fbpx
Et valg uden valgmuligheder
DSC_0890.jpg
Rheumhus var fyldt, da beboerne i Rheumpark torsdag var til ekstraordinær afdelingsmøde. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Torsdag var der ekstraordinær afdelingsmøde i Rheumpark. Her skulle beboerne stemme om, hvorvidt de ville være med til at rive deres PCB-forurenede hjem ned

Harry er en af de første, der rejser sig, da det er blevet tid til spørgsmål.
De 140 mennesker, der sidder rundt ved bordene i Rheumhus, kigger på ham. Flere har haft brug for en rollator for at nå frem, nogle har hanket op i deres ægtefælle og nabo og så er der dem, der har været nødt til at tage børnene med.
Selvom Harry er en ældre herre, kan man tydeligt høre hans stemme nede i den bagerste ende i lokalet.
– Jeg har boet her i mange år, og jeg er så uenig i, at de huse skal rives ned.
Kort pause. Fuldstændig ro.
– Men jeg kan godt se, at sådan som det er lagt frem, er der ingen vej uden om, så jeg stemmer ja.
Det er torsdag aften, og der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Rheumpark, en af afdelingerne i Brøndby Almene Boligselskab.
Sammen med beboerne i de andre berørte afdelinger er beboerne i Rheumpark påvirket af planerne om, at fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne skal rives ned.
Tidligere på året kom det frem, at fem af højhusene var så PCB-forurenede, at de enten skal rives ned eller renoveres for anslået 780 mio. kr.
Derfor har det fra starten også lydt fra alle parter, at det mest fornuftige ville være at rive højhusene ned.
Denne aften er beboerne i Rheumpark samlet for, som det også skal ske i de andre afdelinger, formelt at træffe den beslutning, som for længst er blevet fremstillet som den eneste reelle mulighed.
Og Harry sætter ord på, det alle tænker. Gid det var anderledes. Men når det ikke kan være sådan, så lad os få det gjort.
Det er ingen, der klapper, griner eller græder. Det her er en fornuftbeslutning.
De fem højhuse, det drejer sig om, er Albjergparken 1, Albjergparken 2, Albjergparken 6, Tranumparken 1 og Tranumparken 2, og det har vist sig, at miljøgiften PCB, der kan skade mennesker og miljø, og som har været brugt i fugerne omkring vinduer og facadeelementer i de fem højhuse, i flere af lejlighederne har et omfang, hvor det kan være sundhedsfarligt.
På torsdagens generalforsamling var Lars Gunnarsen, professor, fra Statens Byggeforskningsinstitut, blandt andet inviteret.
Han kunne for eksempel fortælle, at man i forbindelse med PCB-problemer i Farum Midtpunkt for nogle år siden, lavede en blodprøve på beboerne.
Her viste det sig, at beboerne efter blot at have boet i Farum Midtpunkt i fem år havde et forhøjet indhold af PCB i blodet. Hvilket var medvirkende årsag til, at man skred til nedrivning i Farum.
Desuden kunne Lars Gunnarsen fortælle, at den PCB, der oprindeligt var i plastikfugerne omkring vinduerne, havde bredt sig til andre områder, for eksempel malingen.
Det ville teknisk set være muligt at fjerne denne PCB-forurenede maling, men det ville være på grænsen til umulig og økonomisk meget krævende.
Et spørgsmål Lars Gunnarsen blev bedt om at forholde sig til, var hvordan bortskaffelsen af de forurenede materialer ville finde sted.
Her kunne Lars Gunnarsen fortælle, at noget materiale ville være så forurenet, at det ville kræves særlige foranstaltninger, mens andet kunne bortskaffes på almindelig vis.
Et andet spørgsmål Lars Gunnarsen blev bedt om at forholde sig til, var forureningen af møbler og billeder.
Her mente Lars Gunnarsen, at forureningen var så lille, at en vask eller aftørring ville være tilstrækkelig.
Også Peter Olesen, projektleder fra DAB var mødt op.
Han kunne fortælle, at hvis beboerne stemte nej til nedrivningen, ville det blandt andet betyde en huslejestigning til beboerne, da der ikke var andre til at betale for renoveringen end beboerne selv.
En renovering, kommunen i givet fald ville kræve, hurtigt blev sat i gang af sundhedsmæssige hensyn.
Stemte beboerne i stedet ja til en nedrivning ville det ikke koste dem noget, da Brøndby Kommune, boligorganisationerne og Landsbyggefonden ville betale for nedrivningen.

To gange
Katja Christoffersen, genhusningskonsulent hos DAB, får ordet.
– Vi har hen over sommeren talt med alle beboere for at få et overblik over, hvilke ønsker de forskellige har.
Alle lytter stadig opmærksomt.
– Tre måneder før, man skal være ude, bliver man sagt op. Sammen med opsigelsen får man et tilbud om en anden bolig.
Katja Christoffersen kigger ud over forsamlingen. Det er vigtigt, alle er med.
– Hvis man takker nej til det tilbud man får, er det vigtigt, man begrunder det, så vi kan forholde os til det. Man kan få tilbud om genhusning.
Der er fuldt hus i Rheum­hus. Mange er mødt op, selvom der er bred enighed om, at afgørelsen allerede er truffet.
En af dem, der er kommet for at være med til at træffe den formelle beslutning, er Mogens Grønlund:
– Jeg stemmer ja. Det andet bliver for dyrt. Faktisk er der ikke noget alternativ.
Samme holdning har Torben Gotfredsen:
– Jeg stemmer ja. Jeg kan ikke se, hvordan de skal kunne blive stående.
Torben Godtfredsen mener, at beslutningen er truffet for længst. Men der er en ting, han undrer sig over:
– Jeg kan ikke forstå, hvis det er så farligt, at det er nok blot at tørre møblerne af. Det lyder mærkeligt.
Også Maria Krogh stemmer ja:
– Det gør jeg, fordi det vil påvirke min husleje. Men det er da godt nok lidt vemodigt.

Bred opbakning
– Vi er nået frem til afstemningen. Er der nogen, der ønsker, det skal være skrifteligt.
– Ja, lyder det flere steder fra.
De lyserøde stemmesedler bliver fundet frem og alle blive instrueret i, hvordan den udfyldes korrekt. Og mindet om, at hver bolig har to stemmer.
Ti minutter senere står det klart, alle har vidst længe.
– 219 stemmer for, tre stemmer nej og så er der fem ugyldige stemmer.
Ved et af bordene ånder Ole Larsen, formand for Rheumhus, lettet op.
– Det er godt, at opbakningen var så stor. Det er jeg glad for.
Beboerne forlader hurtigt Rheumhus. De har truffet en historisk beslutning, men vil hjem.
Tilbage til et hjem, som de om cirka et år vil forlade for sidste gang, da det herefter ikke vil eksistere mere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top