fbpx
Glostrup Stations udvidelse bliver mindre end forventet
GLOSTRUP. I juni 2014 besluttede et flertal på Christiansborg at undersøge mulighederne for og prisen på en udvidelse af Glostrup Station med regionaltogsspor. Undersøgelsen vil være færdig efter sommerferien

Der er store forhåbninger i Glostrup til, at regionaltogene igen kan stoppe på Glostrup Station og der kan komme en direkte forbindelse til lufthavnen. Det er en del af den økonomiske forudsætning for letbanen, der formentlig bliver endeligt vedtaget senere på året, og det er en del af forudsætningen for at tiltrække investorer til at udvikle bymidten i Glostrup.
Der har siden 2014 været et beslutningsgrund fra Transportministeriet på vej om mulighederne. Dette skal give en præcis pris på projektet og opgøre fordele og ulemper.
Tidligere havde Transportministeriet forventet at være færdige i april i år, men det er de ikke blevet.
– Undersøgelserne af Ring Syd-projektet, herunder en ny station i Glostrup, er forsinkede, da der har vist sig behov for at undersøge flere alternativer trafikalt og økonomisk. Det oprindelige projekt har vist sig at være dyrere end antaget i det indledende anlægsoverslag. Der ses derfor på alternative løsningsmuligheder, som kan billiggøre projektet. Undersøgelserne forventes afrapporteret ultimo august, oplyser Banedanmark i en mail.
De oplysninger kommer ikke som en overraskelse for Glostrups borgmester, John Engelhardt (V).
– Det drejer sig om, at det projekt, man har kigget på, har vist sig at være for stort i forhold til de penge, der skulle sættes af til det. Man har kigget på, om man kunne lave perronerne anderledes, genbruge den nuværende perron og så videre, siger han.

Dyrere end 293 millioner
Tidligere har Transportministeriet lavet en screening af mulighederne. Her kom de frem til, at det formentlig vil koste 293 millioner kroner at udvide Glostrup Station med to nye perroner, der ifølge planen skulle ligge ved den vestlige tunnel, der så skulle forlænges ned til sydsiden af banen.
I juni 2014 indgik forligspartierne bag aftalen ”Bedre og billigere kollektiv trafik”, det er Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre så aftalen ”Metro, letbane, nærbane og cykler”, hvor der blev afsat ni millioner kroner til at udarbejde et beslutningsgrundlag.
Det beslutningsgrundlag bidrog Glostrup Kommune til i september 2015, hvor kommunen sendte et høringssvar til Transportministeriet, hvor de skrev, at de var meget positive overfor projektet og ikke mente, det var nødvendigt med en VVM-høring, som naturstyrelsen efterfølgende besluttede ikke at lave. Siden har Banedanmark arbejdet på beslutningsgrundlaget.
Det oprindelige projekt er altså blevet dyrere end forventet, derfor er Banedanmark i gang med at finde frem til et projekt, som holder sig indenfor den forventede økonomi, vurderer John Engelhardt.
– Det hjælper ikke noget, i disse tider med en meget stram offentlig økonomi, at komme med et projekt, som ikke har nogen gang på jorden politisk, siger han.
Han er stadig overbevist om, at Banedanmark kommer frem til et beslutningsgrundlag, som vil få opbakning fra forligspartierne.
– Nu skal vi lige have de endelige bud på Letbanen og have den vedtaget først, siger han.
Folkebladet har ikke nogen oplysninger om, hvad de omtalte trafikale ændringer dækker over. I de oprindelige planer var det foreslået, at stort set alle regionaltog skulle stoppe på Glostrup Station. Det er muligt, at det alligevel ikke bliver virkelighed.
Oprindeligt var det forhåbningen, at en udbygning af Glostrup Station kunne starte i 2018 og åbne samtidig med åbningen af letbanen, men da letbanen også er blevet forsinket, er det ikke længere nødvendigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top