fbpx
Hædersplads til hædersmand?
Af Ole Dam, Dalvangsvej 25, Glostrup I Glostrups kommunalbestyrelses mødesal hænger portrætter af alle tidligere borgmestre i Glostrup. Det er borgernes måde at hædre de mennesker på, som gennem mange år har betydet ufatteligt meget for det Glostrup, vi kender i dag. På tværs af forskellige politiske holdninger har de hver især sat deres markante […]

Af
Ole Dam,
Dalvangsvej 25,
Glostrup

I Glostrups kommunalbestyrelses mødesal hænger portrætter af alle tidligere borgmestre i Glostrup. Det er borgernes måde at hædre de mennesker på, som gennem mange år har betydet ufatteligt meget for det Glostrup, vi kender i dag.
På tværs af forskellige politiske holdninger har de hver især sat deres markante præg på Glostrups udvikling til en by, som fuldt ud lever op til Glostrups valgsprog: I stadig bevægelse.
Det sidste portræt er af Søren Enemark, som bestred borgmesterposten fra 2000, valgt af Socialdemokratiet. Da flertallet skiftede ved valget i 2009 indhentede borgmesteren ulovligt fortrolige oplysninger om en politisk modstander via pres på en administrativ medarbejder i kommunen. Østre Landsret dømte Søren Enemark til 30 dages ubetinget fængsel for magtmisbrug i kraft af sit embede.
Til det kommende kommunalvalg har den socialdemokratiske vælgerforening valgt at opstille Søren Enemark på en 2. plads på opstillingslisten. Det betyder, at han efter alt at dømme vil genindtræde i kommunalbestyrelsen den 1. januar 2018.
Med al respekt for den gennemførte resocialisering af den tidligere borgmester og accept af vælgernes kommende valg, har jeg en bøn til den nuværende kommunalbestyrelse: Nedtag Søren Enemarks portræt og hæng det op på Lokalhistorisk Arkiv.
Der kan det minde kommende generationer om en uafvaskelig plet i Glostrups historie, hvor manden, som bar de gyldne kæder, svigtede og ikke gjorde sig fortjent til at betegnes som en hædersmand.
På væggene i justitsministeriet kan man heller ikke finde et portræt af justitsminister Peter Alberti.
Folkebladet har givet såvel John Engelhardt (V), borgmester, som Søren Enemark (S) mulighed for at svare på læserbrevet.
Begge har dog takket nej til tilbuddet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top