fbpx
Mere vejarbejde i Vallensbæk
Vallensbækvej-2-parkour.jpg
På Vallensbækvej kommer et område til parkour. Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Flere steder i Vallensbæk fortsætter arbejdet på vejene henover sommeren og ind i efteråret, blandt andet på Strandesplanaden, Vallensbæk Torvevej og Vallensbækvej

På Vallensbæk Torvevej skal en del af asfaltarbejdet laves om. Der har været nogle små fejl i belægningen, som kommunens folk har påtalt i forbindelse med overlevering af arealet, som entreprenøren har accepteret at rette for egen regning. Arbejdet forventes udført sidst i august, og der laves ikke striber og afmærkning i rundkørslerne, før asfaltarbejdet er helt afsluttet.

Mere trafiksikkert
Vallensbækvej bliver indsnævret og gjort mere buet. Hastigheden bliver sat ned – det øger trafiksikkerheden og reducerer støjen. Det grønne område syd for vejen bliver større, og der bliver plantet flere træer. Der bliver også anlagt områder med små cykelbakker, og der kommer et område til parkour og leg. Arbejdet forventes færdigt til november.
Cyklisterne skal være opmærksomme på, at Horsestien er spærret ved Holbækmotorvejen frem til slutningen af september, mens motorvejsbroen renoveres. Man kan i stedet cykle ad den sydlige side af Vallensbækvej og på cykelstien på den østlige side af Vejlegårdsvej.

Grønt strøg
Til august går anlæggelsen af cirka en halv kilometer grønt strøg i gang. Fra Vallensbæk Strandvej til Vallensbæk Stationstorv vil en to meter bred sti af granit, omkranset af grøn beplantning og med lav belysning, slynge sig gennem fire forskellige områder med forskellige karakteristika og masser af plads til både aktiviteter og ophold. Arbejdet forventes ikke at påvirke trafikken i nævneværdig grad.

Kiss and ride
På begge sider af Egholmskolen og ved Vallensbæk Skole etableres der ’kiss and ride’-baner, som gør af- og påsætning lettere og mere sikker for børn og voksne. Arbejdet forventes færdigt inden skolestart.

Letbanen
Efter tre års forberedelser kan anlægsarbejdet begynde i det nye år, så Letbanen kan komme på skinner i 2024. Den ’moderne sporvogn’ skal fragte passagerer mellem Ishøj og Lyngby og får to-tre stop i Vallensbæk.
Byggefasen vil påvirke trafikanter, naboer, erhvervsliv og borgere generelt langs hele strækningen. Der er lagt planer for at minimere gener fra støj og trafikomlægning, og der vil løbende blive holdt borgermøder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top