fbpx
Pædagogerne mener de er for meget alene med børnene
HELE OMRÅDET. I en ny undersøgelse siger pædagogerne, at de er for meget alene med børnene i hverdagen. Det er ikke godt, siger lokal formand for BUPL. Udvalgsformænd i Vallensbæk og Brøndby siger, at undersøgelsen skal tages alvorlig, men at den ikke fortæller hele sandheden

En ny undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) viser, at 75 procent af pædagogerne i Brøndby på en tilfældig dag i februar eller marts oplevede at være alene med den samlede børnegruppe på et tidspunkt i løbet af dagen. I den samme undersøgelse siger fire ud af ti pædagoger i Brøndby, at de var alene med børnene i mere end en halv time.
I Vallensbæk siger 76 procent af pædagogerne, at de var alene med børnene på et tidspunkt i løbet af dagen, og her svarer 42 procent af pædagogerne, at de var det i mere end en halv time.
I Glostrup svarer 81 procent af pædagogerne, at de har oplevet at være alene på et tidspunkt, og 42 procent af pædagogerne siger, de har været alene i mere end en halv time.

Det er ikke godt
Hvordan man skal tolke disse tal, afhænger i sagens natur af, hvem man spørger.
Michael Egelund er formand for BUPL Storkøbenhavn, og han er ikke begejstret.
– Det er meget skidt. Det er faktisk det, der er at sige.
Sådan er Michael Egelunds umiddelbare reaktion, da Folkebladet spørger ham, hvad han siger til tallene.
Selvom tallene således ikke er opløftende læsning, så kommer de dog ikke bag på Michael Egelund:
– Faktisk er jeg ikke overrasket. Vores fornemmelse har hele tiden været, at det står så slet til. Noget af det, man skal lægge særlig mærke til, er pædagogernes ubehag ved så ofte at stå i en alenesituation. De føler sig utilpasse ved tanken om, at der kan ske noget.
Ifølge Michael Egelund befinder pædagogerne sig i et stærkt pres fra flere samtidige kanter, når de er så meget alene:
– Pædagogerne er for det første pressede af deres egen faglighed. For det andet er der de kommunale krav, og så er der forældrenes forventninger. Det gør det tilsammen til en svær situation for pædagogerne.
Dermed opstår der let en tilspidset situation:
– Pædagogerne føler, de ikke kan honorere de forskellige krav, der er, og de bliver både mentalt og fysisk træt.
Ifølge Michael Egelund kan det pres, pædagogerne befinder sig i, også på længere sigt påvirke børnene:
– Vi er som samfund meget optaget af, at børnene skal klare sig bedst mulig, men når de møder den her virkelighed for pædagogerne, så kan det skabe problem.
Der er nemlig, mener Michael Egelund, to faktorer, der frem for alt skaber gode vilkår for børnenes institutionshverdag:
– Vi ved, at kloge pædagoger og en god normering er altafgørende for børnene.

Gode forhold
Spørger man de lokale politikere, hvad de siger til tallene, så er bekymringen ikke den samme som hos Michael Egelund.
Morten Schou Jørgensen (K) er formand for Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk:
– Naturligvis tager vi sådan en undersøgelse alvorlig, og jeg vil tale med forvaltningen om, hvordan vi bedst kan bruge den. Men når det er sagt, så harmonerer den ikke med det, jeg hører som udvalgsformand.
Man kan nemlig ikke, siger Morten Schou Jørgensen, slutte fra, at pædagogerne oplever, de er alene til, at de rent faktisk er det:
– Vi skal tage pædagogernes oplevelser alvorligt, og jeg vil tale med forvaltningen om, hvordan vi bedst kan bruge undersøgelsen. Når det så er sagt, så er pædagogerne jo ikke alene i institutionen. Der er altid nogle andre. Vi prioriterer hele daginstitutionsområdet højt, og gennem de seneste år har både pædagoger og pædagogmedhjælpere brugt rigtig meget tid på videre- og efteruddannelse. Noget, af det, de lærer, er at hjælpe børnene til at blive mere selvkørende.
Desuden mener Morten Schou Jørgensen, at hvis forholdene virkelig var så alvorlige, som undersøgelsen peger på, så ville han have hørt det som udvalgsformand:
– Jeg er sikker på, at forældrene ville have sagt det til mig eller forvaltningen, hvis det var så slemt. Vallensbæk er et lille sted, og der er rig mulighed for at få fat i os politikere, hvis der er problemer.
I det hele taget mener Morten Schou Jørgensen, at institutionsområdet er godt i Vallensbæk:
– Vi har rigtig gode institutioner med rigtigt dygtige folk, og det er et område, vi satser kraftigt på, da det er vigtigt for både nuværende og kommende borgere.
Og så skal man, siger Morten Schou Jørgensen, være opmærksom på en ting ved undersøgelsen:
– Det er jo pædagogernes egen fagforening, der står bag den. Ikke at den dermed ikke kan bruges, men det skal med, når man taler om den.

Særtilfælde
Arno Hurup Christiansen (S) er formand for Børneudvalget i Brøndby, og netop det, at det er BUPL, der har lavet undersøgelsen, er hans umiddelbare kommentar, da Folkebladet spørger, hvad han siger til tallene:
– Jeg forholder mig gerne til undersøgelsen, men det er BUPL, der står bag den, og svarprocenten er på 42 procent, så den fortæller ikke alt om emnet.
Og så kan Arno Hurup Christiansen altså ikke genkende billedet af pædagogen, der er alene så meget:
– Der må være tale om en ekstraordinær situation, for det er ikke noget, jeg hører om. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at en af forklaringerne kan være, at i det tal indgår, at pædagoger løbende er på efteruddannelse og opkvalificering og derfor ikke er til stede i institutionerne. Normeringen er en væsentlig faktor, og i Brøndby Kommune er der tilknyttet tre medarbejdere, altså pædagoger eller medhjælpere, på hver børnegruppe, som er på cirka 13 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn, til at dække institutionens åbningstid.
Ligesom Morten Schou Jørgensen mener Arno Hurup Christiansen også, at han ville have hørt det, hvis pædagogerne var meget utilfredse med deres arbejdsforhold:
– Vi har netop holdt en række dialogmøder med blandt andet pædagogerne. Her ville det være kommet frem, hvis det var så galt. Det er jeg helt sikker på.
Og også i Brøndby har politikerne, forsikrer Arno Hurup Christiansen, fokus på institutionsområdet:
– Vi har netop afsat 500.000 kr. til sprogstimulering, så det er et område, vi arbejder meget med, og her spiller pædagogerne naturligvis en vigtig rolle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top