fbpx
Efter kritik: Udvalg dropper effektiviseringsforslag
COLOURBOX612070.jpg
Børne- og Skoleudvalget har lyttet til forældre og pædagoger og anbefaler at bevare den nuværende ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. Foto: Colourbox
GLOSTRUP. Børne- og Skoleudvalget i Glostrup vil ikke ændre på ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet, som det ellers blev aftalt i budgetaftalen for 2017. I stedet gives der flere penge til et kvalitetsløft

Den nuværende ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet skal bevares, og der skal ansættes to faglige konsulenter til at understøtte det faglige niveau, finansieret af reservepuljen. Det er anbefalingen fra et enigt Børne- og Skoleudvalg efter mødet torsdag.
Udvalget skulle beslutte, hvilken af tre forskellige modeller for institutionsledelse, der skal gælde i fremtiden i Glostrup. Der var lagt tre muligheder frem.
Den ene var, at bevare den nuværende model. Lige nu har Glostrup 11 institutioner, med hver deres leder og forældrebestyrelse. Af disse ligger seks samlet og fire fordelt over flere adresser.
Den anden var en tilretning af den nuværende model, hvor den vigtigste ændring var, at de to institutioner i den nybyggede del af Hvissinge, Skoven og Skovager, blev lagt sammen til en institution.
Den tredje model var den med flest ændringer. Den indførte såkaldt områdeledelse, hvilket i dette forslag ville betyde, at der i Glostrup kun skulle være fire institutioner, med en leder og en forældrebestyrelse hver. De fire institutioner skulle så hver især brede sig over flere matrikler, som man for eksempel kender det fra Glostrup Skole.

Anbefalede at bevare
De tre forslag har været i høring blandt forældrebestyrelser og MED-udvalg, der består af medarbejdere og ledelse. Blandt dem var der flest, der pegede på at bevare den nuværende ledelsesmodel. Blandt forældrebestyrelserne var der seks bestyrelser, der pegede på den nuværende model, tre pegede på teamledelsesmodellen, en havde listet fordele og ulemper ved alle tre uden at tage stilling, men havde dog klart flest fordele ved de nuværende model og flest ulemper ved teamledelsesmodellen, og en forslog en helt fjerde model, hvor ledelsen på deres egen institution dog ville blive bevaret.
For MED-udvalgene var anbefalingerne lidt mere blandede. Blandt medarbejderne var der flest, der pegede på den nuværende model eller en tilretning af den nuværende model, med i alt otte ud af 11. To medarbejdergrupper anbefalede områdeledelse.
Blandt lederne var der tre, der anbefalede den nuværende eller den tilrettede model, mens fire anbefalede områdeledelse. Fire anbefalede hverken det ene eller det andet.

Lytter til flertallet
Samlet set var der altså klart flest, der pegede på at bevare den nuværende model. Det har forligspartierne valgt at lytte til.
– Vi kan konstatere, at høringssvarene ikke peger i samme retning, men at flertallet peger i retning af at fastholde den nuværende model. Det betyder, at alle institutioner fortsat har én institutionsleder samt én pædagogisk leder pr. afdeling, og at dagplejen har én leder. Vi beslutter derfor at fastholde den nuværende ledelsesmodel, skriver de i en aftale.
Som en del af aftalen skal der også ansættes to faglige konsulenter til institutionsområdet. Som et bilag til punktet er der en beskrivelse af, hvilke opgave de to konsulenter skal varetage. Det første punkt er for eksempel ’at understøtte ledelsens pædagogiske didaktiske overvejelser omkring et læringsmiljø, der understøtter børnegruppens sproglige, kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling’.
De faglige konsulenter glæder Aleksandar Langelykke, formand for forældrebestyrelsen i Hvissingegården.
– Jeg synes, at Glostrup Kommunes politikker på børneområdet har været gode nok, men det har været udførelsen, der været udfordringen. Det lyder som om, de skal klæde institutionslederne og de daglige ledere på, i hvordan man udfører politikken. For mig er det et godt sted at sætte ind, at styrke de medarbejdere vi allerede har, fremfor at lave en masse om, siger han.
Forslaget om de to faglige konsulenter skal nu beskrives i en supplerende sagsfremstilling, og så skal Økonomisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen.

Del af budgetaftale
Forslaget om at ændre ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet stammer fra budgetforhandlingerne. Til disse forhandlinger fremlægger administrationen et katalog over mulige besparelser og forslag til, hvor der kan bruges flere penge. Det er så op til politikerne at beslutte, hvilke der skal føres ud i livet og få budgettet til at gå i balance.
Her var der fremlagt et forslag om at indføre områdeledelse på daginstitutionsområdet, hvilket kunne spare kommunen for 1,2 millioner kroner.
Det forslag vedtog budgetforligspartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten i førstebehandlingen af budgettet, dog med den tilføjelse, at de 1,2 millioner kroner skulle blive på området og gå til flere pædagoger i daginstitutionerne. Der var også ridset op i meget overordnet form, hvordan en ny ledelsesstruktur skulle se ud og hvad formålet skulle være.
Det forslag var i høring, hvilket gav anledning til en stribe meget kritiske høringssvar fra forældrebestyrelserne. En af de kritiske forældre var Aleksandar Langelykke.
– Når der ikke er behov for at spare, så mener vi ikke, der er behov for at gennemføre forslaget, sagde han den gang.
De mange kritiske høringssvar fik forligspartierne til at lukke op for dialog.
– Forligspartierne noterer sig de fremkomne synspunkter og opfordrer ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelser til en konstruktiv dialog omkring den fremtidige udvikling på området. Kommunalbestyrelsen ønsker med andre ord fortsat, at der arbejdes på at skabe en ledelsesmodel med endnu mere fokus på synlig og entydig ledelse. Forligspartierne er stadig optaget af effektiv ledelse og at et provenu forbliver på området. Omvendt har vi ikke på forhånd lagt os fast på en bestemt struktur, skrev de i et tillæg til aftalen.

Debat i løbet af foråret
Den debat inviterede forligspartierne så til i løbet af foråret. Der har været afholdt workshops, der har været en projektgruppe bestående af ledere, en medarbejder og forældre og der har været andre inddragende processer ud over den høring, hvor alle bestyrelser på normal vis fik lov til at forholde sig til ledelsesmodellerne.
– Der skal lyde en stor tak til forældre, medarbejdere og ledere for den engagerede deltagelse i processen og for de afgivne høringssvar omkring faglig kvalitet og ledelsesmodeller på dagtilbud. Det har været en lang proces, men vi kan med glæde konstatere, at de mange høringssvar giver et indtryk af, at forældre, medarbejdere og ledere har oplevet, at de er blevet inddraget og hørt og også er blevet klogere på, hvad der er god kvalitet, og hvad der bedst understøtter et fremadrettet kvalitetsløft, skriver forligspartierne i deres aftale.
Også forældrene har været glade for at blive inddraget, og at der er blevet lyttet til deres holdninger.
– Jeg er glad for at de har lyttet til forældre, medarbejdere og ledere. De har inddraget os med workshops, statusmøder og så videre, så der har været en reel inddragelse, det er vi rigtigt glade for. At de så i sidste ende har valgt at følge vores anbefaling, er vi selvfølgelig også glade for, siger Aleksandar Langelykke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top