Udsatte familier får hjælp til at skabe sammenhæng
Familier.jpg
Projektet Familier i forandring er blevet et fast tilbud til socialt udsatte familier i Brøndby. Det bliver forankret i Jobcenteret. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Familiekoordinatorer tilknyttet udsatte familier har givet familierne mere ro og overskud. Ordningen gøres derfor til et fast tilbud i Brøndby

Brøndby Kommune har i to og et halvt år arbejdet målrettet med at finde ud af, hvordan man bedst støtter udsatte familier.
Når udsatte familier står i en svær situation og for eksempel har udfordringer med økonomien, job og børn, så er det nemt at miste overblikket over kontakten med det offentlige.
– Familierne havde så mange kontaktpersoner i kommune, sundhedssystem og hos andre myndigheder, at de havde svært ved at finde ud af det. Vi så også, at der ikke var en samlet plan for familien, men tværtimod forskellige planer med baggrund i forskellige lovgivninger og mål på diverse områder, som familien skulle leve op til og følge. Det gjorde det også meget svært. De mange kontaktpersoner og planer hænger jo sammen med, at en kommune er opdelt i forskellige fagområder og vi skal give borgere en god faglig støtte. Men når der er så mange i gang, er der brug for fælles mål og et større samarbejde på tværs af faglighederne, siger Franz Hansen (S), formand for beskæftigelsesudvalget i Brøndby Kommune.
Brøndby Kommune deltog derfor som en ud af ti kommuner i et landsdækkende forsøg, og projektet Familier i forandring blev til i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune.
Kernen i projektet har været, at familierne fik tilknyttet familiekoordinator.

Ro og overblik
Ti ansatte fra forskellige afdelinger i Brøndby Kommune blev deltidsfamiliekoordinatorer. De kunne bidrage med kendskab til systemet og har for eksempel været med til samtaler i jobcenteret, hos børnesagsbehandler eller hjulpet med at få struktur på hverdagen eller styr på økonomien.
Når den slags er på plads, kan forældrene bedre få fokus på at komme i gang med aktiviteter via jobcenteret, der kan føre til job. Ved projektets afslutning gav mange af familierne udtryk for, at familiekoordinatorens hjælp havde givet ro og overskud, så det var blevet muligt for dem selv at tage ansvar og forholde sig til konkrete problemstillinger.
– I modsætning til den meget opdelte indsats, som ofte er udgangspunktet i den kommunale indsats, har vi arbejdet med familierne som en helhed og vi er blevet bedre til at forstå, i hvor høj grad forskellige problematikker hænger sammen og påvirker hinanden – eksempelvis det at være arbejdsløs og have et barn med psykiske udfordringer eller et handicap, forklarer Franz Hansen.

Fra projekt til fast tilbud
Projektperioden er slut, men på grund af de gode resultater forsætter tilbuddet med familiekoordinatorer i Brøndby Kommune i Jobcenterets regi.
– Vi tror på, at selvom indsatsen fortsat er rettet imod hele familiens trivsel og udvikling, så betaler det sig at have et særligt fokus på beskæftigelse. Det er vigtigt, at forældrene på sigt kommer ud på arbejdsmarkedet. Det vil afhjælpe familiens ofte økonomisk og socialt pressede situation og samtidig peger forskning på, at det gavner børnenes muligheder i livet, når deres forældre går på arbejde. Det er derfor blevet en fast indsatsdel i Familier i forandring, at forældre indenfor det første halve år skal i gang med en beskæftigelsesrettet aktivitet, slutter Franz Hansen.
Brøndby Kommune har nu familiekoordinatorer svarende til seks deltidsansatte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top