fbpx
Drømmen om mere havneliv
Arno2.jpg
Arno Hurup Christiansen (S) Brøndbys medlem af bestyrelsen for Strandparken I/S håber, der er mere liv på vej til Brøndby Havn. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby ser havnen som et vigtigt aktiv for byen. Derfor skal der mere liv i havnen, ligesom det nye hus til vinterbaderne nu skal realiseres

Som man kan læse i en anden historie i dagens udgave af Folkebladet, så besluttede de lokale politikere i Brøndby på deres seneste møde at sætte skub i planerne om at give Vinterbadelauget Bifrost et klubhus. Så de 330 medlemmer kan få endnu bedre badeforhold i Brøndby Havn.
Det var dog ikke kun på majmødet, at forhold i Brøndby Havn havde fundet vej til kommunalbestyrelsens dagsorden. Det samme var tilfældet i april.
Her diskuterede de lokale politikere nemlig deres ønsker til udviklingen af Strandparken, Køgebugt-samarbejdet, mellem Brøndby, Greve, Vallensbæk, Ishøj, og Hvidovre.
Arno Hurup Christiansen (S) er Brøndbys medlem af bestyrelsen for Strandparken I/S, og han ser frem til, at der forhåbentlig kommer mere liv i Brøndby Havn:
– Der har været en god dialog mellem kommunerne om, hvordan vi kan udvikle området, men samtidig bibeholde det som et grønt og rekreativt område.
– I Brøndby skal udviklingen, fortæller Arno Hurup Christiansen, ses i tæt sammenhæng med en anden overordnet udvikling, der er på vej:
– Det er jo tidligere i år blevet besluttet, at området omkring stadion skal være regionalt udviklingsområde for sport, og en forhåbentlig kommende udvikling af Brøndby Havn falder naturligt i forlængelse af dette, og der kan forhåbentlig skabes sammenhæng mellem de to ting.

Tæt på transport
Et konkret eksempel på den udvikling Arno Hurup Christiansen og resten af kommunalbestyrelsen håber på vil ske, tager afsæt i området ved Strandporten:
– Her vil vi gerne udvikle området til bystrand. For det er jo et område, der både ligger tæt ved vandet og tæt ved byen og offentlig transport. Her kunne der etableres forskellige anlæg eller tiltag, for eksempel baner til beachvolley. Det er et område, som mange flere vil kunne nyde godt af.
– Dermed er man, peger Arno Hurup Christiansen på, tilbage ved sportsbyen:
– Det vil naturligvis være oplagt at lave nogle aktiviteter, der knytter sig til de planer, der er for sportsbyen.

Vinterbadere skaber liv
Som Folkebladet kan fortælle i dag, så tyder meget på, at vinterbaderne godt kan begynde at glæde sig til forbedrede badefaciliteter.
Der er nemlig netop blevet sat penge af til en forundersøgelse af muligheden for at etablere et nyt klubhus til dem, og går disse forundersøgelser efter planen, så kan vinterbaderne fra 2018 bade fra et nyt klubhus.
– Noget, der ikke kun glæder vinterbaderne, fortæller Arno Hurup Christiansen:
– Det er jo en stor gruppe borgere, der er meget aktiv, så det er dejligt for dem, at det nu ser ud til, at badehuset endelig kommer. Men det bliver også godt for havnen. For så stor en gruppe mennesker, der bruger havnen, vil naturligvis skabe mere liv i havnen.

Naturområde
Arno Hurup Christiansen bor selv tæt på Brøndby Havn og vandet. Han er derfor ikke i tvivl om, at en af de største styrker ved området, netop er naturen, og den skal bevares og styrkes, selvom der skal udvikles på området:
– Det er et fantastisk naturområde med meget plante- og dyreliv, og vi skal naturligvis se på, hvordan vi kan sammentænke de to ting. Det kan jo godt være, man i højere grad kan indtænke aktiviteter og muligheder, der samtidig giver naturoplevelser.

Husbåde
At lokalpolitikere i Brøndby netop nu forholder sig til fremtiden for Brøndby Havn og hele Strandparken, skal ses i sammenhæng med, at Erhvervsstyrelsen har igangsat en revision af Fingerplanen, som forventes godkendt før sommeren 2017.
I forbindelse hermed har de fem kommuner lavet et fælles oplæg, hvor de ridser ønsker og perspektiver op.
Og udover ønsket om for eksempel bystranden og muligheden for at indtænke naturen i forskellige aktiviteter, så har Brøndby Kommune et andet stort ønske, fortæller Arno Hurup Christiansen:
– Der har tidligere været cirka 50 husbåde i havnen. Men det blev kendt ulovligt, og husbådene forsvandt derfor ud af havnen. Det er vores håb, at revisionen fører til, at Brøndby Havn får mulighed for en mere intensiv udvikling med flere anvendelser end i dag, for eksempel med mulighed for turisme, konferencer, boliger i form af husbåde og erhverv. Det vil alt sammen være noget, der kan være med til at skabe mere liv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top