fbpx
Vallensbæk Kommune: DFS lavede fejl i to sager
HELE OMRÅDET. For et par måneder siden gik virksomheden Din Fleksible Service konkurs, og kommunernes hjemmeplejes nødberedskab overtog ansvaret for hjemmehjælpen til de berørte borgere. Vallensbæk Kommune bekræfter, at firmaet i to tilfælde ikke levede op til aftalen

Sidst i juni meddelte DFS, Din Fleksible Service, at firmaet var gået konkurs. Tidligere medarbejdere i DFS har efter konkursen i blandt andet Folkebladet fremført kritik af firmaet. De hævder, at ydelser har været for få og for ringe i forhold til det, borgerne var visiteret til.
Vallensbæk Kommunes visitationsenhed bekræfter, at der i to enkelttilfælde ikke er leveret den aftalte rengøring. Det er der rettet op på nu, hvor kommunen har overtaget opgaven. Kommunen har dog ikke modtaget klager over DFS, heller ikke i forbindelse med de brugertilfredshedsundersøgelser, kommunen gennemfører, senest i foråret 2016.
– Generelt er der tilfredshed med hjemmehjælpen i Vallensbæk, både den kommunale og den private – og serviceniveauet i Vallensbæk er også højere end landsgennemsnittet. Der er naturligvis altid plads til forbedringer, og det drøfter vi med Solkystens og eventuelle nye, private udbydere, siger Birte Sonnenborg Grothe.

Kontrollere løbende
Folkebladet har også spurgt Brøndby Kommune, om de har fundet fejl i DFS’ leveringer.
– I vores samarbejde med de private leverandører gennemgår vi hver måned henholdsvis bevilget, leveret og faktureret tid hos den enkelte borger. Der kan forekomme afvigelser, som har naturlige forklaringer, hvilket vi også kender hos den kommunale leverandør. Det kan være borgerens indlæggelse, ferie mv. Der, hvor der er betydelige afvigelser, graver vi os ned i de konkrete sager – og er i dialog med firmaet. Vi afregner kun for leveret tid – og det er vores vurdering, at leveringsprocenten hos leverandøren er helt i orden, siger Niels Møller, direktør i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Har været tilfredse
Også i Glostrup følger man løbende med i, hvilken hjemmehjælp, der bliver leveret.
– Vi følger også op på de leverancer, som både den private og den offentlige hjemmehjælp leverer.
Herunder også de henvendelser, vi får fra borgere, som ikke mener, de får det, de er berettiget til. Der kan nogle gange være situationer, hvor der er forskelligtrettede opfattelser mellem borgeren og hjemmehjælpsfirmaet af, hvilken hjemmehjælp, borgeren skal have, siger Ole Toftegaard, der er direktør i Glostrup Kommune med ansvar for hjemmehjælp.
Kommunen har ikke lavet en særlig gennemgang, efter konkursen.
– Vi har haft fokus på at opretholde leverancen af hjemmehjælp. I den forbindelse har vi også undersøgt, om borgerne stadig har samme behov, som da de blev visiteret, siger han.
Glostrup Kommune har været rigtig glade for samarbejdet.
– Vi har igennem mange år været meget godt tilfredse med DFS som har været en god leverandør, som har haft innovative ideer, så vi har været kede af, at det ikke hang sammen længere for dem, siger han.

Følger overenskomst
I Vallensbæk har den private leverandør, Solkystens, stadig kontrakt med kommunen. Der var her i Folkebladet kritik af, at de ikke har overenskomst med FOA.
Vallensbæk Kommune oplyser, at de stiller krav om, at private leverandører og underleverandører skal sikre lige så gunstige løn- og ansættelsesvilkår, som overenskomster, lovgivning og administrative forskrifter opstiller – ligesom der også er krav om, at private leverandører skal følge de grundlæggende konventioner vedrørende blandt andet social dumping, mindstealder og diskrimination ved ansættelse.

Alle har fået pleje
I alle tre kommuner har borgerne fået pleje, selvom det har krævet lidt ekstra af de kommunale medarbejdere.
Medarbejdere blev omrokeret, ekstra medarbejdere sat ind og nye vagtplaner tilrettelagt, for at færrest mulige skulle opleve at få den nødvendige hjælp udskudt.
– Takket være stor fleksibilitet og engagement hos medarbejderne i kommunens hjemmepleje kan vi med tilfredshed konstatere, at alle de berørte borgere har fået hjemmehjælp, som de plejer – både personlig pleje og rengøring. Det betyder meget, og medarbejdernes indsats har været afgørende for at det lykkedes, ikke mindst her i sommerperioden, hvor folk har ferie, fortæller Birte Sonnenborg Grothe, chef for Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top