fbpx
Aftale om overbygning af jernbanen
1429863-3.jpg
Her er et tidligere arkitektforslag til, hvordan banegårdspladsen kan komme til at se ud i fremtiden, set fra Glostrup Shoppingcenters sydindgang. Foto: Grafik: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen i Glostrup har godkendt en samarbejdsaftale med kendt byudvikler om at få lavet en overbygning af jernbanen. Der skal ligge et endeligt forslag til udformning om tre år

Da Kommunalbestyrelsen i maj endeligt vedtog strategi for udvikling af bymidten sagde borgmester John Engelhardt (V), at nu var tiden til snak slut, og det var tid til handling. En af de første handlinger har været at indgå en aftale, der vil føre til en overbygning af dele af jernbanen, hvis den gennemføres fuldt ud.
– Når man laver en strategi, er det vigtigt, at den gennemføres med beslutsomhed og energi. Jeg er derfor glad for, at vi i dag kan sætte de første projekter i gang, så borgerne i vores kommune kan opleve nogle konkrete fremgange, siger borgmesteren.
Jesper Rasmussen er manden, der skal realisere det store og teknisk særdeles vanskelige projekt. Han har senest stået bag planerne om at overdække banegraven ved Vesterport Station og udvikle området omkring. Han har en tung erhvervserfaring, både som direktør og bestyrelsesmedlem og -formand i diverse selskaber og bestyrelser. Han er blandt andet formand for Odense Letbane, ligesom han tidligere har været administrerende direktør i både Banedanmark og i Carl Bro Gruppen.
– Vi vidste fra starten af, at vores ambition om at slå bro hen over banen ved Glostrup Station ville blive en stor og meget kompliceret teknisk udfordring. Derfor er vi også meget tilfredse med, at vi nu indgår en samarbejdsaftale om projektet med en mand, der har vist, at han kan overkomme de udfordringer, der er ved at bygge hen over en jernbane i drift, siger John Engelhardt.
Også Jesper Rasmussen er glad for muligheden for at levere en plan for området omkring Glostrup Station.
– Teknisk er det altid spændende at kaste sig ud i så komplicerede opgaver. Endnu mere interessant er det at skulle medvirke til at udvikle et helt nyt centrum for Glostrup. Jeg tror på, at vi med udgangspunkt i området på og omkring Banegårdspladsen vil kunne skabe et nyt og meget attraktivt rekreativt område. Det kommer både nuværende og kommende beboere i Glostrup til at opleve som en fantastisk forbedring. Vi skal skabe en bedre og mere smidig adgang for det store antal passagerer, som dagligt benytter stationens faciliteter, få den fremtidige letbane tænkt med ind og samtidig gøre det til et rekreativt centrum i Glostrup. Derfor er jeg også både stolt og ydmyg over for udfordringen, som kommunen har givet mig. Men jeg glæder mig meget til at tage fat på arbejdet, siger Jesper Rasmussen.

Tre faser i aftalen
Aftalen forløber over en godt 3-årig periode. I løbet af de første seks måneder frem til 1. marts 2018 skal Jesper Rasmussen afklare projektets levedygtighed og sikre opbakning til den næste fase fra ejere og potentielle investorer. I denne fase skal der også gennemføres et volumenstudie, der skal anskue­liggøre, hvor meget der skal bygges i området for at gøre projektet økonomisk bæredygtigt.
I anden fase skal Jesper Rasmussen de næste 2,5 år bringe projektet frem til det punkt, hvor det er klar til implementering. I denne periode skal politikere og borgere kunne følge processen tæt. Derfor indgår det i aftalen, at der formuleres en tids- og projektplan, der indeholder milepæle med en inddragelsesplan. Den skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest med udgangen af maj 2018 som grundlag for den videre proces.
– Tre år er lang tid, men der er også tale om et ekstremt kompliceret projekt, hvor myndighedskravene er markante, ligesom kravene til sikkerhed og kvalitet, samt den endelige udførelse, vil være meget store. Derfor er vi også nødt til at give de tilstrækkelige rammer med hensyn til tid og opbakning til projektet, siger John Engelhardt.
Sidste fase er udførelsesfasen. Det er her, det i sidste ende skal detailplanlægges, hvordan bygningerne skal se ud og de skal bygges.
Både kommunen og Jesper Rasmussen har mulighed for at opsige samarbejdet mellem de tre faser.

Overbygning
Det bliver altså først om omkring tre år klart, hvordan området kommer til at se ud i fremtiden. Men allerede på nuværende tidspunkt kan man sige en del om, hvilken retning udviklingen vil tage. Aftalen tager primært udgangspunkt i delaftale 2 for Banegårdspladsen og området over stationen og delaftale 6 om den gamle godslæsseplads syd for stationen.
I delaftale 2 står der, at målet er at bygge hen over Banegårdspladsen og jernbanen. Det kan lade sig gøre, fordi den centrale bymidte ligger højere end Banegårdspladsen. Man vil derfor kunne gå ligeud fra den centrale bymidte, ud på et område, der ligger over den nuværende Banegårdsplads, og hen over stationen, hvorfra man så kan gå ned til perronerne.
– Det er målet, at vi skal etablere tæt by i området med mange attraktive boliger, nye arbejdspladser og spændende byfunktioner. Det skal være et sted for mennesker. Projektet vil styrke Glostrups position som det naturlige centrum på Vestegnen og skabe et dynamisk vækstområde, der vil gøre det endnu mere attraktivt både at bo her og drive erhvervsliv, siger John Engelhardt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top