fbpx
Konsulenterne skal hjælpe borgerne til at tage ansvar
Job2.jpg
Brøndby Kommune har sat gang i et nyt projekt, der skal styrke de lediges evne til selv at tage ansvar i forbindelse med jobsøgningen. Første skridt er opkvalificeringen af en gruppe af jobkonsulenterne. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Brøndby Kommune arbejder på at opkvalificere jobkonsulenterne, så de kan hjælpe borgerne til i højere grad selv at tage ejerskab for jobsøgningen

De 14 jobkonsulenter sidder omkring mødebordet og lytter opmærksomt til hinanden.
Det er denne gruppe, der hjælper de ledige i Brøndby, der har fået prædikatet jobparate ledige; altså de ledige, der ikke har andre problemer, end at de ikke har noget arbejde, og som man derfor forventer hurtigst kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
For at gøre vejen til fast ansættelse lettere, har Brøndby Kommune besluttet at opkvalificere jobkonsulenterne på kursus, så de bliver bedre til at hjælpe borgerne til at tage størst mulig ejerskab for processen.
Fokus i opkvalificeringen er, at jobkonsulenterne øver samtaleteknikker, så den enkelte borger hjælpes til at sætte dagsordenen og aktivt kommer på banen med de ting, han eller hun ønsker hjælp til.
På tavlen bag konsulenterne er dagens temaer listet op. Inden dagen er omme, skal jobkonsulenterne have forholdt sig til kunsten at stille de rigtige spørgsmål, ligesom de skal have talt om, hvad man kan få ud af at lytte til en kollegas vanskelige samtale.

Kan og vil selv
Ulrich Haase Nielsen er projektleder på projektet, der har fået titlen Jobrettet Samtale, bølge 2. Han håber, projektet vil skabe gode resultater for de ledige:
– Projektet tager udgangspunkt i en øget myndiggørelse af borgerne, så de bliver hjulpet til i større grad aktivt at komme på banen i forhold til jobsøgningen.
Skal det ske, fortæller Ulrich Haase Nielsen, er det nødvendigt at begynde med jobkonsulenterne i kommunen:
– Hvis det skal slå igennem, er det vigtigt med det forsatte fokus på kulturændringen i forvaltningen, hvor man arbejder med de nye roller i velfærden. En kulturændring der tager afsæt i, at alle borgere har ressourcer og både kan og vil bruge dem.

Nyt for jobsøgende selv
Den ændrede tilgang til borgerne er ikke kun ny for medarbejderne i Jobcenteret, men også for de jobsøgende selv, mener Ulrich Haase Nielsen:
– Tidligere er borgerne nok i højere grad mødt op til samtalerne af pligt. Men nu skal der i stedet være fokus på, at borgerne selv tager initiativ og byder ind med ønsker til sparring. Det har de ikke tidligere været vant til, og det er overraskende for dem, at det nu også er op til dem at have ønsker og forventninger til samtalen.

Bestil selv tid
Et væsentligt omdrejningspunkt i projektet er borgernes mulighed for selv at booke tid til en samtale:
– Der vil være mulighed for, at flere borgere selv kan booke tid til en samtale med jobkonsulenterne. Faktisk viser det sig, at dem, der selv booker, er mere motiverede og møder mere forberedt op end dem, som jobcentret selv indkalder.
Og her bliver et samarbejde ud af huset afgørende, fortæller Ulrich Haase Nielsen:
– Vi har igangsat et samarbejde med biblioteket i Kulturhuset Brønden, hvor man kan få hjælp til at anvende hjemmesiden jobnet.dk, hvor meget af den digitale jobsøgning foregår i dag. Man kan også få hjælp til blandt andet at booke samtaler med jobcentret, opdatere sit CV og sin Joblog og tjekke jobforslag. Igen for at gøre det så let som muligt for den enkelte og for at åbne endnu mere op for muligheden for, at den enkelte tager ansvar.

Kollegial feedback
Tilbage til mødelokalet, hvor jobkonsulenterne er i fuld gang med et læringsgruppemøde, ligesom de løbende skal igennem flere sessioner, hvor de overværer hinandens samtaler og derefter giver hinanden feedback.
Noget der også er nyt og vigtigt, ifølge Ulrich Haase Nielsen:
– Fremover vil jobkonsulenterne i højere grad benytte hinandens kompetencer på tværs ved at arbejde sammen i teams og ved for eksempel at give hinanden feedback på deres samtaler. Både dette og hele uddannelsesforløbet skal gerne sikre en større ensartethed i den vejledning, borgerne får.

• Projektet løber fra 1. december 2016 til og med januar 2018
• Målgruppen er jobparate borgere. I denne gruppe findes løbende cirka 800 dagpengemodtagere og 300 kontanthjælpsmodtagere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top