fbpx
Grundejerforening undrer sig over projekt på Banemarksvej
27.jpg
Glostrup og Brøndby Kommune har planer om, at der skal bygges nye boliger mellem jernbanen og Banemarksvej. Naboen, Vesterled Grundejerforening, frygter det vil ændre området radikalt. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY og GLOSTRUP. Glostrup og Brøndby Kommune har planer om at udvikle området mellem jernbanen og Banemarksvej. De ønsker derfor dialog med borgerne, men Vesterled Grundejerforening undrer sig over dialogens form

På området mellem jernbanen og Banemarksvej, og dermed på grænsen mellem Brøndby og Glostrup, er der i dag kontorer og lagerhaller.
Men da det kun er en mindre del af ejendommen, der bruges til erhverv, har ejerne ønsket at rive de gamle lagerhaller ned og i stedet bygge boliger.
– Området mellem jernbanen og Banemarksvej er oplagt at udvikle og boliger kan sagtens vise sig at være den helt rigtige løsning. Men nu går vi i dialog med vores borgere, så vi får alle gode ideer og kommentarer på bordet, til hvorvidt vi skal gå videre med boligplanerne eller finde på noget helt andet. Det er afgørende for mig, at vi fortsætter den gode dialog dels med borgerne i Vesterled dels med Glostrup Kommune, så vi får et sammenhængende område, der giver mening for alle parter, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby

Nye boliger afgørende
– I Glostrup er vi som bekendt ganske langt med planerne om at udvikle vores bymidte på begge sider af jernbanen. Nye boliger i dette stationsnære område er helt oplagt. Såfremt vi ønsker endnu mere liv i bymidten er det vigtigt, at der sker en fortætning og omkring 1.000 nye borgere i bymidten er et godt første skridt. Det giver rigtig god mening, at der bor flere borgere tæt på et så stort trafikknudepunkt, som Glostrup Station forventes at udvikle sig til i fremtiden, siger John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup.

Udvikler bag forslag
Foreløbig har udvikleren udarbejdet et projektforslag, som går på at bygge etageboliger langs banen og lavere etagebyggeri og rækkehuse ud til Banemarksvej.
I det første udkast arbejdes der med 502 etageboliger og 32 rækkehuse i alt. De 156 etageboliger og 18 rækkehuse vil ligge i Brøndby Kommune og her vil etageboligerne være på maksimalt fire etager.
I Glostrup Kommune er det planen at bygge 346 etageboliger i op til seks etager og 14 rækkehuse.
Boligområdet vil afskærme de eksisterende parcelhuse i Vesterled fra jernbanen, men også fungere som en støjskærm ud mod banen.
Bebyggelsen vil blive åbnet op ud mod parcelhusene, så det nye boligområde får en sammenhæng med naboerne.
Derfor er begge kommuner også opmærksomme på, at der ikke bliver indsigtsgener eller at de begrænses mest muligt i forhold til Vesterled.

Store følger
Et projekt som dette vil ændre hele området.
Folkebladet har derfor spurgt formanden for Vesterled Grundejerforening, Steen Nielsen, hvad han siger til planerne, og han er ikke begejstret:
– Det vil naturligvis visuelt ændre en hel bydel og samtidig skabe store forandringer af infrastrukturen, ikke mindst for den trafikale fremkommelighed i området, der i forvejen er under stort pres.
For ifølge Steen Nielsen skal planerne for området mellem jernbanen og Banemarksvej ses i sammenhæng med tilsvarende planer for Kirkebjergområdet, hvor der er tale om endnu højere og massivt byggeri:
– Samlet set betyder de nuværende kendte projekter og planer i begge kommuner en tilvækst på op imod 6.000 boliger fordelt på den nordlige side af Banemarksvej og Stationsparken samt i Kirkebjerg Industriområde nord for Park Allé. Det siger sig selv, at såfremt alle planer realiseres, så vil det påvirke nærområderne med mange helt uacceptable følgekonsekvenser.
For med så mange nye boliger følger et oplagt problem:
– Tilsyneladende ønsker man at tiltrække ressourcestærke borgere, og med ressourcestærke borgere følger automatisk blandt andet mere trafik. Det virker bare som om, man slet ikke har tænkt det igennem.
I det hele taget bliver der ifølge Steen Nielsen talt alt for lidt om følgerne af planerne:
– Desværre forbigås blandt andet disse konsekvenser i tavshed i såvel forvaltningsindstillinger som i den politiske behandling.

Ingen sammenhæng
Steen Nielsen er naturligvis indforstået med, at man i såvel Brøndby som Glostrup ønsker at tiltrække flere borgere og byudvikle:
– For tiden er der cirka seks større projekter på vej gennem det forvaltningsmæssige og politiske system for vores nærområde, og flere er på vej. Alle projekter behandles særskilt på grund af nuværende kommune- og lokalplaner med investorønsker om ændrede byggehøjder, byggeprocenter og ændring fra erhverv til beboelse, hvorefter miljøforhold igen, herunder VVM-redegørelser (vurdering af virkninger for miljøet, red.) og efterfølgende miljøhøringer ikke bliver nødvendige for det enkelte projekt. Man kan i stedet nøjes med en miljøscreening for det enkelte projekt. Tilbage vil kun være kommune- og lokalplanshøringer for det enkelte projekt.
Derfor mener Steen Nielsen også, at mange har svært ved at gennemskue de samlede konsekvenser af de mange projekter:
– Det enkelte projekt vil for mange fremtræde som yderst besnærende. Hvem kan have noget imod byfornyelse? Men samlet set vil der i fremtiden komme mange og store uacceptable konsekvenser. Grundejerforeningen anerkender naturligvis et højt politisk ambitionsniveau, men savner i høj grad blandt andet en samlet reel analyse af de efterfølgende trafikale konsekvenser for området og ikke mindst, hvordan man har tænkt sig at løse dem. Her hjælper hverken et håb og ønske om stop af regionaltog på Glostrup, trinbræt i Priorparken, Letbaneetablering eller krav om underjordisk parkering i de nye byggerier.

Tænker på investor
Derfor har Steen Nielsen også meget svært ved at få øje på, at politikerne, bortset fra de lovmæssige høringer, medtænker borgerne i blandt andet Vesterled i udviklingen:
– Bestyrelsen i Vesterled Grundejerforening er derfor yderst bekymrede for vores og andres nærområde i fremtiden. Denne bekymring deles tilsyneladende ikke politisk i hverken Brøndby eller Glostrup kommune, hvor investorer helt og holdent sætter dagsordenen for bydelens udvikling.

I sidste øjeblik
Som Folkebladet kan fortælle i dag, så ønsker de lokale politikere at være i dialog med beboerne i de berørte områder, herunder Vesterled Grundejerforening. Steen Nielsen bekræfter, at foreningen er i dialog med kommunens forvaltning, men siger samtidig:
– Vores medvirken får formentlig ikke den store betydning, da man politisk tilsyneladende vil de enkelte projekter for enhver pris, hvor man samtidig i kommunerne håber på øget vækst, arbejdspladser og indtjening.
Og i tilfældet med projektet på området mellem jernbanen og Banemarksvej, så kom dialogen i gang så sent, at det reelt set ingen betydning havde, fortæller Steen Nielsen:
– Vi blev bekendt med sagen cirka to dage før den skulle behandles første gang i Teknik- og Miljøudvalget, og nu er projektet på vej gennem systemet med en offentlig forhøring.

Træk i håndbremsen
En anden der forholder sig kritisk til Brøndby Kommunes planer om, via store udviklingsplaner at tiltrække mange nye borgere, er Steen Andersen fra Enhedslisten.
Da kommunalbestyrelsen den 14. juni diskuterede et af de andre udviklingsprojekter, omkring Kirkebjerg Parkvej 15 (Postnordgrunden) og Kirkebjerg Parkvej 20, sagde han blandt andet:
– Endnu engang bliver der lyttet til en investor, der kommer med en pose penge. Vi mangler en overordnet boligpolitik, der forholder sig til dette. Det her projekt retter sig mod imaginære borgere, som ikke findes i kommunen. Jeg synes i stedet man i højere grad burde bygge boliger til kommunens borgere og i højere grad involvere boligselskaberne. Jeg synes, vi skal trække i håndbremsen og tænke os godt om, inden vi går videre.
En holdning Steen Andersen dog ikke fik opbakning til. Således sagde blandt andet Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget:
– Det er altså ikke investor, der får lov til at bestemme. Der er en investor, der har vist interesse, og der er så blevet holdt en lang række møder. Et af de steder, hvor man kan se dette, er i forhold til parkering, hvor investor har fået at vide, at han måtte tilbage med at arbejde med parkeringen og flytte mere af den under jorden.

Indspark ønskes
Da området mellem jernbanen og Banemarksvej i dag er udlagt til erhverv, kræver det en ændring af kommuneplanens rammer i begge kommuner.
Desuden ønsker de to kommuner, at borgerne kommer med idéer og forslag til, hvorvidt kommunerne skal gå videre med planerne om at opføre boliger eller om området skal bruges til noget andet.
Derfor er udarbejdet et debatoplæg, som kan ses på de to kommuners hjemmesider.

Man kan se debatoplægget og sende idéer og forslag på mail til én eller begge kommuner frem til den 19. september: miljo.teknik@glostrup.dk og/eller tf-plan@brondby.dk.

2 kommentarer om “Grundejerforening undrer sig over projekt på Banemarksvej”

 1. Som formand for Teknik- og Miljøudvalget er jeg helt uenig med Steen Nielsen, når han påstår at grundejerforeningen ikke er inddraget i planerne. Det blev de endda meget tidligt, nemlig for flere måneder siden.
  Læs mere om det i et senere nummer af Folkebladet.

 2. Jørgen Frederiksen siger:

  Jeg tror, at Vagn Kjær-Hansen har misfortolket Steens udtalelser. Der har været dialog som Steen Nielsen udtaler, men dialogen kom i gang så sent, at det ikke har haft nogen betydning i den politiske proces.

  Tidsforløb:
  16. dec. 2016 Brøndby kommune bliver opmærksom på muligheden for privat beboelse på nordlig side af Banemarksvej

  28.Januar fremkommer Arkitektfirmaet Årstiderne med et konkret byggeforslag

  6.Marts udfærdiger forvaltningen redegørelse til brug for information af TU medlemmer

  7.Marts informeres formanden for Vesterled Grundejerforening (VG) om at der er nogle ideer omkring privat beboelse på Banemarksvej – intet konkret skriftligt materiale fremsendes. Forvaltning indkalder VG til møde

  18.marts fremlægges skriftlig information på Politiker WEB. Den skriftlige information indeholder redegørelsen fra den 6 marts samt byggeforslaget fra Arkitektfirmaet Årstiderne fra den 28.Januar til brug for behandling på TU mødet den 22.marts. Med andre ord ca. 4 dage før at byggeforslaget skal behandles politisk første gang får offentligheden herunder VG kendskab til, at der foreligger et konkret byggeforslag, og at forslaget er på vej igennem det politiske system

  22.marts TU godkender forvaltningens redegørelse og anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning går i gang med at udarbejde en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, som giver mulighed for, at der fortrinsvis kan etableres boliger på området.

  30.marts afholdes konstruktivt møde mellem forvaltningen og VG. VG afleverer et dokument indeholdende diverse fokuspunkter med understregning af at byggeprojekterne i Glostrup og Brøndby kommuner bør ses under ét samlet hele i forhold til infrastrukturelle forhold som f.eks. trafik, klimasikring etc. VG beder om at der bliver foretaget en trafikanalyse, hvor samtlige 6-8 byggeprojekter estimerede trafik indgår.

  Summa summarum: Man kan sige lidt firkantet, at VG er informeret om en ide ca. 3 måneder efter at den blev født, at VG har fået skriftligt materiale samtidigt med at en hver anden borger har adgang til dette, og at der indtil videre ikke er ændret et komma i forhold til den politiske behandling af diverse bygge projekter hverken Banemarksvej projektet eller øvrige projekter i Kirkebjerg kvarteret som følge af VG’s møder med forvaltningen.

  Dette er ikke en kritik af forvaltningen som gør et godt stykke arbejde, men mere en kritik af politikerne for den manglende boligpolitik i Brøndby kommune samt den manglende stillingtagen til hvordan de infrastrukturelle forhold som f.eks. trafik, kloak, skoler, institutioner, klimatilpasnings, dagligvarebutikker mv påvirkes af de ca. 6.000 nye boliger i hele Kirkebjerg området. Endvidere vil etableringen af sportsbyen ved Brøndby stadion formentlig også påvirke de infrastrukturelle forhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top