fbpx
Nyt plejehjem kan komme til at koste Fredskov
Ifølge de seneste diskussioner blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og interessenter med interesse for, hvor et nyt Gildhøj Plejehjem skal placeres, er der åbnet mulighed for at fælde hele fredskoven ved Rådhuset. Desuden undersøges det, om det er muligt at afspærre Sognevej mod Brøndbyvestervej, og blokere færdslen fra alle villaerne her. I Venstre har vi tidligere foreslået […]

Ifølge de seneste diskussioner blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og interessenter med interesse for, hvor et nyt Gildhøj Plejehjem skal placeres, er der åbnet mulighed for at fælde hele fredskoven ved Rådhuset.
Desuden undersøges det, om det er muligt at afspærre Sognevej mod Brøndbyvestervej, og blokere færdslen fra alle villaerne her.
I Venstre har vi tidligere foreslået at investere i arealer i Vesterled, så borgerne her får mulighed for at blive i deres bydel, når de ikke længere kan blive i eget hjem, som mange af dem har boet i det meste af deres liv, på grund af fremskreden alder.
Byudviklingen med nye lejligheder og mulighed for 4.000 nye familiemedlemmer på Kirkebjerg samt 534 nye boliger og 2.000 familiemedlemmer på Banemarksvej ved Vesterled, gør det til sund fornuft at placere et nyt fremtidens Gildhøj Pleje Center i dette område, hvor man allerede nu er ved, at planlægge nye daginstitutioner til børn og muligvis også en skoleudbygning her.
Infrastrukturen med nyt butikscenter samt ny Letbane på Sdr. Ringvej, busser og S-tog i nærheden gør det nemt for pårørende at besøge familiemedlemmer på et plejehjem her. Samtidig ligger der en stor ubrugt grund som Brøndby Kommune ejer kvit og frit, der er yderst velegnet og stor nok, til at bygge de ønskede faciliteter, hvis man ikke er interesseret i at investere i jord.
I Venstre kan vi ikke se det fornuftige i at bygge omkring Rådhuset, når fremtiden ligger i Kirkebjerg og Vesterledområdet. Vi vil derfor anmode borgmesteren om at tænke sig rigtig godt om endnu engang, for det bliver ikke en plan, der får Venstres stemmer i kommunalbestyrelsen, som den ser ud nu.

Svar
Af Kent Max Magelund (S), borgmester

Brøndby Kommune har gået og ventet på det sidste ¾ år, om vi blev udpeget som regionalt udviklingsområde omkring hele Sportsbyen af erhvervsministeren, og besluttede derfor for knapt et år siden, inden vi sendte vores ansøgning til ministeriet, at afvente vores beslutning mht. den endelige placering af det nye Gildhøjhjem. Da vi for nylig blev udpeget af ministeriet, diskuterede vi en anden placering. Det kunne være midt mellem de to oprindelige placeringer, nemlig på grunden bag rådhuset. Her havde man fra Brøndby Kommunes side, for mange år siden, plantet nogle træer, som på et tidspunkt pludselig af Naturstyrelsen blev udnævnt som fredskov. Selvom det var Brøndby Kommune, der selv havde plantet et ganske lille område bag rådhuset med træer. At kalde området en skov er i min terminologi noget af en tilsnigelse, og ikke mange naturelskere vil kalde området en skov. Men sådan er reglerne åbenbart nu. Denne skov kan man ikke umiddelbart fælde, og derfor har kommunen søgt dispensation for området, da vi mener, at selve området opfylder de kriterier, som lå til grund for de tidligere valg af placering. Den nuværende placering af Gildhøjhjemmet forhindrer kommunen i ønsket om andet byggeri, som nu er muligt, efter området er blevet udpeget som regionalt område. Udpegningen betyder nemlig, at det giver os mulighed for anderledes større og innovativt byggeri på netop denne grund midt i Brøndby. Derfor har vi diskuteret den nye placering af Gildhøjhjemmet bag rådhuset. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer, og bliver det definitivt besluttet, at det må vi ikke, så kunne en anden mulighed være området i Vesterled, som Kurt nævner, som kommunen også har som alternativ. I øvrigt, som Kurt Damsted hævder, har kommunen overhovedet ingen planer om at afspærre, blokere eller ændre færdslen omkring Sognevej og villaerne, hvis det nye Gildhøjshjem skal placeres bag rådhuset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top