fbpx
Foreningslivet inspirerede lokalpolitikere
IMG_20170920_180128-002.jpg
Onsdag hentede flere af de lokale kandidater til kommunalvalget inspiration fra foreningslivet. Mødet foregik i Idrættens Hus. Foto: Jens Nygaard Nielsen/DUF
BRØNDBY. Om mindre end to måneder er der kommunalvalg. En del af de lokale kandidater fik onsdag inspiration til, hvordan de kan arbejde med foreningslivet, hvis de bliver valgt

Inden længe er der kommunalvalg. Et emne, der uden tvivl vil fylde meget i den lokale valgkamp i i Brøndby, er sport og foreningsliv.
Som en by, der omtaler sig selv som en sportsby, og som samtidig har stærk fokus på det lokale foreningsliv, vil det være temaer, de lokale politikere vil forholde sig til.
En del af de kandidater, der stiller op til valget, fik onsdag idéer til at styrke det lokale foreningsliv, da DGI, DIF, Danmarks Firmaidræts Forbund og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) inviterede til inspirationsmøde om frivillighed og foreningsliv i Brøndby.
Her kunne politikerne på tværs af partierne få inspiration og konkrete idéer til at udvikle det lokale foreningsliv efter kommunalvalget den 21. november.

Gode tips til arbejdet
70 lokalpolitikere og potentielle byrødder deltog i inspirationsmødet, der blev holdt i Idrættens Hus i Brøndby.
Blandt deltagerne var Anette L. Nielsen, kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti i Brøndby.
– Jeg synes, at det har været fantastisk godt. Det har været meget interessant, fordi det er første gang, at jeg stiller op. Jeg har fået en masse ud af det og en masse fif, som jeg kan bruge i valgkampen. Så det har afgjort været en god aften.
Said Mo El Idrissi, kandidat for Radiale Venstre, var også med til mødet:
– Jeg fik et indblik i, hvor udfordrende det kan være for foreninger at starte op. Det kan være en lang proces at få bevilliget midler og låne egnede lokaler. Foreningerne er med til at holde de unge væk fra gaden, der skabes et fællesskab, og nye venskaber opstår, og de frivillige skal have stor tak for deres indsats.
De udfordringer der kan være, bør man ifølge Said Mo El Idrissi forholde sig til:
– Det ville være en stor hjælp for foreningerne, hvis der var nogen der kunne rådgive dem for eksempel når foreningen skal stiftes eller der skal søges om midler til aktiviteter.

Lokal dialog
Også Per Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, var med til mødet:
– Det var som udgangspunkt et rigtig godt initiativ fra de fire arrangører. Målgruppen yderst relevant tidspunktet taget i betragtning.
Dog, mener Per Jensen, at den lokale dialog er væsentlig:
– Det er lige så vigtigt med en dialog lokalt. I Brøndby har vi 140 foreninger. Jeg forventer ikke, at alle vil være interesseret i at deltage i et politisk møde op til valget. Jeg vil dog hilse det velkommen, hvis en kreds af disse foreninger tog stafetten op og inviterede.

Husk de unge
Kurt Damsted fra Venstre var også med til mødet:
– Jeg fik en grundig gennemgang af de fire forbunds synspunkter og ønsker. Nu ved jeg, hvad de hver især står for, og det er jo i sig selv gavnligt for en kommunalpolitiker.
En af de ting, Kurt Damsted fik med sig fra mødet, var en påmindelse om at inddrage de unge:
– Selv om Brøndby Kommune på mange områder indenfor foreningssporten er blandt de forreste, mener jeg godt, vi kan indbyde især de unge til mere høring om, hvad de ønsker fremover med hensyn til lokalekrav, badeforhold, tidsfordeling, etc.
Og så skal der, mener Kurt Damsted, naturligvis være fokus på samarbejde:
– Det er vigtigt, at foreningerne har så gode forhold, at de ikke mister de unge, og at de frafalder de forskellige aktiviteter igen, når de en gang er kommet i gang med noget de føler sig tiltalt af. Og her er det vigtigt, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem foreningerne i sportsbyen og kommunen.

Politisk opbakning
Mødet i Brøndby var det sidste af i alt seks inspirationsmøder, som DUF, DGI, DIF og Danmarks Firmaidræts Forbund har holdt over hele landet i løbet af september.
Møderne har haft særligt fokus på seks temaer inden for foreningsliv og frivillighed, som de fire organisationer samarbejder om at få på dagsorden hos landets mange kommunalvalgskandidater.
– De folkeoplysende foreninger har en lang og stolt tradition for at skabe rammer for mødet mellem mennesker og grobund for demokratisk dannelse, medmenneskelighed og forståelse for forskellighed. De rammer er altafgørende i en tid, hvor demokratiet er udfordret og sammenhængskraften er truet. Derfor er der brug for, at de folkelige foreningsfællesskaber får opbakning ude i kommunerne, forklarer DUFs formand Kasper Sand Kjær og formand for Danmarks Firmaidræts Forbund Peder Bisgaard om baggrunden for inspirationsmøderne.
Blandt de temaer, der blev vendt på mødet, fremhæver Per Jensen særligt to:
– Der var nogle gode fornuftige betragtninger omkring konsekvens for foreningslivet, hvis der hele tiden blev stillet krav om økonomiske modydelser, hvis der skal bygges nyt eller laves nye faciliteter. Så ender man med at udsulte foreningslivet for energi til netop at være en forening. Der var også en god debat omkring børn/unges manglende deltagelse i bad efter idrætsudøvelse. Her synes arrangørerne, at det er vigtigere med at deltage i arrangementet og røre sig frem for hvor man bader. Og måske det er mere tiltalende at bade hjemme frem for i hallen eller på skolen

Flere samarbejder
Ifølge de fire foreninger, der stod bag mødet, er flere foreninger i løbet af få år begyndt at indgå i konkrete partnerskaber med kommunerne om løsningen af bestemte opgaver.
Det har både skabt nye muligheder, men også udfordringer, som det ifølge de fire organisationer er vigtigt, at både kommuner og foreninger er opmærksomme på.
– Det er godt, at flere foreninger indgår i partnerskaber med kommunerne, men det er samtidig afgørende, at de resterende foreninger stadig har adgang til rimelige aktivitets- og lokaletilskud. For et mangfoldigt og velfungerende foreningsliv forudsætter, at kommunerne prioriterer og støtter lokale foreningsforankrede aktiviteter – og som repræsentanter for en stor del af Foreningsdanmark vil vi rigtig gerne hjælpe kommunerne med idéer til, hvordan det kan gøres, lyder det fra DGIs formand Søren Møller og formand for DIF Niels Nygaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top