fbpx
Ingen morgenmad til skolebørn
IMG_9787.jpg
Et flertal i kommunalbestyrelsen nedstemte et forslag om at tilbyde gratis morgenmad til eleverne inden skolestart. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Et flertal i kommunalbestyrelsen har takket nej til Socialistisk Folkepartis og Dansk Folkepartis forslag om at servere gratis morgenmad til skolebørnene

Som Folkebladet tidligere har fortalt, så har Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti haft det fælles ønske, at skolebørnene i Brøndby skal tilbydes et gratis morgenmåltid inden skolestart.
Derfor gennemførte man tidligere på året en undersøgelse blandt eleverne på Brøndby Strand Skole, ligesom man har sendt forslaget i høring blandt de tre skolebestyrelser, og her var der ikke stor opbakning at spore.
Således skriver skolebestyrelsen ved Brøndbyøster Skole:
– Det er ikke afklaret, hvordan man vil sikre, at elever møder før skoletid for at sikre morgenmadsordning, da der ikke kan stilles krav om dette til eleverne. Det vil således være et spørgsmål om frivillighed fra elevernes side, og som beskrevet i undersøgelsen fra Brøndby Strand Skole er der i forvejen ikke overvældende interesse for selve ordningen blandt eleverne.
Og så er der ifølge skolebestyrelsen på Brøndbyøster Skole også et problem i forhold til lokalerne:
– Hvad angår lokaler er der ikke for nuværende etableret lokaler på Brøndbyøster Skole, der kan benyttes til formålet, og det vil kræve en del om-/tilbygning at etablere disse.
Heller ikke skolebestyrelsen på Brøndbyvester Skole bakkede op om forslaget:
– Overordnet ønsker skolebestyrelsen kun en morgenmadsordning, såfremt tilbuddet alene finansieres af en øget økonomisk bevilling til skolen, der fuldt og helt dækker udgifterne, hvis der ikke anvendes elevtid, såfremt tilbuddet håndteres efter sundhedsmyndighedernes anvisninger og personalet har den fornødne uddannelse til at håndtere fødevarer samt såfremt der ligger en fast handleplan i tilfælde af sygefravær blandt den/de medarbejdere, der er ansat til at varetage tilbuddet.
Skolebestyrelsen på Brøndby Strand Skole erkender i sit høringssvar, at mange elever, særligt de ældste, ikke har spist morgenmad inden skolestart, men takker ligesom skolebestyrelserne på de to andre skoler nej tak til forslaget.

Nej tak
På denne baggrund var et flertal i kommunalbestyrelsen heller ikke i tvivl om, at de på det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 14. juni skulle vende tommelfingeren nedad i forhold til forslaget. I hvert fald i sin nuværende form.
Således sagde Steen Andersen fra Enhedslisten blandt andet:
– Jeg finder sådan set forslaget sympatisk, men jeg synes, det er fremført klodset. Men jeg er ikke afvisende overfor, at vi kan overveje det i forbindelse med nogle kommende budgetforhandlinger.
Også Arno Hurup Christiansen (S), formand for Børneudvalget, stemte imod forslaget uden helt at tage afstand fra det:
– Jeg er ikke helt afvisende overfor forslaget. Jeg siger bare, det ikke kan lade sig gøre med den struktur, vi har nu. Vi har debateret det grundigt, og vi må respektere høringssvarene. Undersøgelsen fra Brøndby Strand Skole viser også, at børnene ikke vil møde ind før for at få morgenmad. Og de børn, man gerne vil have fat i, i hvert fald de yngste af dem, har allerede nu mulighed for at få det i SFO1. Og når skolerne siger, der ikke er ressourcer til det, så må vi respektere det.
Desuden mente Arno Hurup Christiansen, at i sidste ende er det ikke skolens ansvar, at børnene får morgenmad:
– Jeg har hele vejen igennem sagt, at det her er jo et forældreansvar.
Også Kurt Damsted fra Venstre vendte sig imod forslaget. Med henvisning til en artikel i Folkebladet pegede han på, at selvom skolebestyrelsen på Brøndby Strand Skole godt kan se det sympatiske i forslaget, så takkede de alligevel i sidste ende nej til forslaget. Desuden mente Kurt Damsted, at skolebestyrelserne på de tre skoler i højere grad gav udtryk for interesse for en frokostordning.

Trist beslutning
Denne holdning ærgrede de to partier, der stod bag forslaget. Således sagde Allan Runager fra Dansk Folkeparti:
– Det er en rigtig trist beslutning. Især når man ser på, at vi på det sidste kommunalbestyrelsesmøde nedsatte et udvalg, der skal se på at højne uddannelsesniveauet hos de unge.
Også Vagn Kjær-Hansen (SF) havde håbet et andet udfald af diskussionen:
– Det er nogle gode tanker, der ligger bag det her forslag, og det ærgrer mig da, at skolerne ikke bider på. Men jeg respekterer da skolerens afgørelse. Men vi skal tænke nyt, for jeg er ikke i tvivl om, at det er godt for indlæringen at få noget at spise.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top