fbpx
Fronter trukket skarpt op i sag om krakket plejefirma
DSC_1510.jpg
Plejefirmaet Din Fleksible Service, der har leveret omsorg og pleje til ældre i området, er gået konkurs. Det undrer ikke en række tidligere medarbejdere. Brøndby Kommune har dog valgt at fortsætte samarbejdet med firmaet i et nyt set up. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. Efter Din Fleksible Service konkurs står tidligere medarbejdere og ledelse stejlt overfor hinanden, mens Brøndbyborgmester fastholder, at et fortsat samarbejde er det rigtige i situationen

Mødelokalet i kontorbygningen på Naverland er helt tomt. Bortset fra et par stole, et bord og et stort banner på gulvet.
Her fra 15. sal kan man se vidt omkring. Men de syv kvinder ænser ikke udsigten.
De har i stedet fokus på det banner, de er ved at lave, og følgerne af den konkurs plejehjælpsfirmaet Din Fleksible Service led i sidste uge.
En konkurs som ikke alene får konsekvenser for kvinderne som nu tidligere medarbejdere, men også for de borgere i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, som de og deres cirka 20 tidligere kollegaer hjalp.
Og her et par dage efter, at firmaet lukkede og slukkede, er det ikke mange positive ord, de har tilovers for deres tidligere arbejdsgiver:
– Vi skulle dække hinanden ind ved sygdom og ferie, uden der kom vikarer ind. Jeg har således et par gange taget to planer, altså dækket dobbelt, fortæller Camilla Sørensen, der er SOSU-hjælper.
Den samme oplevelse har Josefine Andersen, der også er SOSU-hjælper, haft i det år, hvor hun har været ansat i Den Fleksible Service, og hvor hun ofte har hjulpet borgere i Glostrup:
– Ved sygdom skulle man dække hinanden ind. Desuden har jeg oplevet i nogle hjem, hvor borgerne var visiteret til at få hjælp af to medarbejdere, så blev kun én sendt ud, men alligevel blev kommunen faktureret for to.
Josefine Andersen understreger, at hun har været glad for kontakten med borgerne og muligheden for at hjælpe dem. Men der har været tilfælde, hvor hun har forladt borgernes hjem med en dårlig fornemmelse:
– Jeg har nogle gange forladt en borger og tænkt, at det ikke er godt nok. Det er slemt, når det er ældre mennesker, det går ud over.

Trækker tid fra
Christel Madsen er SOSU-assistent, og har blandt andet besøgt borgere i Brøndby og Vallensbæk.
Det, hun herved har oplevet, er ikke godt:
– Den Fleksible Service har i nogle tilfælde skåret i den tid, som borgeren har fået bevilliget, og alligevel faktureret fuld tid.
Også Christel Madsen har oplevet, at en borger skulle have hjælp af to medarbejdere, men at kun en dukkede op, ligesom hun har fået at vide, at de ansatte ikke måtte tale med borgerne om deres tidsskema.
Desuden har Christel Madsen oplevet, at hun ikke måtte foretage det arbejde, hendes autorisation ellers giver hende ret til:
– En borger havde en stor samling væske, og jeg må på grund af min uddannelse gerne bruge sugeapparatet. Men det fik jeg at vide af min teamleder, at jeg ikke måtte. Jeg skulle i stedet ringe efter en sygeplejerske. Selvom jeg protesterede over, at det ville tage for lang tid, inden sygeplejersken nåede frem, måtte jeg ikke gør det.
Faktisk mener Christel Madsen, at ledelsen har svigtet flere gange:
– Som fagperson med beskyttet titel har jeg gjort mig mange observationer af borgere, der ikke har fået den nødvendige hjælp. Det er min opgave gå videre til gruppelederne, som så skal handle på det. Hvad enten det er mere tid, der skal søges om hos den enkelte, hjælpemidler, forkerte handlinger, omsorgssvigt, osv. Sagen er dog den, at der ikke blev gjort yderlige i ni ud af ti tilfælde. Det vil sige, at der sidder nogle ansatte, der ikke udfører deres arbejde.
Manglende kommunikation og handling har således været en mangelvare hos Din Fleksible Service, mener Christel Madsen:
– Kom jeg ud til en borger, der igennem længere tid ikke havde fået den nødvendige hjælp, tænkte man, hvordan kan det gå så vidt. Den medarbejder, der har det overordnede overblik og kører der til dagligt, har ikke foretaget nogen form for observationer og videregivet dem. Her ligger ansvaret så hos medarbejderen i marken. Men i de tilfælde hvor jeg dokumenterer direkte til gruppelederne, uden der kommer handling, ligger ansvaret hos gruppelederne. I nogle tilfælde har det været i et omfang, der minder om ordet omsorgssvigt.

Holder ikke
Din Fleksible Service gik konkurs med udgangen af juni, og det sker op til sommerferien.
Derfor har de tre kommuner iværksat forskellige nødplaner. I Glostrup og Vallensbæk har den kommunale hjemmepleje i et vist omfang taget over, ligesom man har henvist til en privat leverandør.
I Brøndby Kommune har man derimod valgt en anden model. Her opsagde Din Fleksible Service kontrakten inden konkursen, hvorefter Brøndby Kommune indgik en ny midlertidig aftale med folkene bag Din Fleksible Service i et andet firma, Din Fleksible Service Plus.
Det skete ifølge Kent Max Magelund (S), borgmester, for at sikre, at de berørte borgere ville blive generet mindst mulig, da det herved kunne sikres, at det var de samme medarbejdere, der kom i borgernes hjem.
Christel Madsen er enig i, at det er vigtigt at sikre kontinuitet for borgerne, ikke mindst taget i betragtning at mange borgere har forskellige demenssygdomme, hvorfordet derfor kan tage lang tid at skabe den nødvendige og fortrolige kontakt.
Alligevel giver hun ikke meget for forsikringen om, at konstruktionen sikrer de samme medarbejdere i borgernes hjem i Brøndby:
– Det holder ikke. Det er ikke de samme, der fortsætter i Brøndby. Nogle af dem, er allerede begyndt at køre i Tåstrup, og det er netop os, der har arbejdet i Brøndby, der ikke er blevet overført til det nye firma.
Derfor kan Christel Madsen ikke forstå, at Brøndby Kommune tør fortsætte samarbejdet i den nye konstruktion:
– Det kan undre mig gevaldigt, at man som kommune er så dumdristig at sige ja tak til et fortsat samarbejde, velvidende at der blev forelagt en konkursbegæring på samme firma bare under nyt navn og cvr. nr.

Færdig med det private
Ligesom de øvrige tidligere ansatte i Din Fleksible Service, som Folkebladet møder onsdag eftermiddag, har Christel Madsen truffet en beslutning:
– Jeg skal aldrig mere arbejde hos en privat udbyder. Jeg fik et andet tilbud og kunne være begyndt i mandags kl. 7.15. Men det har jeg altså ikke lyst til mere. Det vil jeg ikke byde borgerne, men heller ikke udsætte min faglighed for.
I forhold til hvordan fremtidige lignende konkurser undgås, er Christel Madsens holdning klar:
– Vi må oplyse vore ældre langt bedre, så de er bedre klædt på til, hvad det vil sige at modtage hjælp fra både det private og det offentlige. Fortælle dem præcist hvad de får og ikke får. Så de kan vælge til og fra ud fra deres behov. Og ikke sidder tilbage med falske løfter om service, de aldrig får. Den unge generation bør være de ældres talerør.
Og så bør politikerne have fokus på andet end prisen:
– Der står intet sted, at de skal vælge det billigste tilbud.

Hvorfor gør de det?
Da Folkebladet senere onsdag taler med Izabela Prejs, direktør i Din Fleksible Service og Din Fleksible Service Plus, afviser hun de påstande, de tidligere medarbejdere fremsætter.
Desuden viser hun en besked fra Facebook, hvor en unavngiven person truer hende på livet, hvis hun ikke sørger for at betale den løn, de tidligere medarbejdere har til gode.
En trussel hun har meldt politiet.
Izabela Prejs understreger, at hun ikke ved, om der er en sammenhæng mellem truslen og de tidligere medarbejdere, Folkebladet har talt med. Men hun mener, de er drevet at det samme:
– Der er naturligvis nogle medarbejdere, der er skuffede og kede af det. De frygter, de ikke får deres løn. Men vi har formået at redde langt den største del af de ansatte, og alle få deres løn. Det sker via lønmodtagernes garantifond.
Og så undrer Izabela Prejs sig over, hvad det er, de tidligere medarbejdere ønsker:
– Hvad er det, de har gang i? Ønsker de, at vi skal miste de andre kontrakter, og at endnu flere medarbejdere dermed står uden arbejde?

Dækker hinanden ind
At de tidligere medarbejdere i nogle tilfælde har kørt to planer, har ikke hold i virkeligheden, siger Izabela Prejs:
– Planerne er lavet således, at de kan klare en sygemelding. Ingen bliver presset til at tage ekstra vagter, og i udgangspunktet er det selvstyrende grupper, der selv ordner det. For ellers risikerer man at ringe til et vikarbureau, uden man kan skaffe en vikar. Du kan ikke lade borgerne sidde uden at få hjælp. Så gør man det, at man tager en borger mere, og så er man nødt til at prioritere. Så kan det være, fru Hansen må vente med at komme i bad til i morgen. I sådanne tilfælde rykker man rundt på de praktiske opgaver.
Faktisk kan det slet ikke lade sig gøre at køre to planer, siger Izabela Prejs:
– Det vil være fysisk umulig at køre en ekstra plan. Så ville borgerne få medicin kl. 14. Det siger sig selv.
På samme måde er det heller ikke rigtigt, som de tidligere medarbejdere fortæller, at der i visse tilfælde er blevet sendt en i stedet for to medarbejdere, siger Izabela Prejs:
– Det er virkelig ikke rigtigt, at der nogle steder kun bliver sendt en medarbejder i stedet for to. Det er slet ikke forekommet. Det er ikke pålagt oppefra.
Og så kan Izabela Prejs heller ikke forstå, hvordan de tidligere medarbejdere kan mene, at det ikke er de samme medarbejdere, der i den nye konstruktion kommer til at køre i Brøndby:
– Det er de samme medarbejdere. Fuldstændig. Alle de medarbejdere, der har kørt i Brøndby, er blevet virksomhedsoverdraget. Der er nogle ruter, som er blevet blandet på tværs af kommunegrænser, derfor kan enkelte borgere blive berørt. Desuden kan vi naturligvis ikke gardere os mod sygdom og jobskifte. Mn faktisk er kontinuiteten et varemærke for os. Også selvom det er svært at rekruttere medarbejdere.

Tidsfaktoren
At medarbejderne ikke må tale med borgerne om den visiterede tid, er der ifølge Izabela Prejs en naturlig grund til:
– Lovgivningen siger, at man ikke må tale med borgerne om tid. For borgeren er ikke visiteret tid, borgeren er visiteret ydelser.
Og hermed er vi ifølge Izabela Prejs fremme ved problemet kerne, både for Din Fleksible Service med også for sektoren i helhed:
– Der er et problem i forhold til tidsregning og ydelser. De private leverandører kan umuligt levere til den pris, de får. Prisen burde afspejle opgaven. For nogle kommuner visiterer ti minutter til et bad og andre giver 30 minutter. Det er den forskel, der er der. Og man kan jo ikke side til borgeren, når tiden er gået, at nu er din tid gået, så går jeg.
Der skal nemlig, mener Izabela Prejs, gælde helt andre regler:
Der skal ske en lovændring. Man skal ikke konkure på prisen. Vi skal have det samme som den kommunale hjemmepleje.

Prisen skal hæves
Folkebladet har søgt aktindsigt i kontrakten mellem de tre kommuner og din Fleksible Service. For blandt andet at se, hvor meget Din Fleksible Service ydelser koster kommunerne.
Inden deadline (mandag kl. 9, red.) har Folkebladet dog kun haft mulighed for at se kontrakten fra Vallensbæk Kommune. Ifølge den er timeprisen i dagtimer 349 kr. På andre tider er timeprisen 429 kr. Mens praktisk tid er takseret til 329 i dagtimer og 429 kr. på andre tidspunkter.
Overfor Folkebladet bekræfter Izabela Prejs, at priserne i de øvrige kommuner stort set svarer til dette, men siger samtidig:
– Det er meget lidt vi tjener, hvis volumen af vore ydelser bliver for lille. I nogle af de kommuner, hvor vi har arbejdet, har vi simpelthen ikke haft timer nok.
Allerede i sidste uge kunne Kent Max Magelund (S), borgmester bekræfte, at prisen for det fortsatte samarbejde ville blive dyrere.
Izabela Prejs kan ikke fortælle, hvad den eksakte prisstigning i Brøndby ligger på, men det er en prisstigning på cirka 25 procent.
På denne baggrund er hun også overbevist om, at det kan lade sig gøre at levere service i Brøndby og få en forretning til at overleve:
– Jeg tror 100 procent på, at det kan lykkes. Vi har alle de medarbejdere, vi skal bruge. Man kommer ikke til at opleve noget lignende.
I forhold til prisen er der yderlig et væsentligt aspekt at holde sig for øje, siger Izabela Prejs:
– Vi arbejder efter overenskomst. Det er en væsentlig forskel, at man skal betale fuld løn under sygdom. Andre betaler cirka 114 kr. i timen, også i weekenden. Det er en unfair konkurrence.

Den bedste løsning
I sidste uge slog Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, fast, at taget situationen i betragtning, så var et fortsat samarbejde med Izabela Prejs og hendes medarbejdere i en ny konstruktion det bedste.
En holdning han stadig har:
– Det var den bedste beslutning. Det er jeg sikker på. For mig som borgmester i Brøndby var det vigtigste at sætte fokus på de 147 borgere, der ville blive efterladt i stikken, da konkursen rammer i ferieperioden, så vi havde ikke andre realistiske muligheder. Mange af vores medarbejdere er allerede gået på ferie, og vi kan ikke her og nu skaffe så mange vikarer.
Desuden har samarbejdet hidtil været godt, siger Kent Max Magelund:
– Vi har været glade for samarbejdet med Din Fleksible Service. Det har fungeret godt, og det tror jeg også, det vil fremover.
Allerede sidste uge slog Kent Max Magelund fast, at det er vigtigt, at borgerne så vidt mulig får besøg af den samme medarbejder, og at den nye konstruktion sikrer det.
At nogle tidligere medarbejdere i dagens avis mener, det ikke kan lade sig gøre, at de samme medarbejdere forbliver i Brøndby, kan Kent Max Magelund ikke forholde sig til:
– Det kan jeg ikke kommentere på. Men vi har understreget overfor firmaet, at det skal være de samme medarbejdere, og det er vi også blevet lovet. Så det går jeg ud fra er tilfældet.

Folkebladet har i forbindelse med denne artikel kontaktet FOA for at høre, hvorvidt den anden private udbyder i Vallensbæk har overenskomst med FOA. Det har firmaet ikke, oplyser FOA.
Folkebladet har i forbindelse med denne artikel talt med en medarbejder, der er blevet virksomhedsoverdraget fra Din Fleksible Service til Din Fleksible Service Plus. Hun understreger, at hun er glad for at være ansat i firmaet og ikke kan genkende det billede, de tidligere medarbejdere præsenterer.

1 kommentar om “Fronter trukket skarpt op i sag om krakket plejefirma”

 1. Cirkeline Scharfs siger:

  Vi skulle dække hinanden ind ved sygdom og ferie, uden der kom vikarer ind. Jeg har således et par gange taget to planer, altså dækket dobbelt, fortæller Camilla Sørensen, der er SOSU-hjælper.
  Den samme oplevelse har Josefine Andersen, der også er SOSU-hjælper, haft i det år, hvor hun har været ansat i Den Fleksible Service, og hvor hun ofte har hjulpet borgere i Glostrup:
  – Ved sygdom skulle man dække hinanden ind. Desuden har jeg oplevet i nogle hjem, hvor borgerne var visiteret til at få hjælp af to medarbejdere, så blev kun én sendt ud, men alligevel blev kommunen faktureret for to.
  Josefine Andersen understreger, at hun har været glad for kontakten med borgerne og muligheden for at hjælpe dem. Men der har været tilfælde, hvor hun har forladt borgernes hjem med en dårlig fornemmelse:
  – Jeg har nogle gange forladt en borger og tænkt, at det ikke er godt nok. Det er slemt, når det er ældre mennesker, det går ud over.

  Disse udtalelser undrer mig virkeligt meget, da jeg er en af dem der dagligt ringer til mine kollegaer også disse 2, for at høre om de er presset og har brug for hjælp og de har stort set aldrig brug for hjælp.
  Ja ved sygdom dækker vi hinanden ind, men det er vores planer også lavet til, hvis vi ikke har mulighed for at få vikar på.
  Samtidigt er det desværre ikke alle der er lige gode, til at huske at dokumentere tilbage på kontoret, hvis der er behov for mere hjælp hos borgerne, så i de tilfælde har Gr.lederne ikke en chance for at have den viden, om at der er brug for mere hjælp.
  Jeg genkender ikke selv det billede, som de fremlægger af firmaet og vi har også selv et ansvar om at handle på ydelser der ikke er tilstrækkelige og reflektere/dokumentere på mangler/forbedringer af ydelserne hos borgerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top