fbpx
Midlertidige flexpladser indviet
IMG_3204.jpg
Per Jensen (S), formand for Social-og Sundhedsudvalget, har netop indviet 12 nye flexpladser på Ældrecentret Nygårds Plads. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. 12 nye midlertidige flexpladser på Ældrecentret Nygårds Plads er netop blevet indviet og er straks taget i brug

På Ældrecentret Nygårds Plads har man netop indviet 12 nye midlertidige flexpladser.
Flexpladserne er boliger til borgere, der har behov for en midlertidig plads. Foreksempel et sub-akuttilbud, en terminalplads, et observationsophold, et aflastningsophold eller en venteplads.
Målet er at forebygge og hindre behandlingskrævende hospitalsophold, hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalerne, aflaste pårørende og give mulighed for støtte til borgere, hvis der af forskellige årsager er behov for dette i en periode.

Lys og indretning
De midlertidige flexpladser er etableret i pavillonerne i ét plan og placeret på de grønne arealer ved siden af Ældrecentret.
Det har været ønsket, at de skal fremstå lyse og flotte med god plads og hyggelig indretning til glæde for borgere, pårørende og personale.
Udover de 12 boliger er der fællesfaciliteter for borgerne og omklædningsfaciliteter til personalet.
Med indvielsen af de nye pavilloner er der nu 24 flexpladser på Nygårds Plads, 12 i de nye pavilloner og 12 på 4. sal i bygningen overfor.
Allerede inden den officielle indvielse var der flyttet borgere ind i alle de nye boliger, så behovet har været der fra begyndelsen.

Meget brugbare
Marianne Strømsted er centerleder for Ældrecentret Nygårds Plads, og hun er godt tilfreds med de nye pladser:
– Det er godt, at vi har fået flere pladser. For det skal ses i forlængelse af, at indlæggelserne på hospitalerne bliver kortere og kortere. Pladserne kan for eksempel bruges, mens det bliver afklaret, hvad der skal ske, når borgeren kommer hjem i eget hjem.
Pladserne kan imidlertid også bruges den anden vej:
– Pladserne kan også bruges til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, men som omvendt ikke behøver at komme på hospitalet. Det kan for eksempel være ved væskemangel eller ved begyndende demens.
På Ældrecentret Nygårds Plads har man i forvejen 12 pladser og altså nu 12 mere. Og behovet har været der, men hvordan det ser ud på længere sigt, har Marianne Strømsted svært ved at afgøre lige nu:
– De er optaget fra starten. Men det er svært at sige, hvordan det udvikler sig på længere sigt. Men det er område med stor fokus. For det bliver dyrere og dyrere at have færdigbehandlede borgere på hospitalet, og mange kommuner arbejder for tiden med at finde løsninger på dette.
De nye pladser er placeret i pavilloner. Men selvom Marianne Strømsted medgiver, at ordet pavillion kunne lyde som en midlertidig eller let løsning, så er det ikke tilfældet:
– Det er nogle rigtig fine lokaler, og jeg synes, de er godt indrettet. Lyse og med billederne på væggene, og så er der små øer, hvor man kan sidde alene, ligesom der er større arealer, hvor man kan være flere. Så det er fine forhold.

Stærk fælles indsats bag
Per Jensen (S) er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune. Det var ham, der indviede de nye pladser, og han er glad for, at Brøndby Kommune nu har flere flexpladser at tilbyde:
– Jeg er meget tilfreds med vores nye flexpladser. Ikke alene vil de komme til at dække et konkret behov. De gør det også på en meget flot måde i kraft af nogle virkeligt pæne bygninger, der er velindrettede og yderst funktionelle. De ansatte i Socialforvaltningen og Teknisk Forvaltning har lavet et godt arbejdet med planlægning, opsætning og klargøring af disse flexpladser, og så har personale ved Nygårds Plads ydet lidt ekstra for, at de kunne være klar til indflytning så hurtigt.

Mange funktioner
Ifølge Per Jensen har der været behov for flere plader, men at de er taget i brug fra starten skal også ses i en anden sammenhæng, understreger han:
– Når pladserne allerede er optaget skyldes det primært, at vi har ændret på de pladser, vi hidtil har brugt. Der har vi haft to borgere på hver akutstue. Det har vi nu ændret til en borger per stue. Det er ikke muligt at garantere, at vi med disse nye 12 pladser og dermed i alt 24 flexpladser kan imødekomme alle ønsker om pladser fremover. Den garanti kan ingen give.
De ekstra flexpladser skal ifølge Per Jensen ses i sammenhæng med det øgede fokus på at få borgere hjem fra hospitalet, men man skal huske det brede perspektiv, mener han:
– Ingen ønsker færdigbehandlede borgere skal ligge på hospitalerne. Det kan ikke siges kortere eller anderledes. Brøndbys flexpladser skal dog dække fem forskellige behov. For det første observationspladser til borgere, hvor der for eksempel er behov for en afklaring af et fremtidigt boligbehov. For det andet aflastningspladser for borgere, hvor der af den ene eller anden grund er behov for en aflastning fra eget hjem i en kortere periode, for eksempel under ægtefælles ferie. For det tredje venteplads for borgere, der er godkendt til en plejebolig, men hvor boligen endnu ikke er klar til indflytning. For det fjerde sub-akutplads for borgere med uforudsete problemer efter udskrivelse fra hospital. Og for det femte terminalpladser for borgere, der er terminale og ikke ønsker hospice eller ikke kan godkendes til hospice.

FAKTA
Visitationen til pladserne sker via Brøndby Kommunes hjemmepleje og udskrivningskoordinatorerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top