fbpx
Ønsker Kommunal-bestyrelsen kaos i krydset Tavleholmsvej, Hovedvejen, Paul Bergsøesvej?
Finn Jacobsen, købmand, Spar Dalvangsvej På baggrund af et ønske om at placere en discountbutik og kontorer i forbindelse med ComputerCity har Glostrup Kommune fået Via trafik til at udarbejde en trafikanalyse af, hvordan dette vil påvirke trafikken i området. Ifølge trafikanalysen bliver trafikken ændret, hvor der i dag kører cirka 1.000 køretøjer pr. døgn, […]

Finn Jacobsen, købmand, Spar Dalvangsvej

På baggrund af et ønske om at placere en discountbutik og kontorer i forbindelse med ComputerCity har Glostrup Kommune fået Via trafik til at udarbejde en trafikanalyse af, hvordan dette vil påvirke trafikken i området.
Ifølge trafikanalysen bliver trafikken ændret, hvor der i dag kører cirka 1.000 køretøjer pr. døgn, hvilket allerede nu giver udfordringer, så der fremover vil køre helt op til 3.500 køretøjer per døgn, hvilket kan give trafikkøer på op til 150 meter på Tavleholmsvej.
Trafikrapporten blev oprindeligt udarbejdet i august 2016 og allerede dengang fastslog rapporten, at der på daværende tidspunkt var trafikafviklingsproblemer særligt med venstresvingende fra Hovedvejen, og at denne tendens ville forværres med en ændring ved Computer City som foreslået. Herudover ville trafikafviklingen fra egen grund ved Computercity blive problematisk, da der ville komme kødannelse. Denne trafikanalyse var imidlertid baseret på en række forkerte forudsætninger. Siden har kommunen fået lavet revideret analyse, der baserer sig på de af Erhvervsstyrelsen anbefalede tal.
Som beskrevet ovenfor, påpegede Via trafik allerede i den første rapport, som havde beregnet 1.300 køretøjer pr. dag, at der ville være trafikafviklingsproblemer. Denne rapport var behæftet med væsentlige fejl, og forudsætningerne ændres til syv gange så mange køretøjer. Via trafik fremkommer med en ny vurdering, at der nu vil komme cirka 3.300 køretøjer i døgnet, i denne rapport er der en regnefejl,
så trafikmængden korrigeres til 3.500 køretøjer pr. døgn.
Trafikmængden er nu ændret fra 1.000-1.300-3.300 og til sidst 3.500 køretøjer pr. døgn. Uden at forvaltningen og kommunalbestyrelsen ændrer opfattelse. Det store spørgsmål er så, om kommunen bevist ignorerer eller forsøger at sløre den reelle trafikmængde?
Så kan man spørge sig selv. Hvorfor betaler Glostrup Kommune for en rapport, når man ikke lytter til resultatet heraf.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top