fbpx
Her er Glostrup Skoles næsten nye leder
Yasa-1.jpg
Yasar Cakmak er leder på Glostrup Skole og har kontor på Nordvang. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. I foråret fik Glostrup Skole ny leder. Det blev Yasar Cakmak. Han kommer til en skole med udfordringer og en broget historik. Han vil løfte skolen ved at invitere folk indenfor og dele ud af indflydelsen. Det gør han blandt andet på lørdag, hvor der er visionsdag for Glostrup Skole

I et hjørne af Nordvangskolen, for enden af en lang og halvmørk gang, ligger Yasar Cakmaks kontor. Da Folkebladet kommer forbi sidder han stille bag sin computer og skriver. Der var lige nogle mails, der skulle svares på. Han ville ellers gerne have brugt lidt af frikvarteret på at spille fodbold med børnene, men det nåede han ikke i dag.
1. april blev han ny leder af Glostrup Skole. Over 2.000 elever og over 300 ansatte har han nu ansvaret for. Det er et stort ansvar, han er bevidst om og gerne tager på sig, men også et ansvar, han gerne deler ud af.
– For mig er indflydelse og magt ikke et nulsumsspil. Hvis jeg deler noget af min indflydelse ud, så betyder det ikke, at den andel af indflydelse går fra mig og min indflydelse bliver mindre, tværtimod. Jeg tror det udvider sig. Man skal turde invitere ind. Når man får indflydelse, tager man også ansvar, siger han.

Visionsdag
At turde invitere ind og lære af andre er ord der går igen, når han taler. Og det er ikke kun tale. For Yasar Cakmak har allerede selv inviteret ind. På lørdag har han nemlig inviteret til visionsdag for Glostrup Skole.
– Det, der er vigtigt for os, det er at få flere forskellige perspektiver. Overskriften er faktisk bred: Hvad skal kendetegne fremtidens Glostrup Skole? Hvordan skaber vi en attraktiv skole, både for elever, forældre og medarbejdere? spørger han.
Det spørgsmål håber han at kunne få flere svar på, for selvom han giver en del svar selv, så er det vigtigt for ham med input fra forældre, medarbejdere, elever, samarbejdspartnere i erhvervslivet og så videre.
– Kunne man forestille sig, at noget af undervisningen i nogle af udskolingslinjerne blev lagt ved en virksomhed? Ikke kun som et enkelt besøg, men som en fast del af undervisningen, eller at der kom nogle gæstelærere, der var en fast del af undervisningen i afgrænsede perioder. Hvis vi tager Nordvang som eksempel, er der gode fysiske forhold med aula og teatersal. Kunne man forstille sig et samarbejde med et teater, hvor det ikke bare var en engangsforestilling i løbet af skoleåret, men et reelt samarbejde, hvor noget af undervisningen foregår på teatret, og noget af undervisningen foregår her med rigtige instruktører. At vi var fælles om nogle forløb, siger han.
Han nævner også en udnyttelse af Vestervangs nærhed til kommunens primære sportsområde som en mulighed, eller erhvervspraktik tidligere i skoleforløbet for nogle elever.
– Det er min egen fantasiløshed, der sætter grænserne. Når man inviterer folk ind, og taler om de her muligheder, vil de ofte sige; Jammen kan man så også … og ja, det kan man nok godt langt hen ad vejen, siger han.

For mange indsatser
På lørdag skyder Glostrup Skole sin visionsproces i gang. Men det er langt fra det eneste, som de ansatte på skolen skal forholde sig til. I foråret fik Glostrup Skole nye mål, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen og kigger man på skolens hjemmeside, kan man finde en skolepolitik.
– Jeg tænker det på den her måde: De politiske mål, dem er vi bundet af. Det er Kommunalbestyrelsen, der har lavet dem. Der er udpeget nogle mål og indsatsområder, som vi skal arbejde med, siger Yasar Cakmak.
Men hans mål er også at komme lidt på forkant med udviklingen og de udefrakommende krav.
– Jeg er meget optaget af, at vi ikke laver brandslukning hele tiden. Jeg tror, mange skoler har det sådan, at de føler, der kommer mange tiltag udefra. Men kunsten er at tage ansvaret, lykkes med sin kerneopgave og være det skridt foran, så omgivelserne har tillid og føler sig trygge og der dermed bliver mindre behov for ekstern styring og indblanding. Eller også være det skridt foran, så eventuelle nye tiltage ikke opleves som en belastende stressfaktor, men som noget, der ligger i forlængelse af det man gør i forvejen, og på den måde være stolt over sin indsats og over, at man allerede er i gang. Altså at bringe sin organisation i en proaktiv position, hvor man ikke kun reagerer, fordi man er i defensiven og presset i bund, men man agerer, fordi man er på forkant med sin udvikling, siger han.
Og der er mange handleplaner på Glostrup Skole lige nu.
– Hvis man ser udefra, kan jeg godt se, vi har mange indsatser, gode og rigtige indsatser, men jeg kan også se, at nogle af indsatserne handler om det samme, men kører parallelt. Kunne man med fordel slå dem sammen til én indsats? Inkluderende fællesskaber, trivsel og antimobning, handler det ikke om det samme? Handler det ikke alt sammen om at sikre god trivsel?, spørger han og fortsætter:
– Heller ikke som Glostrup Skole kan vi sige os fri for, at vi har nogle indsatser, som vi bruger kræfter på, som ikke har den effekt, som vi går og tror. Min ambition er at skabe overblik og forenkle og tænke meget mere i forebyggelse end i brandslukning. Så vi kommer på forkant og forfølger vores egne drømme og ambitioner om at skabe den gode skole. Så de tiltag, vi skal forholde os til, det er ikke fordi andre har fortalt os det, men fordi vi har været i stand til at identificere og prioritere de rigtige og væsentlige opgaver og indsatser, som vi ved har effekt og virker, siger han.

Tilgængelighed
For at styrke samarbejdet og dialogen, lytte til og blive inspireret af fx forældrene, kræver det, at dem der har noget på hjertet, oplever tilgængelighed og har mulighed for at komme i kontakt med fællesledelsen og Yasar Cakmak. Det kan opleves som svært på så stor en skole.
– Jeg hører nogle sige, at det er en stor skole og det er svært med tilgængeligheden til ledelsen. Det er noget jeg tænker meget over. Hvordan kan man skabe følelse af nærvær til ledelsen og mulighed for at blive set og hørt, når man har behov for at komme i kontakt med skolen? Lige nu er der forældremøder på skolerne, der deltager repræsentanter fra Skolebestyrelsen, og jeg har valgt at prioritere også at deltage i så mange møder som muligt. I aften er der også forældremøde på en af matriklerne. De fleste steder er det organiseret på årgangsniveau, så der er mange møder, men det vil jeg gerne bruge tid på. Samarbejdet med forældrene står direkte i Folkeskolelovens formålsparagraf. Vi kan kun skabe en god skole i samarbejde med forældrene, siger han.
Han er også ved at indføre nogle såkaldte forældrecaféer. Det er en dag om måneden på hver matrikel fra 7.30 til 8.30, hvor Yasar Cakmak, en repræsentant fra den lokale ledelse og en repræsentant fra Skolebestyrelsen vil være til stede.
– Den dag, hvor jeg er til forældrecafé på en af matriklerne, vil jeg blive på matriklen, være i dialog med medarbejderne og eleverne også. Jeg har ikke behov for at styre alle detaljerne, men jeg vil gerne have føling med hele skolen.
Han vil også gerne tale med skolens elever.
– Jeg får henvendelser fra nogle klasser. Jeg har været imponeret over refleksionsniveauet og initiativlysten blandt vores elever. Det er ikke bare, at de påpeger forhold, der ikke fungerer, men de kommer med alternativer, som gør, at de ikke bare brokker sig, siger han.

Lidt vej til én skole
Det er fem år siden, at Glostrup Skole blev oprettet, men man har endnu ikke høstet alle frugterne.
– På en række områder kan jeg godt se, at man er nået et stykke vej med tankerne om en fælles skole, men jeg kan også se, at vi på nogle områder tænker som fire afdelinger, siger Yasar Cakmak.
Han mener, der er opbakning til at få tænkt skolen mere som en skole.
– Jeg kan høre medarbejderstemmer, der efterlyser mere samarbejde på tværs af skoleafdelingerne, siger han.
Skolen er nået et stykke vej, blandt andet når eleverne til starten af 7. klasse har valgt en linje på tværs af de fire afdelinger.
– Der er meget større potentiale for at arbejde på tværs. Lige nu har vi en arbejdsgruppe til at lave en fælles læsehandleplan for hele Glostrup Skole, i stedet for at hver afdeling har sin egen handleplan, siger han.
De forskellige afdelinger skal også turde stille sig frem og vise, hvad de kan.
– Det at du både tør at invitere ind og fortælle om din egen praksis, det sætter en masse refleksioner i gang. Nogle gange kan man godt lukke sig om sig selv og tro, man er verdensmester til det hele. Når der bliver stillet spørgsmål til ens praksis kan man reflektere over den, og lade sig inspirere af andres måde at tænke på. Helt enkelt, hvis man tænker på at gå i gang med noget, som andre allerede er i gang med, behøver man ikke opfinde den dybe tallerken selv, men lade sig inspirere. Jeg tror det er sundt på mange måder. Jeg tror det er sundt at turde være modig, åbne sig ud mod omverdenen, lade sig inspirere, turde tage initiativ og begå fejl, turde udfordre vores antagelser, selvforståelser og overbevisninger, siger han.

Resultaterne
Ud over elevernes trivsel er det andet hovedmål for Glostrup Skole at forbedre elevernes resultater til Folkeskolens Afgangsprøve. Også på landsplan er der fokus på, at mindst 95 procent af eleverne får en ungdomsuddannelse.
– Hvis jeg var politiker, ville jeg også have fokus på det. Vores opgave som skole er at sikre, at eleverne er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Om det er en praktisk uddannelse, en gymnasial uddannelse, det er underordnet. Men de skal have faglige og sociale kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis vi ikke kan sikre det, hvis der er for mange elever, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, så er der en opgave vi ikke har løst godt nok. Så må vi gribe i egen barm og kigge på vores praksis og se, hvad skal vi gøre anderledes i forhold til tidligere, siger Yasar Cakmak.
På landsplan ligger Glostrup Skole midt i feltet.
– Langt hen ad vejen er vi rigtigt godt med, men på nogle områder, kan jeg også se, at vi har en opgave foran os. Vi har nogle fag, hvor vi præsterer på det niveau, man skal forvente, på enkelte områder en lille smule bedre, end man kan forvente, og andre områder, der præsterer vi lidt under, det man kan forvente. Man skal være åben om de udfordringer, der er. Når det for eksempel handler om børnenes læsekompetencer, hvad skal vi så gøre for at styrke læseundervisningen. Jeg tror ikke på hurtige mirakelløsninger eller på genveje til succes. Jeg tror på systematisk og målrettet indsats. Jeg tror på vedholdenhed og hårdt arbejde, siger han.

Leder
I år er det fem år siden, at Glostrup Skole blev skabt ved en sammenlægning af Glostrup Kommunes tidligere fire skoler. Undervejs har skolen haft forskellig tilgange, der har været en del udskiftninger af ledende medarbejdere, Yasar Cakmak er den 4. skoleleder på skolen, og der er lavet justeringer af ledelsesstrukturen. Der har også været massiv udskiftning på medarbejdersiden, som det blandt andet tidligere har været omtalt her i Folkebladet.
Yasar Cakmak er helt opmærksom på, hvad det er for en historik, han kommer ind til.
– Jeg synes jeg er kommet ind i en god samarbejdskultur mellem Glostrup Skole, Glostrup Kommune og de faglige organisationer. Jeg ved godt, der er noget historik, men nu er jeg skoleleder på Glostrup Skole, dermed er det mig, der har ansvaret, og det ansvar tager jeg på mig, siger han.
Han har tidligere været leder på Amager Fælled Skole, der havde massive problemer før han kom.
– Det var en skole, der havde udfordringer, da jeg startede. Både med at tiltrække elever, medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, skolens omdømme og skolens resultater. Det lykkedes at vende det. Skolen er femsporet i dag og skolen blev attraktiv. Sygefraværet faldt meget markant til under kommunens gennemsnit, siger han.
Det er blandt andet erfaringen derfra, han tager med til Glostrup. Blandt andet om inddragelse.
– Folk vil gerne ledes, når de oplever god ledelse. Når man bliver inviteret ind og mødt med forventninger og tillid, så vil de fleste også gerne honorere det og gøre deres bedste. Man skal også turde invitere medarbejderne med, det er trods alt dem, der er tættest på børnene, undervisningen og forældrene, siger han og fortsætter:
– Jeg ved godt, der har været en historik, som vi har været præget af, men jeg synes også, der er sket en bevægelse. Vi er en stor arbejdsplads med over 300 medarbejdere, så det ville være løgn, hvis jeg sagde, at alle var glade og tilfredse. Der vil altid være noget, som ikke fungerer optimalt, Det skal vi tage ansvaret for og arbejde på at rette op på. Og det gør vi bedst i samarbejde og dialog. Ved at turde invitere ind og lytte til de input, der kommer, siger han.
Og så mangler han stadig at komme i lidt bedre kontakt med børnene. Interviewet er ved at være slut, og vi går ud i skolegården for at tage nogle billeder. Her er en gruppe børn i gang med en fodboldkamp. Og Yasar Cakmak smider jakken og spørger, om han må være med.

Yasar Cakmak

Startede som lærer i 1994 på en skole i Avedøre og læste samtidig på seminariet, hvor han blev færdig i 1998. Han fortsatte på skolen til 2004.
Souschef på Rådmandsgade Skole i tre år.
Skoleleder på Amager Fælled Skole i syv år
Ledelseskonsulent i Rudersdal Kommune i 2,5 år
Startede som leder af Glostrup Skole 1. april i år

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top