fbpx
Jydekrogen viser uenighed om erhvervsklima
Jydekrogen3.jpg
På det seneste kommunalbestyrelsesmøde mente Venstre, at forvaltningen fik for stor indflydelse på erhvervsområdet ved Jydekrogen. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde viste en sag om lokalplanen for erhvervsområdet ved Jydekrogen, at Venstre og Konservative er uenige om, hvad der er bedst for erhvervslivet

Vallensbæk Kommune har fået henvendelser fra to ejere i området omkring Jydekrogen.
De ønsker en ændring af lokalplanen for erhvervsområdet, så det bliver muligt at bruge det til andre formål end i dag.
I dag må erhvervsområdet ved Jydekrigen nemlig kun bruges til industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Ejerne ønsker, at det i stedet skal være muligt at drive pladskrævende detailhandel og indendørs kommercielle fritidsaktiviteter.
Derfor har Teknisk Forvaltning været i dialog med de to ejere, og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, den 21. juni, skulle de lokale politikere forholde sig til sagen.

Godt for området
Søren Mayntz (K), er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og han mener, det giver god mening at ændre lokalplanen, så området omkring Jydekrogen kan bruges til andre formål:
– Jeg er fortaler for udvikling af erhvervsvirksomhederne og ønsker, i forhold til mulighederne i dag og modsat Venstre og deres manglende visionære erhvervspolitik, at udvikle virksomhederne så de bliver mere tidssvarende. For eksempel ved at give lov til fritidsaktiviteter og detailhandel af mere pladskrævende karakter.
Ændringen af lokalplanen, som et flertal i kommunalbestyrelsen endte med at vedtage, giver forskellige muligheder, mener Søren Mayntz:
– Det kunne for eksempel være bowling eller minigolf, men også salg af biler og både eller havemøbler og byggematerialer. Det kan jeg se som et plus for området, og jeg ønsker, at vi skal være med til at udvikle vores virksomheder på en positiv måde til gavn for kommunen og borgerne. Jeg har også læst i sagsfremstillingen, at der bliver mulighed for salg af sten, betonvarer og grus, men det er jo ikke sådan, at der skal anlægges en grusgrav eller en betonvarefabrik. Men kunne der være en, der kunne se forretningspotentiale i en ny Vallensbæk Trælast, skal vi som kommune ikke stille os i vejen.

Den forkerte fremgang
Det samme positive syn på sagen, har man ikke hos Venstre. Således siger Niels Jørgensen:
– Venstre ønsker bestemt at indgå i en dialog til fælles og bedste udvikling af vores erhvervsområde. Men Venstre er imod en ny hovsa-løsning, hvor vi ikke har haft mulighed for en nærmere politisk drøftelse af fremtiden for det største erhvervsområde i kommunen.
Problemet er nemlig, siger Niels Jørgensen, at da flertallet den 21. juni besluttede, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for erhvervsområdet inden for lokalplan nr. 25, delområde B, så tog man beslutningskompetencen fra politikkerne og gav den i stedet til forvaltningen:
– Nu lægges der op til, at Forvaltningen egenrådigt udarbejder et nyt plangrundlag for området, og så kan vi som KB-medlemmer efterfølgende få mulighed for at kommentere dette. Det er så absolut i modsat rækkefølge af, hvad jeg mener er fornuftigt.
Det er nemlig politikerne, siger Niels Jørgensen, der prioritere og træffe beslutninger:
– Vi er valgt af borgerne til at repræsentere dem, og vi opstiller visioner og målsætninger. Dernæst uddelegeres det videre arbejde til forvaltningen. Men i det her tilfælde, har vi overhovedet ikke politisk behandlet områdets udvikling på længere sigt, end ikke bare en uformel drøftelse. Forvaltningen laver et godt arbejde, men det skal være ud fra de politisk afstukne retningslinier.

Burde gennemtænkes
I stedet for at imødekomme ønskerne, mener Niels Jørgensen, at man skulle benytte lejligheden til at gennemtænke byudviklingen i denne del af Vallensbæk:
– Området er så stort at en større gennemgribende byfornyelse kunne komme på tale. Især nu da flere bygninger står tomme og bærer meget præg af tidens tand. Hvorfor ikke engagere os med nogle professionelle ejendomsudviklere og høre deres syn på mulighederne? Hvorfor giver vi ikke borgerne og de nuværende erhvervsvirksomheder i området mulighed for at komme med synspunkter for udviklingen af området.

Rigtig fremgangsmåde
Niels Jørgensens kritik af fremgangsmåden i sagen giver Søren Mayntz ikke meget for:
– Nu er det jo ikke sådan, at kommunen giver virksomhederne lov til noget med dette forslag. Kommunalbestyrelsen giver lov til, at forvaltningen kan arbejde videre med de henvendelser fra erhvervslivet, som de har fået og forvaltningen får lov til, at de kan udarbejde et nyt plangrundlag for området til gavn for erhvervslivet og kommunen. Kommunalbestyrelsen ser sagen igen, ja faktisk flere gange, inden der skal træffes en endelig beslutning for lokalplanen og området.
Og så mener Søren Mayntz, at Niels Jørgensen skyder ved siden af i sin kritik af projektet:
– Jeg har svært ved at tage Venstres kritik seriøst, da de efterhånden stemmer imod alle tiltag, der kan hjælpe erhvervslivet i Vallensbæk. Venstre slår sig op på at være Danmarks mest erhvervsvenlige parti, hvilket faktisk også fremgår af deres partiprogram. Jeg synes derfor, at Venstre i Vallensbæk er snæversynet og ikke ser tingene i en helhed. Det gør de øvrige partier i kommunalbestyrelsen heldigvis så jeg ser frem til, at behandle sagen igen når forvaltningen kommer med et oplæg.

Godt for Nord
Under drøfteslen af sagen, glædede Dansk Folkeparti og Kenneth Kristensen Berth sig over, de muligheder, der kunne vise sig for Vallensbæk Nord:
– Dansk Folkeparti er grundlæggende positive overfor, at der sker noget nyt i erhvervsområdet Jydekrogen. Vi synes, det ville være rigtigt godt, hvis borgerne i Vallensbæk Nord for eksempel ville få et bowlingcenter, et oplevelseslegecenter eller noget helt andet der kunne give nogle oplevelser til børnene i nærmiljøet. Det bakker vi fuldt op om.
På den anden side var Kenneth Kristensen Berth, ikke helt afvisende overfor Venstres kritik:
– I Dansk Folkeparti synes vi også, det er vigtigt at inddrage borgerne i forhold til de nye muligheder. Derfor er det også vigtigt at understrege, at der kommer en høringsperiode, hvor borgerne kan give deres mening til kende. Venstre har så et ønske om at tage sagen tilbage til udvalget, og det vil vi ikke stille os i vejen for. Men helt grundlæggende er det her jo kun det første spæde skridt mod at få et nyt plangrundlag, og vi vil have lejlighed til at diskutere sagen mange gange, inden der træffes en endelig beslutning.
Venstre stillede ændringsforslag om at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget, men kun Venstre stemte for dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top