fbpx
Vallensbæk Kommune skylder Vallensbæk Boligselskab millioner
03.jpg
Katja Adelhøj Lindblad er godt tilfreds med, at beboerne i Firkløverparken får de penge tilbage, som de har betalt for meget i ejendomsskat. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. SKAT har omvurderet grundværdien af Firkløverparken. Derfor skylder Vallensbæk Kommune nu Vallensbæk Boligselskab med et slag et millionbeløb

Vallensbæk Boligselskab og boligorganisationen KAB henvendte sig i 2010 til SKAT, fordi de mente, at grundværdien for Firkløverparken var blevet vurderet for høj.
I mange år, mens en lang række andre skandaler rullede ind over SKAT, skete der dog ikke noget i forhold til henvendelsen.
Men i 2016 traf SKAT imidlertid beslutning i sagen, og med ét slag blev grundværdien for Firkløverparken sat ned fra 44 mio. kr. til mellem seks og ni mio kr.
En vurdering, der stort set er identisk med den, som gjaldt for Firkløverparken i årene 2006 til 2008, hvor vurderingen altså blev sat op til 44 mio. kr.
Som en konsekvens af dette, er Vallensbæk Kommune blevet mødt af et krav om tilbagebetaling af ca. 7,3 mio. kr. i for meget betalt grundskyld siden den høje værdiansættelse i 2008.
Penge som kommunen med andre ord skylder beboerne i de 225 lejligheder i Firkløverparken.

Advokat og dialog
I forrige uge var der møde i økonomiudvalget. Her blev sagen drøftet, og i mødereferatet hedder det blandt andet:
– Efter forvaltningens opfattelse er SKATs afgørelse fra 2016 forkert. Og den nu fastsatte værdi på ca. ni mio. kr. er efter forvaltningens opfattelse helt åbenlyst for lav. Den højere værdiansættelse på ca. 44 mio. kr. er langt mere retvisende.
Derfor har Vallensbæk Kommune, ifølge referatet, tænkt sig at kæmpe for, at pengene ikke skal betales tilbage:
– Via advokatens (Vallensbæks Kommunes, red.)dialog med SKAT håber forvaltningen at få rettet op på den fejlagtige vurdering, så kommunen undgår kravet på de 7,3 mio. kr. fra Vallensbæk Boligselskab.
Dog har SKAT gjort gældende overfor Vallensbæk Kommune, at selvom vurderingen igen bliver ført tilbage til 44 mio., så skylder kommunen stadig Vallensbæk Boligselskab penge for perioden 2008 til 2016:
– Ifølge SKAT får en ny vurdering ikke betydning for Vallensbæk Boligselskabs krav mod kommunen på tilbagebetaling af de ca. 7,3 mio. kr. som følge af for meget betalt grundskyld.
Derfor kommer den eventuelle tilbagebetaling også til at kunne mærkes, fremgår det af mødereferatet:
– Vallensbæk Kommune modtager ingen kompensation for dette tab via tilskuds- og udligningssystemet for årene 2009 og frem til 2016.

Ventet i mange år
Katja Adelhøj Lindblad er formand for Vallensbæk Boligselskab.
Hun fortæller, at boligselskabet blev opmærksom på problematikken, da et advokatfirma gennemgik alle ejendomsvurderinger hos medlemmerne i KAB, som Vallensbæk Boligselskabs administrator:
– For at kvalitetssikre, at vore beboere ikke betaler for meget, gennemgås ejendomsvurderingerne i boligafdelingerne. Vi må ikke opkræve mere husleje, end vores udgifter til at drive boligafdelingen er. I den forbindelse blev vi gjort opmærksom på, at der kunne være en sag her.
Derfor rettede boligforeningen via advokatfirmaet henvendelse til SKAT:
– Allerede i 2010 indankede vi sagen, men vi hørte i mange år ikke noget. Men så blev der sidste år pludselig truffet afgørelse i sagen. Der kunne således være truffet afgørelse for længe siden, men det skete bare ikke. Men hvorom alting er, så er vores advokat helt sikker på, at afgørelsen fra 2016 er korrekt.

Et stort beløb
Ifølge sagsfremstillingen til mødet i økonomiudvalget er det 7,3 mio. kr., som Vallensbæk Kommune skal betale tilbage.
Katja Adelhøj Lindblad understreger imidlertid, at det endnu er for tidligt at sige præcist, hvor mange penge der ender hos beboerne i Firkløverparken. For eksempel er der advokatudgifter, der skal dækkes.
Men hun regner dog med, at det bliver cirka fire mio. kr. som ender hos bebeorne i Firkløverparken.
– Det er beboerne i Firkløverparken, som har betalt for meget i ejendomsskat via huslejen, derfor skal pengene tilbage til beboerne, når der uretmæssigt er opkrævet for meget. Det er jo deres penge, og det er SKATs ansvar, at vurderingerne passer, så vi ikke har fejl i vores budgetter på ejendomsskatten. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan pengene skal fordeles, for det skal afdelingsmødet og dermed beboerne i afdelingen først beslutte til efteråret. Men man kunne forestille sig, at der både blev penge til huslejenedsættelse og penge til opsparing.
Selvom Katja Adelhøj Lindblad er tilfreds på beboernes vegne, kan hun godt forstå, at man ærgrer sig hos Vallensbæk Kommune:
– Jeg kan godt forstå, at man ikke er tilfreds hos kommunen. Det er blevet til mange penge, fordi SKAT ikke har truffet en beslutning tidligere.

SKATs fejl
Og der er ærgrelse at spore i Vallensbæk Kommune, ikke mindst på borgmesterkontoret, hvor Henrik Rasmussen (K) ikke kan forstå, det rimelige i sagen:
– SKAT har jo erkendt, at de har begået en fejl, men det er altså en fejl, vi skal bøde for. Det undrer mig meget.
Som beskrevet er Vallensbæk Kommune netop nu, igennem en advokat, ved at se på, om der kan findes en løsning:
– Vi forhandler lige nu ved at udrede, om der er en løsning på problemet. Men SKAT er svær at have med at gøre, og det er altså et problem, at man ikke kan anke SKATs afgørelse.
Desuden har Vallensbæk Kommune ifølge Henrik Rasmussen taget kontakt til politikerne på Christiansborg:
– Vi har skrevet til stort set alle, vi kender, og sagen kommer nu for skatteudvalget. Det er jo fornuftige mennesker, så vi må håbe, de kan gøre noget.
Men ender det med, at Vallensbæk Kommune ikke får hjælp, så skal penegene betales:
– Det er jo penge, som skal tages et andet sted fra, så det kommer naturligvis til at kunne mærkes.
Desuden mener Henrik Rasmussen at sagen er endnu et udtryk for, at SKAT er i problemer:
– Vi har jo alle en interesse i, at SKAT fungerer. Det er jo det, vores velfærdssamfund er bundet op på, og i den sammenhæng går sådan noget som det her bare ikke.

Borgere bøder for SKAT
Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget siger om sagen:
– Det er åbenbart helt horribelt og endnu et eksempel på, at SKAT ganske enkelt ikke fungerer, og det kommer skatteborgerne i Vallensbæk nu til at mærke konsekvenserne af.
Kenneth Kristensen Berth, der også er medlem af folketinget, har bragt sagen for skatteudvalget og skatteminiseren. Han vil blandt andet gerne høre ministerens mening om:
– Hvorvidt ministeren finder, at det er rimeligt, at SKAT har erkendt, at der er begået en fejl ved værdiansættelsen af ejendommen i 2006, men at en ny vurdering på korrekt grundlag kun vil få betydning fremadrettet, hvorved Vallensbæk Kommune står tilbage med en regning på 7,3 mio. kr. som skal tilbagebetales til boligselskabet KAB på grund af en åbenlys fejl.
Desuden beder Kenneth Kristensen Berth skatteministeren forholde sig til:
– Om ministeren finder det rimeligt, at SKAT ikke vil fortælle Vallensbæk Kommune, hvad årsagen er til, at grunden er blevet omvurderet fra at være 44 mio. kr. værd til pludselig kun at være 6-9 mio.kr.

• For 2017 vil kommunen blive kompenseret for en væsentlig del af provenutabet i forbindelse med efterreguleringen af skatter, tilskud og udligning i 2020
• Hvis nedsættelsen af grundværdien kommer til at gælde for 2018 og frem, vil Vallensbæk Kommune blive kompenseret for provenutabet via tilskuds- og udligningssystemet
• Sagen blev behandlet onsdag aften på kommunalbestyrelsesmødet, men som et lukket punkt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top