fbpx
Forældre har indflydelse på inklusion
Glostrup_Skoles_bestyrelse_i_aktion.jpg
Workshops ved kontaktforældremødet på Glostrup Skole i april. Foto: Thomas Jensen
GLOSTRUP. Kontaktforældrene på Glostrup Skole er blevet inviteret til at give input til skolens kommende principper for trivsel og for inkluderende fællesskaber

Kontaktforældrenes engagement var stort og mange forslag og tanker kom frem, da Skolebestyrelsen for Glostrup Skole holdt kontaktforældremøde i april. Formålet med mødet var at få indblik i forældrenes tanker om de kommende principper for trivsel og inkluderende fællesskaber, så det kan indarbejdes i principperne og i skolens handlingsplaner, der skal implementere principperne.

Idéer til arbejdet
Mødet var tilrettelagt som en inddragende proces i to workshops, der skulle sikre, at alle forældre kom til orde.
– Mødet viste, at det er vigtigt, at deltagerne i sådanne workshops har tid til refleksion hver for sig – og at alle bliver hørt. For alle kontaktforældre har gjort sig tanker, som er værdifulde at få med i det videre arbejde, fortæller Emilie Sloth, som er formand for Glostrup Skoles Skolebestyrelse.
Camilla og Christian Ebbesen, der deltog i mødet som kontaktforældre fra 4A og 7P på Nordvangskolen, havde begge tænkt, at det nok ville blive en lang aften med højtravende principper. Men de ændrede holdning undervejs:
– Ved at deltage fik vi indflydelse, og vi følte os hørt. Det var slet ikke kedeligt, men super godt faciliteret af en oplagt formand for skolebestyrelsen, der formåede at krydre input til principperne med praktiske øvelser, så vi alle blev aktiveret i processen.
Forældrene blev inviteret til at deltage i de to arbejdsgrupper, der nu skal i gang med at udvikle de to principper og bruge de input, der kom fra mødet.

Lytter til alle
Invitationen af kontaktforældre i arbejdsgrupper er også nyt i forhold til den måde, skolebestyrelsen arbejder på. Som skolebestyrelse for én af Danmarks største skoler er nærheden til de aktører, der er omkring skolen, et vigtigt issue, som er en særlig udfordring, når skolebestyrelsen skal dække så stort et område. Derfor er det ikke kun forældrene, der skal inddrages i arbejdet med udviklingen af skolen. Det er også eleverne, lærerne og pædagogerne. De er samtidig et vigtigt fundament, når der skal følges op på, hvordan skolen og de ting, der sættes i værk, fungerer i praksis.
– Samarbejdet og dialogen med alle aktørerne omkring skolen er noget af dét, vi som skolebestyrelse prioriterer allerhøjest. For det er her, vi får indblikket i, hvordan hverdagen på skolen fungerer og opleves. Det er en meget vigtig del af vores tilsyn med skolen. De ting, vi erfarer ved vores tilsyn, bruger vi til at udvikle skolen og gøre den endnu bedre, uddyber Emilie Sloth.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top