet Brøndbyvester ved Vallensbækvej planlægges en forplads med blandt andet cykelparkering, ligesom en investor vil opføre en dagligvarebutik.
De to stop i Brøndby vil være et stop ved Park Allé/Søndre Ringvej og Vallensbækvej/Søndre Ringvej og kommer til at hedde henholdsvis Kirkebjerg og Brøndbyvester.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top