fbpx
Strategi for bymidten endeligt vedtaget
DSC_0702.jpg
Denne 72 sider lange bog blev vedtaget med få ændringer i maj. Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. På kommunalbestyrelsens møde i maj blev Strategi for udvikling af Bymidten endeligt vedtaget med tilføjelse af et nyt princip om, at nyt byggeri skal tilføje værdi til bymidten

Efter at have været undervejs i to år vedtog kommunalbestyrelsen i Glostrup i maj endeligt Strategi for udvikling af Bymidten. Den er en vigtig milepæl i planerne for at udvikle bymidten.
Dokumentet blev første gang kendt i marts i år, hvor det blev sendt i høring. Siden har kommunen via de almindelige muligheder for høring, via Facebook og via et borgermøde fået borgernes input til strategien. De var hovedsageligt positive, men kom med nogle konkrete kommentarer, hvoraf kommunalbestyrelsen har indarbejdet de fleste i strategien. Det er hovedsageligt mindre tilføjelser, som for eksempel at nye stiforbindelser skal koordineres med nabokommunerne.
Det primære formål med strategien er at være en overordnet politisk hensigtserklæring. Den erstatter altså ikke konkrete lokalplaner eller den kommende ændring af kommuneplanen.

Nyt princip
I forbindelse med vedtagelsen vedtog kommunalbestyrelsen et nyt overordnet princip. Strategien bestod i første omgang af 27 principper. I forbindelse med budgetforliget blev der tilføjet endnu et og nu er nummer 29 altså blevet tilføjet.
Princippet lyder:
”For alle nye byggerier i Bymidten, som realiseres i medfør af denne strategi, gælder, at det i den konkrete planproces skal sikre, at byggeriet tilfører værdi til bymidten. Det kan være ved at tilføre herlighedsværdier, ved at sikre tilgængelighed til attraktive fællesarealer, ved at give almindelige borgere adgang til udsigtspunkter el.lign. Eller sagt på en anden måde, at de bygherrer, som får ekstra muligheder som følge af strategien, giver noget tilbage til byen til gengæld for de forstærkede udviklingsmuligheder.”

Enstemmighed
Som alle tidligere dele af planerne for udvikling af bymidten, blev denne strategi også vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Men der var selvfølgelig forskellig punkter, som forskellige partier gerne ville fremhæve.
– Jeg synes vi skal glæde os over, at vi er kommet så langt i fællesskab. Der er ikke nogen af os, der har patent på det ene eller det andet. Men jeg synes det er fint, at man fremhæver de ting, der betyder noget for det enkelte parti, sagde borgmester John Engelhardt (V).
– Jeg synes hele forslaget viser, at vi har været sammen om det. Jeg synes, at vi her står sammen og viser, at vi er en kommunalbestyrelse for byens borgere. Det synes jeg er rigtig vigtigt for bymidten, sagde Lisa Ward (S).
– Strategien indeholder 28 punkter, Dansk Folkeparti nikker til dem og vi vedkender os principperne. At vi nikker til strategien, betyder jo ikke, at vi er 100 procent enige i hver eneste komma, sagde Flemming Ørhem (DF).
Han nævnte punktet om en mindre busterminal, som han mener vil give problemer med pladsen og punktet om almene boliger, som punkter han ikke brød sig om. Det fik Leif Meyer Olsen (V) til at reagere.
– Når fem partier skal enes om det her, så er alle partier nødt til at give sig på nogle områder, det er Dansk Folkeparti også. Du har været nødt til at give dig, og det har vi andre også. Sådan er det, når man indgår et forlig, sagde han.
Robert Sørensen (EL) fremhævede nogle af de ting, han var glad for:
– Der er rigtig mange rød – grønne idéer med i aftalen, lad mig nævne nogle stykker. En forskønnelse af bymidten med bæredygtigt byggeri. LAR – Lokal afledning af regnvand. Gode løsninger for fodgængere og cykelister. Friholdelse af biler på stationsforpladsen. Også hele den centrale bymidte, hvor vi freder villaerne og de gamle byhuse på Nyvej, laver en gågadeforbindelse og smider bilerne ud, sagde han.

Læs mere
Folkebladet skrev i udgave 12 i marts en længere artikel om indholdet af strategi for udvikling af bymidten. Den kan findes på Folkebladets hjemmeside med overskriften ”Flere nye detaljer om fremtiden for bymidten

Hele strategien kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside som et bilag til Kommunalbestyrelsens dagsorden for maj 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top