fbpx
Glostrup Skole har fået nye mål
GLOSTRUP. Glostrup Skoles elever skal trives og de skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Sådan lyder de nye mål for Glostrup Skole

Efter over et års arbejde, har Glostrup Skole fået nye målsætninger. Målene blev i første omgang sendt i høring af Børne- og Skoleudvalget, og har senere været behandlet i en workshop, med repræsentanter fra MED (udvalg, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret), skolebestyrelse og ledelse.
De tidligere mål var lavet i 2014 og lagde sig tæt op ad folkeskolereformen, der var relativt ny på det tidspunkt. Det var et fire sider langt dokument med en nærmere beskrivelse af, hvordan målene så ud.
De nye mål er kortere og mere præcist formuleret. Der er to hovedmål og fire delmål, alle med klart definerede indikatorer.

Målene
Det første hovedmål er, at Glostrup Skoles elever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader skolen. Målet opfyldes, hvis afgangskarakterne stiger over en treårige periode og hvis flere elever bliver vurderet til at være uddannelsesparate.
Det andet hovedmål er at Glostrup Skoles elever skal trives. Målet skal vurderes på elevfravær og resultatet af den årlige nationale trivselsundersøgelse.
Det første delmål er at Glostrup Skoles elever oplever en fagligt udfordrende, differentieret og motiverende skoledag.
Det andet delmål er at Glostrup Skoles elever deltager i frivillige nationale test og terminsprøver som en del af forberedelsen på prøvesituationerne.
Det tredje delmål er at Glostrup Skoles forældre oplever et konstruktivt og fremadrettet samarbejde om deres barns læring og trivsel.
Det fjerde delmål er at Glostrup Skoles forældre oplever, at de får den nødvendige og relevante information om deres barns skolegang.

Godt samarbejde
Det har altså taget over et år, at komme frem til de nye mål, men det var fordi, Børne- og Skoleudvalget har brugt lang tid på at inddrage andre i arbejdet, sagde udvalgsformand Sophie Dahl Brohus (V), på Kommunalbestyrelsens møde i maj, hvor de nye mål blev vedtaget.
– En sag, som har været længe undervejs med to høringer og en workshop, men som på mange måder kendetegner det gode samarbejde, vi har med bestyrelserne og medarbejderne på vores område og i kommunen generelt, sagde hun.
Hun er glad for de nye mål.
– De mål, vi som kommunalbestyrelse sætter for vores folkeskole, er med til at sætte retning, og med en justering af målene, bliver det nemmere at være skolebestyrelse, skoleleder og medarbejder. Med alle de krav, der er til vores folkeskole, gør målene det muligt at se, hvad vi som kommunalbestyrelse er særligt optaget af, og det er meget vigtigt at vide, når man står ude i praksis og opgaverne tårner sig op, sagde hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top