fbpx
Endelig er det bløde vand på vej
DSC_0644.jpg
Det bløde vand er med to års forsinkelse på vej til Brøndby. Fra midten af september kan man således nyde et glas vand med lavere kalkindhold. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Efter flere forsinkelser lover HOFOR og Brøndby Kommune nu, at det bløde vand virkelig er på vej

Den første melding fra HOFOR lød, at borgerne og virksomhederne i Brøndby i midten af 2015 som de første i Hovedstadsområdet og på Sjælland ville få blødt vand.
Dengang sagde daværende teknisk direktør i HOFOR, Per Jacobsen:
– Vi kan med en ret simpel metode fjerne en stor del af kalken, så det hårde vand her i Brøndby og resten af hovedstadsområdet bliver lige så blødt som i Vest- og Midtjylland. Det koster lidt, men besparelsen for forbrugerne er større end udgiften. Og også for miljøet og samfundsøkonomien er det bløde vand et klart plus.

Uforudsete problemer
Men to år senere, her i midten af 2017, er det bløde vand endnu ikke nået til Brøndby.
Det viste sig nemlig i løbet af processen, at der var en række problemer med Brøndbyvester Vandværk, der leverer vandet.
Således lød forklaringen i midten af 2016, at da vandværket er bygget i 1960’erne, var der brug for modernisering af bygningen og teknikken, og at der under moderniseringen viste sig flere uforudsete problemer.
Blandt andet at de oprindelige tegninger af det 50 år gamle vandværk var forkerte, ligesom det havde vist sig, at rentvandsbeholderen var anlagt anderledes end først antaget, og betonen generelt var tyndere og ringere armeret end forventet.
Frank Brodersen, direktør for Miljø og Samarbejder i HOFOR, sagde på denne baggrund i maj 2016:
– Vi beklager de gener, som forsinkelsen medfører for Brøndby Kommune. Vi arbejder på højtryk på at løse problemerne og få byggeriet færdigt uden større budgetoverskridelser. Men det er afgørende vigtigt for forsyningssikkerheden og vandkvaliteten, at det gamle vandværk moderniseres og forstærkes. Derfor er vi nødt til at have stor fokus omkring byggeriet og håndtering af uforudsete hændelser undervejs.
Også de lokale politikere erkendte, at HOFORs oprindelige tidsplan var skredet. Således sagde Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik og Miljøudvalget ved samme lejlighed:
– Den nye forsinkelse skyldes yderligere bygningsmæssige problemer, og HOFOR siger åbent, at de ikke er helt sikre på, at deres nye tidsplan holder. Det er måske også klogt at nævne, når det nu er den tredje tidsplan de kommer med. Men den siger altså blødt vand til forbrugerne i februar eller marts 2017. Eventuelt suppleret med en periode inden da, hvor forbrugerne får vand som er blødere end i dag, men ikke så blødt som det skal være fremover.

Nu sker det
Men nu skulle det bløde vand endelig være på vej til Brøndby. Således fortæller HOFOR i en pressemeddelelse:
– Igennem de sidste måneder er anlægget blevet tjekket grundigt igennem, og inden for et par måneder er det klar til at levere blødere vand til Brøndby.
Og ifølge pressemeddelsen er mandag den 18. september den dag, hvor det sker. En dag, Frank Brodersen, direktør for Miljø og Samarbejder i HOFOR, ser frem til:
– Det nye anlæg kører helt, som det skal, og vi samarbejder tæt med Brøndby Kommune om at få de sidste ting på plads, så vi kan gå i gang med at sende blødere vand ud til borgerne.
I september bliver der derfor gennemført en informationskampagne for at gøre opmærksom på ændringen. Blandt andet vil alle borgere få direkte besked per brev og sms.
En kampagne, der ifølge Vagn Kjær-Hansen skal gøre borgerne opmærksom på, at de skal tænke over det mindre kalk:
– Informationskampagnen skal især gøre opmærksom på, at man skal bruge mindre vaskepulver og sæbe, når der er mindre kalk i vandet. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på at mindske forbruget af sæbe og rengøringsmidler, så det passer til blødere vand. Derved får vi den størst mulige miljøgevinst til gavn for alle.

Hovedstadsområdets grundvand er fra naturens side hårdt. I Brøndby er hårdhedsgraden omkring 20˚dH. I mange områder i Jylland ligger hårdhedsgraden på omkring det halve, fordi undergrunden har en anden sammensætning (mere sandet). Med blødgøringsanlægget kommer hårdheden ned på cirka 10˚dH.
HOFOR forventer, at en familie på fire kan spare cirka 500 kr. om året. Forudsat at familien indstiller opvaskemaskinen efter blødere vand og bruger mindre sæbe, vaske- og rengøringsmidler. HOFOR fortæller, at der skal bruges 1/3 mindre vaskemiddel og sæbe, når vandet bliver blødere.
Blødgøringen af vandet sker på et nyt anlæg på Brøndbyvester Vandværk. Det bliver det første store blødgøringsanlæg i Danmark. Teknisk set fjernes en del af kalken ved at tilsætte stoffet natriumhydroxid (en base) og sand. Dele af kalken bliver herved bundet til sandkornene, som bliver til små kugler, der synker til bunds i anlægget. Kalkkuglerne kan bruges til blandt andet jordforbedring på markerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top