fbpx
Borgmesterbekymring for politiet
Parkering1.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. Vestegnsborgmestrene er bekymret for manglende ressourcer hos Københavns Vestegns Politi. Derfor har de skrevet et fælles brev til justitsministeren

– Det er med stor bekymring, at borgmesterkredsen i Københavns Vestegns Politi ser, at store dele af kredsens mandskab overflyttes til at løse politiopgaver i København og grænsekontrol. Vi taler om 25 uniformerede politifolk.
Sådan skriver den samlede borgmesterkreds på Vestegnen. Dermed også John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup, Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, og Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk.
Og ifølge de 11 borgmestre er det ikke blot opgaverne i København og ved grænsen, der presser det lokale politi:
– Udover de 25 mand, der stort set permanent er afgivet til andre opgaver, er Københavns Vestegns Politi siden 1. januar 2016, blev skåret med 100 uniformerede årsværk.

Både stort og småt
– Det er med stor forundring og beklagelse, vi har konstateret, at Københavns Vestegns Politi har måttet afgive så meget mandskab. Sådan siger Henrik Rasmussen til Folkebladet efterfølgende
Og forhåbentligt lytter justitsministeren til henvendelsen, tilføjer Henrik Rasmussen:
– Vi har netop sendt brevet, og jeg håber da, justitsministeren lytter til det. For det er en alvorlig situation.
Også i Brøndby ser man med stor alvor på situationen. Således siger Kent Max Magelund:
– Vi synes, det er hamrende alvorligt. Der er brug for en stor og massiv indsats på den københavnske vestegn omkring bander og kriminalitet, men også til almindelige politiopgaver som trafiksikkerhed og trafikregulering.
Ifølge Kent Max Magelund kan det manglende politimandskab ses i forhold til kampen mod narkotika:
– Der er flere borgere i hele kredsen, der klager over salg af diverse former for narkotika til vores unge, som kan foregå helt frit, da der ikke er noget kontrol.

Det vilde vesten
Desuden kan de manglende ressourcer hos Københavns Vestegns Politi ses på et område, der for tiden fylder meget i den politiske debat i Brøndby, siger Kent Max :
-Vi har masser af klager over ulovlig parkering, især her hos os i Brøndby, hvor det er det rene wild west, uden konsekvens af bøder m.m., da politiet ikke har tid.
Noget der bevirker, at Brøndby Kommune selv må forholde sig til situationen:
– Vi arbejder pt. med vores egen løsning i Brøndby i samarbejde med boligselskaberne – samt evt. etablere et parkeringskorps. Desuden bør politiet stoppe uhæmmet kørsel flere steder i kommunen – med biler med alt for høj hastighed.

Gør alt hvad de kan
De 11 vestegnsborgmestre understreger i deres brev til justitsministeren, at det mandskab, der er tilbage, gør et godt stykke arbejde.
Noget John Engelhardt også peger på overfor Folkebladet:
– Der er heldigvis ikke mig bekendt situationer, hvor borgere (i Glostrup, red.) har stået i en akut situation og manglet en uniformeret betjent. Politiet gør alt for at undgå den situation, selv om bemandingen er udfordret. Men almindelig patruljering og andre tryghedsskabende foranstaltninger er jo sat på et minimum, og på sigt vil det nok kunne mærkes, at det forebyggende arbejde lider skade, såfremt vi ikke får vores betjente tilbage i området.
Borgmestrene har i brevet til justitsministeren ytret ønske om, at Københavns Politi får penge, så de andre politikredse kan få deres betjente tilbage. En naturlig tankegang, mener John Engelhardt:
– Jeg skal ikke kloge mig på mulige løsninger, men det forekommer mig rimeligt, at København som landets hovedstad får tildelt de ressourcer, der er nødvendige for at sikre byen mod terror. Det er trods alt staten, der er i krig og ikke kommunerne.

Tradition for støtte
De 11 vestegnsborgmestre skriver i deres brev, at der mangler 25 uniformerede politifolk på grund af den aktuelle situation samt et stort antal besparede mandetimer.
Folkebladet har spurgt Københavns Vestegns Politi, om de kan bekræfte dette.
I en mail skriver chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard:
– Der er tradition for, at politikredsene hjælper hinanden, hvor der er behov for det. Det er korrekt, at Københavns Vestegns Politi – som andre politikredse – bidrager til de særlige opgaver i København og ved grænsen, og at det naturligvis indgår i vores prioriteringer her i politikredsen.

Prioriterer ressourcer
I deres brev skriver borgmestrene:
– Situationen er efter vores vurdering kritisk for borgerne på Vestegnen. Indsatsen i forhold til at bekæmpe fødekæderne til banderne lider alvorligt, især i vores udsatte boligområder og øger tilslutningen til bandemiljøet. Borgerne efterlyser langt mere synligt lokalt politi end det man ser i dag. Store dele af langsigtet indsats i forhold til trafiksikkerhed ligger brak og vil øge risikoen for alvorlige trafikulykker med trafikdræbte.
Borgmestrene mener med andre ord, at borgerne i politikredsen lider under, at Københavns Vestegns Politi må prioritere deres ressourcer.
Til det svarer Knud Stadsgaard:
– Vi har prioriteret vores udrykkende døgnberedskab, så vi rykker hurtigt ud, når borgerne har brug for os, og som altid prioriterer vi løbende vores akutte opgaver, sådan at kriminalitet mod mennesker kommer før tingsskade.
Borgmestrene opfordrer justitsministeren til, at der afsættes flere penge til Københavns Politi i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger. Så Københavns Vestegns Politi ikke skal afgive så mange ressourcer til nabopolitikredsen.
Knud Stadsgaard håber dog, at en anden politisk prioritering kan mærkes hurtigere:
– Vi glæder os over den hjælp fra forsvaret, som er i vente, fordi det vil frigøre nogle af vores politifolk, så de vender tilbage til arbejdet på Vestegnen.

Brug for mere politi
Folkebladet har forsøgt at få en kommentar fra justitsministeren. Det har dog ikke været muligt.
Igennem sin pressetjeneste henviser justitsministeren i stedet til Københavns Vestegns Politi, ligesom han understreger, at borgmesterene natuligvis vil få svar på et tidspunkt.
Desuden peger justitsministeren igennem pressetjenesten på et interview fra midten af august, altså før borgmestrene sendte ham et brev.
I det interview, bragt i Berlingske, siger justitsminister Søren Pape Poulsen blandt andet:
– Hvis vi skal løse problemerne, også med en bandekonflikt, skal vi have flere betjente. Andre politikredse er nødt til at sende assistance til Københavns Politi, og det viser med al tydelighed, at der er brug for mere politi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top