fbpx
Flere borgerinput til bymidten
bymidte1.jpg
Der var livlig debat til mødet på Nordvangskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. I sidste uge var der for 3. gang borgermøde om fremtiden for bymidten i Glostrup. Her blev de kommende delaftaler debateret

I sidste uge blev der faktisk afholdt tre møder om fremtiden for bymidten. Det første var et møde onsdag sidst på eftermiddagen, for dem, der havde været med i nogle grupper, der tidligt i processen kom med de første indspark til, hvordan fremtiden for bymidten kunne se ud. Grupperne har for længst afsluttet deres arbejde, men fik altså præsenteret det oplæg, som kommunalbestyrelsen sendte i høring i marts. Grupperne bestod af udvalgte mennesker fra Glostrup, som vil blive direkte påvirket af planerne. På mødet var de meget tilfredse med det samlede oplæg, der senere samme dag blev præsenteret ved ugens andet møde.

Borgermøde
Det store møde blev afholdt onsdag aften på Nordvangskolen. Her var alle borgere inviteret, og det var en invitation, som omkring 85 borgere havde valgt at sige ja til. De blev præsenteret for dokumentet ’Strategi for udvikling af Bymidten’, som Kommunalbestyrelsen sendte i høring i marts.
Dokumentet indeholder de 28 punkter, der blev vedtaget sidste år før sommerferien, og syv nye delaftaler. Det er forventningen, at de syv delaftaler vil blive vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i maj. Fire af disse delaftaler blev debateret onsdag aften, ved fire forskellige borde, hvor borgerne så kunne deltage ved det bord, hvor der var noget interessant for dem.

Fire debatter
Den første delaftale, der blev debateret handler om trafikknudepunktet, altså Banegårdspladsen og arealet ovenover skinnerne. Det var et område, der var stor interesse for at debattere, så stor, at debatten ved nogle af de andre borde også kom til at handle om netop det område. Det, der blev snakket mest om, var at hæve fodgængerne væk fra Banegårdspladsen og lave et hævet område primært til fodgængere i niveau med bymidten og eventuelt hen over jernbanen. Så man skal gå ned til perronerne, ligesom man gør i for eksempel Valby og Høje-Taastrup. Der var dog nogle bekymringer blandt borgerne for, om et hævet niveau ville betyde, at folk kunne kigge ned på noget af den eksisterende bebyggelse og ind i folks hjem. Der var også forslag om at ligge caféer eller boder på arealet.
Den anden debat handlede om stiforbindelser og vejadgang og parkering. Der var lidt bekymring for, hvordan man sikrer de bløde trafikanter, især i området syd for banen, hvor der ikke er cykelstier, og hvor trafikken formentlig vil stige kraftigt, når der bliver bygget nye boliger og erhverv i Kirkebjerg området.
Den tredje debat handlede om forskønnelse af veje og byrum. Der var nogle forslag om at få vand ind i miljøet, for eksempel ved at genoprette Rosenåen, eller at få blomster i flere etager.
Den sidste debat handlede om Rådhusparken. Området bliver ikke benyttet så meget i dag. Det er som om der står et græsset må ikke betrædes skilt, hvilket der jo ikke gør. Der var forslag om en café eller et område, hvor der en eller to gange om ugen kunne komme boder op.

Står sammen
Alle fem partier i Kommunalbestyrelsen var selvfølgelig repræsenteret på borgermødet. De var generelt positive over engagementet fra borgernes side.
– Jeg har været med til de tre borgermøder, jeg synes det er helt fantastisk, hvor mange borgere, der har stillet op og gerne vil debattere den by, de bor i. Det er vigtigt for os som politikere at høre jeres mening, hvis vi skal lave den bedste by, sagde Lisa Ward (S) for eksempel.
Der er stadig enighed i Kommunalbestyrelsen om det samlede projekt, hvilket alle politikerne også lagde vægt på.
– Det her er jo ikke noget, vi laver over en nat. Det er noget, der rækker langt ud i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen, og jeg håber, vi står ved det, og hvis der kommer en mand med en pose penge og vil bygge et nyt 2G Center, ikke lader os falde på halen, sagde Robert Sørensen (EL).
Der var dog også et par stykker, der nævnte nogle ting, de var særligt glade for i aftalen.
– Vi lægger pres på, for at en del skal være almene boliger og ungdomsboliger. Vi vil også sørge for bæredygtighed i byggeriet. Vi vil også lægge vægt på de bløde trafikanter, der kommer til trafikkundepunktet, sagde Palle Laustrup (EL).
Der var også rimelig bred enighed om, at politikerne primært havde hørt opbakning til de planer, der er blevet præsenteret, og at det er relativt små justeringer, der skal til.
– Vi lytter selvfølgelig til det, der bliver sagt i dag, der er faldet mange interessante bemærkning, men der er ikke noget afgørende ændret i forhold til de 28 principper, sagde Flemming Ørhem (DF).

Lidt for abstrakt
I den Strategi for udvikling af bymidten, der var til debat, har der ikke været illustrationer af, hvordan bymidten kan komme til at se ud i fremtiden. Det er i stedet beskrevet i nogle overordnede principper, der i nogle områder er blevet mere detaljerede, men stadig ikke detaljerede nok til, at enkelte borgere kan se, hvad der skal ske, med deres hus. Det kritiserede en af borgerne, Kristina Wexøe, der bor i bymidten.
– Jeg synes, det er lidt abstrakt. Jeg glæder mig, til det bliver mere konkret, så der er noget, man kan forholde sig til, sagde hun.
Hun håber også, at fortætningen bliver lavet med respekt for den eksisternede bebyggelse.
– Jeg bekymrer mig for den fortætning. Jeg håber, der også bliver plads til lys og åbenhed, siger hun.
Og så er hun glad for, at hun nu denne gang er blevet inddraget.
– Jeg er glad for, at der er mere borgerinddragelse, end der var lige i starten, siger hun.

Tid til handling
Borgmester John Engelhardt (V) sluttede mødet af med ordene:
– Jeg synes vi er kommet et stykke længere fremad her i aften. Dagene med snak er gået, og dagene med handling ligger foran os.
Det er måske en lidt optimistisk udlægning af, hvad der skal ske nu. Forventningen er, at de næste syv delaftaler bliver vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i maj. Derefter skal der kigges nærmere på de sidste ni delaftaler, hvor der indtil videre kun ligger meget brede skitser til indholdet. I flere tilfælde reelt kun en beskrivelse af de eksisterende forhold og ikke nogen konkrete idéer til, hvordan områderne skal udvikles. De vil formentlig falde på plads i løbet af i år. Derefter skal det på hvert enkelt område planlægges, hvordan de overordnede principper kan føres ud i praksis.
På mødet kunne borgerne skrive sig op til at deltage i debatter om et bestemt område. Der er ikke konkrete planer for, hvordan der skal arbejdes videre med de enkelte områder, men en mulighed er, at der bliver nedsat arbejdsgrupper med politikere, embedsmænd og interesserede borgere, der kan komme med forslag til Kommunalbestyrelsen, der i sidste ende skal vedtage de lokalplaner, der er sidste skridt, før der kan bygges.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top