fbpx
Ingen ændringer af ledelsen i daginstitutionerne
GLOSTRUP. På kommunalbestyrelsens møde i onsdags blev forslaget om at ændre i ledelsen af daginstitutionerne endeligt forkastet, mens det blev vedtaget at ansætte to faglige konsulenter

Den fremtidige struktur for ledelsen af daginstitutionerne i Glostrup var på dagsordnen til Kommunalbestyrelsens møde onsdag i sidste uge. Som Folkebladet tidligere har omtalt, anbefalede Børne- og Skoleudvalget, at der ikke blev lavet nogen ændringer, men at der til gengæld skal ansættes to faglige konsulenter, der skal sikre en ensartet kvalitet af daginstitutionerne. Det endte med at blive enstemmigt vedtaget.
Forslaget om at ændre ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet stammer fra budgetaftalen for 2017. Her var der fra administrationen fremlagt en mulig besparelse på 1,2 millioner kroner på ledelsesområdet. De penge ville forligspartierne, der er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, gerne have frigivet, men de var samtidig enige om, at pengene skulle blive på området til flere pædagoger på gulvet.
Allerede i forbindelse med budgetforhandlingerne var der meget kritiske ryster fra forældrebestyrelserne, der mente, at det var for tidligt med en ny strukturændring på daginstitutionsområdet og de mente ikke, at en strukturændring ville hjælpe på de problemer, der er på daginstitutionsområdet.
Disse kritikpunkter blev gentaget i de høringssvar, der kom til forslaget, der har været i høring op til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Her anbefalede et flertal for forældrene og medarbejdere at bevare den nuværende model.
– Det har været en lang proces, men vi kan med glæde konstatere, at de mange høringssvar giver et indtryk af, at forældre, medarbejdere og ledere har oplevet, at de er blevet inddraget og hørt og vi er også blevet klogere på, hvad god kvalitet er, og hvad der bedst understøtter et fremadrettet kvalitetsløft, sagde Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Faglige konsulenter
Ud over at den ændrede ledelsesstruktur skulle frigive nogle penge, skulle den også sikre, at der kom en mere ensartet kvalitet på daginstitutionsområdet. Det mener forligspartierne nu kan opnåes, ved at ansætte to faglige konsulenter.
– De faglige konsulenter skal ud og være en del af daginstitutionernes hverdag og ud og være tæt på hverdagen. De skal støtte og vejlede, samtidig med, at de skal sikre en rød tråd på tværs af alle daginstitutioner. Dermed ikke sagt, at alle huse skal være ens, men det er utroligt vigtigt, at når vi sender børnene videre i skole, så kommer de med en fælles forståelse for, hvad det er, man skal kunne. Vi mener, at de faglige konsulenter kan være med til at sikre den røde tråd og skabe et mere ensartet tilbud, og det er det, vi har ønsket, sagde Sofie Dahl Brohus.
Socialdemokratiet lagde også vægt på, at der blev lyttet til høringssvarene.
– For Socialdemokratiet har det været vigtigt at tage udgangspunkt i de mange høringssvar, og hvad vi mener, er bedst for børnene. Det er afgørende at hjælpe og støtte dem i at blive så dygtige, som de kan og sikre, at alle børn har de samme muligheder. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at der efter et år bliver evalueret, så vi kan følge, om det er den rigtige indsats, der bliver lavet, sagde Lisa Ward.
SF er ikke en del af budgetforliget og har ikke været involveret i forhandlingerne om, hvordan sagen skulle løses. Alligevel stemte Palle Laustrup for forslaget.
– Det er SF’s holdning, at vi behøver en bedre normering med kvalificerede pædagoger end den vi har pt. Da dette forslag ikke er på bekostning af besparelser i de nuværende normeringer, vil jeg godt støtte forslaget, og ser frem til, at vi ved budgetlægningen ser nærmere på daginstitutionsområdet, sagde han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top