fbpx
Brøndby forventes at vokse
BRØNDBY. Kommunalpolitikerne i Brøndby har nikket ja til årets befolkningsprognose. Borgmesteren håber, udviklingen vil gå hurtigere, end prognosen spår

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog lokalpolitikerne i Brøndby befolkningsprognosen for i år. En befolkningsprognose, der er udarbejdet af økonomiafdelingen, og som bygger på et detaljeret prognoseprogram.
Selvom punktet ikke førte til den store diskussion på mødet, så er den alligevel et vigtigt redskab i politikernes og forvaltningens arbejde med den kommunale planlægning af for eksempel antallet af institutionspladser i byen. Således vil en forventelig stigning i antallet af børn medføre, at man skal forholde sig til, hvordan og hvor, de skal passes.
Ifølge den befolkningsprognose, som politikerne godkendte onsdag i sidste uge, er der en forventning om at Brøndby vokser med 1.397 personer i perioden fra 2017 til 2020, hvilket svarer til knap fire procent. Der er tale om en stigning, indenfor alle fem overordnede aldersgrupperinger i prog­nosen, altså de 0-5-årige, 6-16-årige, 17-66-årige (erhvervsaktive), 67-79-årige og +80-årige. Den største stigning sker blandt børnene og de ældste borgere i byen.
Stigningen vil ifølge mødematerialet afføde et udgiftspres på såvel dagtilbuds- og skoleområdet som på ældreområdet, hvis altså prognosen holder.
Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningen i Brøndby i 2027 runde 40.000 personer.
Tidligere på året udtalte Kent Max Magelund (S), borgmester til Danske Kommuners nyhedsmagasin, at han regnede med, at der i løbet af de næste tre-fire år vil komme 5.000 nye borgere, og at indbyggertallet på 40.000 indbyggere vil blive nået på væsentlig kortere tid end ti år.
På spørgsmålet om, hvordan de to ting hænger sammen, siger Kent Max Magelund:
– Jeg håber stadig, at det gerne sker hurtigere, da vi har mange boliger klar især i Kirkebjergområdet om to-tre år. Jeg tror, at interessen og tilflytningen øges yderligere, hvis det bliver endeligt besluttet i efteråret, at letbanen bliver til noget, for så tror jeg, at både flere borgere og virksomheder vil flytte til både Glostrup og Brøndby indenfor de næste fire-fem år, når de ved, at den offentlige transport bliver optimeret, og de muligheder det giver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top