fbpx
Er den demokratiske proces sat ud af kraft?
GLOSTRUP. Finn Jacobsen Købmand Spar Dalvangsvej På førstkommende kommunalbestyrelsesmøde skal I formentlig behandle forslag til Lokalplan for Erhvervsområde ved Tavleholmsvej og Hovedvejen. For mig at se ligner det et på forhånd aftalt projekt, hvor kommunen har accepteret projektet, uanset hvilke indsigelser der måtte komme. Undervejs er der kommet en del indsigelser, både fra undertegnede, men også […]

Finn Jacobsen
Købmand
Spar Dalvangsvej

På førstkommende kommunalbestyrelsesmøde skal I formentlig behandle forslag til Lokalplan for Erhvervsområde ved Tavleholmsvej og Hovedvejen.
For mig at se ligner det et på forhånd aftalt projekt, hvor kommunen har accepteret projektet, uanset hvilke indsigelser der måtte komme.
Undervejs er der kommet en del indsigelser, både fra undertegnede, men også fra naboer og andre erhvervsdrivende.
Alle disse indsigelser er dog fejet af banen, undtagen indsigelsen fra grundejeren, hvor kommunen tager indsigelsen til efterretning og hurtigt tilretter lokalplansforslaget.
Modstandernes kritik går hovedsageligt på den kraftigt øgede trafik i krydset, hvor der fra sidevejene kører ca. 1000 biler i døgnet, hvilket allerede nu giver problemer i spidsbelastningstiden. Ifølge kommunens beregninger kommer der med etablering af en dagligvarebutik 3500 biler i døgnet. Og dette er uden den yderligere udbygning af området, som kommunen har planer om. Undervejs har kommunen adskillige gange måttet ændre i trafikberegningerne, som man oprindeligt havde beregnet til 1300 biler i døgnet. Så blev det ændret til 3300, og nu til 3500 biler i døgnet – og dette helt uden at det får nogen indflydelse på konklusionerne. Det store spørgsmål er, om kommunens rådgivere har regnet forkert utallige gange, eller om man fra kommunen bevidst forsøger at sløre den reelle trafikmængde?
Af kommunens interne mails fremgår det også klart, at ansatte i forvaltningen allerede i dag anfører, at der er problemer med trafikafviklingen, men dette er ikke kommet tilstrækkeligt tydeligt frem i processen.
Jeg fik ikke lov til at stille spørgsmål ved et kommunalbestyrelsesmøde, ligesom jeg ikke får svar på spørgsmål stillet her i bladet. Hvorfor mon?
Så kære kommunalbestyrelsesmedlem jeg opfordrer dig til, inden I vedtager forslaget, at gøre dig den ulejlighed at læse sagen grundigt igennem. Den har stor betydning for os, der bor eller arbejder i området.
Længe leve ”Demokratiet”

Svar
Trafikafvikling kan lade sig gøre

John Engelhardt (V)
Borgmester

Kære Finn Jakobsen
Jeg kan berolige dig med, at der ikke er noget aftalt i nogen sag, før kommunalbestyrelsen har truffet en endelig beslutning.
Jeg kan godt forstå din bekymring. Trafikafviklingen i krydset (ved en udbygning af Hovedvejen 11 med en udvalgsvarebutik og en dagligvarebutik) bliver ikke nem, men det er min overbevisning, at den kan lade sig gøre.
I sommeren 2016 fik vi lavet en trafikundersøgelse af krydset. Notatet var desværre behæftet med fejl, da vores konsulent over flere gange havde taget udgangspunkt i forkerte tal. Det endelige notat viser, at trafikken i krydset vil kunne afvikles acceptabelt i morgenspidstimen. I eftermiddagsspidstimerne har der allerede været afviklingsproblemer særligt med venstresvingende på Hovedvejen. Inden udbygningen af Hovedvejen 11 har vi derfor allerede nu forlænget venstresvingspilens tid på Hovedvejen for at imødegå problemet. Trafiknotatet viser også, at der i myldretiden kan opstå problemer med tilbagestuvning på Hovedvejen, men at trafikken godt kan afvikles. Ved udkørslen fra Hovedvejen 11 kan der opstå afviklingsproblemer. Her ligger problemet dog inde på privat grund og vil ikke genere trafikken på de offentlige veje.
I notatet står også, at yderligere udbygning af området omkring Paul Bergsøes Vej, Tavleholmsvej, Vibeholms Alle eller Priorparken vil belaste krydset yderligere og nå tæt på kapacitetsgrænsen. Vi skal derfor i fællesskab med Brøndby Kommune se på trafikafviklingen i området som en helhed. Her kan vi blandt andet kigge på, om trafikken kan ledes andre steder hen end til Hovedvejen.
Der er i alt kommet seks bemærkninger til lokalplansforslaget. Bemærkningerne går – ud over trafikken – på anvendelse til dagligvarebutik, størrelsen på beplantningsbælter, parkeringsforhold, støj, arkitektur og bebyggelsesregulerende bestemmelser, som alle er omfattet af lokalplanen. Bemærkningerne fører ikke til ændringer, da de fleste forhold allerede er reguleret af lokalplanen. Alle bemærkninger er naturligvis med i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top