fbpx
Historier fra arkivet
Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

20. maj 1987
Det kan ikke betale sig at gå på arbejde
Den nye kontanthjælp-ordning betyder, at en arbejdsløs mand med to børn g hjemmegående hustru tjener 120.000 kr. netto, siger Kjeld Rasmussen
brøndby. Brøndby borgmester, Kjeld Rasmussen, går direkte til angreb på den nye kontanthjælp-lov, Folketinget vedtog 23. deember 1986.
Kjeld Rasmussen mener, den er nedbrydende for arbejdsmoralen i Danmark.
Borgmesteren har kigget på tallene og fundet ud af, at det faktisk ikke kan betale sig at gå på arbejde, hvis man ser på et isoleret men ganske relevant eksempel.
Kjeld Rasmussen nævner en arbejdsløs mand med hjemmegående hustru og to børn. Vedkommende vil fra 1. juli 1987 kunne modtage 120.000 kroner.
Netto.
– Det betyder reelt, at det ikke er attraktivt at stå i en arbejdsløshedskasse, for så meget tjener en almindelig SID-mand jo ikke. Ja, tag bare Brøndby rådhus. Ser man bort fra cheferne, tjener ingen 240.000 kroner om året, understreger Kjeld Rasmussen.
En almindelig HK-ansat person på et rådhus tjener vel mellem 150.000 og 175.000 kroner om året, alt andet lige. En nottoudbetaling på 120.000 kroner svarer som bekendt til 240.000 kroner, og det giver nogle store skævheder i systemet, som jeg mener, regeringen hurtigst muligt må se på. En sådan ordning er efter min opfattelse direkte nedbrydende for arbejdsmotivationen, slutter Kjeld Rasmussen.
rik

21. maj 1997
Posten forsinkes
Postomdelingen i Glostrup bliver omlagt fra på mandag. Det betyder efter alt at dømme forsinkelser
glostrup. Borgerne i Glostrup og Brøndby skal den kommende tid, efter alt at dømme, indstille sig på, at få posten senere, end de plejer.
Mandag den 26. maj bliver postomdelingen på Glostrup Postkontor nemlig omlagt, hvilket får betydning for postnumrene 2600 og 2605.
– Omlægningen sker for at forbedre vores service og kvalitet. Målet er desuden at forbedre tilrettelæggelsen og planlægningen for på den måde at nedbringe Post Danmarks omkostninger til distribution og dermed fastholde det nuværende prisniveau, oplyser postmester i Glostrup, Kjell Andersen.
– Omlægningen kan medføre, at man fremover vil modtage sin post på et andet tidspunkt, end man har været vant til. Vi har iværksat en ekstra indsats for at få omlægningen til at gå så gnidningsløst som muligt for vores kunder, men mange medarbejdere skal lære nye rutiner. Det kan derfor ikke helt undgås, at der i en periode kan blive forsinkelser i den daglige postaflevering. Det håber vi på forståelse for, siger Kjell Andersen.
Tob

23. maj 2007
Vallensbæk til kamp mod bjørnekloen
Det er en et år gammel lov, der gør det muligt for Vallensbæk at pålægge husejere i kommunen at bekæmpe bjørneklo, der står på deres grund
vallensbæk. Kæmpebjørnekloen har igennem flere år været i kraftig vækst, og den er både irriterende og farlig. Planten indeholder nemlig en saft, der i sollys og ved berøring er giftig.
– Vallensbæk Kommune er udpeget som indsatsområde, da både motorvejsvolde, mosestrækninger og områderne langs Store Vejleå giver gode vækstbetingelser for kæmpebjørnekloen.
– Vores drift har allerede igennem lang tid gjort en ihærdig indsats for at komme planten til livs, men der er behov for en mere tværgående indsats mellem kommuner og grundejere, hvor der systematisk sættes ind med flere bekæmpelsesmetoder, sagde den konservative Katja Lindblad, da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk for nylig diskuterede emnet.
– Indtil nu har det været svært at få bugt med bjørnekloen i de tilfælde hvor den står på private grunde. Med den nye bekendtgørelse nr. 17 fra 2006 gives der nu mulighed for, at kommunen kan pålægge enkelte grundejere, at udrydde bjørnekloen på deres grund og derved deltage aktivt i bekæmpelsen af planten. Det er nødvendigt i de få tilfælde, hvor enkelte personer ikke på opfordring bekæmper og fjerne planten, sagde Katja Lindblad og understregede, at arbejdet med at komme den frygtede bjørneklo til livs gør det nødvendigt at lave en samlet plan for bekæmpelsesindsatsen.
– Den indsatsplan, der lægges op til her, er for os at se et godt værktøj til at fremme samarbejdet og den koordinerende indsats for at få udryddet planten og få skabt mere sikre grønne områder i kommunen, sagde Katja Lindblad.
Både resten af den konservative gruppe, Venstre og Socialdemokraterne bakkede enstemmigt op om indsatsplanen mod bjørneklo.
Tob

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top