fbpx
Behovet for demenskonsulenter er steget
IMG_3187-002.jpg
Brøndby Kommune har seks demenskonsulenter. Her ses fem af dem: Anette Devantier, Grethe Mikkelsen, Laura Kirkhammer, Jane Meinert og Tina Fischer. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Antallet af personer med demens er stigende i Brøndby. Derfor har kommunen øget antallet af demenskonsulenter

– Det hårdeste var, at man ikke kunne fortælle hinanden noget. Vi har altid haft et utrolig tæt forhold. Så da vi begynder at få børnebørn qua Suzannes børn, og da jeg blev borgmester, kan vi ikke tale om det. At man ikke lige kan køre forbi og få en kop kaffe og fortælle, hvordan det går. Det synes jeg sgu er trist og mærkeligt.
Sådan sagde Kent Max Magelund (S), borgmester, da han i foråret fortalte om at miste sin mor til demens.
I det samme interview fortalte Kent Max Magelund, at han forventede, at antallet af personer med demens ville stige i både Brøndby og resten af landet:
– 70 procent af plejehjemsbeboerne i Brøndby har en eller anden form for demens. Det er temmelig mange, men i og med, at vi bliver så gamle, så kommer alle skavankerne også.
En stigning, der ville medføre et øget behov for ressourcer på området.

Mødet med andre
Og nu kan den styrkede indsats mærkes i Brøndby Kommune.
Antallet af demenskonsulenter er nemlig øget fra tre til seks.
Det sker blandt andet i håbet om at blive endnu hurtigere til at opdage, hvis en person bliver ramt af demens, fortæller Laura Kirkhammer, demenskonsulent i Brøndby Kommune:
– Når et menneske bliver ramt af en demenssygdom, rammer det også de mange andre, der er omkring den demente. Derfor er det vigtigt at demens bliver spottet i tide. For jo tidligere man kan stille en diagnose, des bedre kan vi hjælpe borgeren til et godt liv med demens.
De seks demenskonsulenter er alle uddannede sygeplejersker og har efterfølgende taget en specialiseret efteruddannelse.
Tre demenskonsulenter er tilknyttet hver sit ældrecenter, hvor de yder støtte til beboere og pårørende og tre demenskonsulenter støtter og rådgiver borgere i eget hjem og deres pårørende.

Hele familien
Demens kommer ofte snigende og af den grund kan det i begyndelsen være svært at afgøre, om der er tale om en egentlig sygdom.
Derfor består demenskonsulenternes arbejde også i at rådgive alle kommunens borgere i spørgsmål om hukommelsesproblemer og demens.
– Når en i familien bliver ramt af demens, trækker det store veksler på de pårørende. Så ud over aflastning og praktisk hjælp har mange pårørende også brug for viden, støtte og det at tale med andre i en lignende situation, fortæller Laura Kirkhammer.
Her kan mødet med andre i samme situation være vigtig, mener Laura Kirkhammer:
– Det har blandt andet udmøntet sig i, at vi har oprettet pårørendegrupper, som kører flere gange om året. Ikke mindst for at undgå, at pårørende også bliver syge og overbelastede, fordi de ikke har fået den rette hjælp og støtte i tide, fortæller Laura Kirkhammer.

Forståelse af situation
Brøndby Kommune har i flere år arbejdet med at udvikle området for demensramte borgere og også på ældrecentrene har indsatsen været stigende.
– Vi arbejder hele tiden med at udvikle og øge kvaliteten af indsatsen på demensområdet ved at vejlede og rådgive demente beboere og deres pårørende på ældrecentrene. Men en stor del af vores arbejde består også i undervisning og supervision, for plejepersonalet på ældrecentrene, fortæller Anette Devantier, demenskonsulent på Ældrecentret Gildhøjhjemmet.
Supervision handler for eksempel om at dele viden om, hvordan forskellige situationer opleves af personer med demens.
En ældre dame med demens, der for eksempel ikke vil klæde sig af på badeværelset for at tage bad, er nemlig ikke bare modvillig.
Hun oplever derimod, at det ikke blot er hende selv og en plejemedarbejder, der er på badeværelset. Hun ser også to personer i spejlet og oplever derfor situationen som om, der er flere tilstede. Hvilket kan føre til, at hun ikke ønsker at klæde sig af.

Fokus på handling
Demenskonsulenterne vejleder og støtter desuden både pårørende og personale om magtanvendelse, værgemål, adfærdsforstyrrelser og koordinerer kontakten med kommunens øvrige samarbejdspartnere omkring sociale indsatser og praktisk støtte.
– Det er afgørende for os at være til rådighed og være synlige, så vi kan iværksætte behandling og tilbud om støtte og dermed hjælpe borgeren til at klare hverdagen så godt som muligt. Behandlingen er ofte en kombination af meningsfuld aktivitet med udgangspunkt i den enkelte borgers livshistorie og nuværende situation, medicin, fysisk træning og det at være social aktiv, siger Anette Devantier.
Og igen er det vigtigt at huske de pårørende:
– Men lige så vigtigt er det, at vi når ud til de mange pårørende, som ofte står i en meget svær situation. De skal vide, at de kan søge støtte og rådgivning hos kommunens demenskonsulenter, siger Anette Devantier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top