fbpx
Ny støjberegning blev dyr
35140.jpg
Det lilla felt er det nye areal til hestefolde og i trekanten længest mod øst skal der opføres en støjvold. Foto: Grafik: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Når der skal bygges nye boliger i Hvissinge Øst, må det ikke larme for meget fra motorvejen, derfor skal der bygges en støjvold

I den nordlige del af det kommende boligområde i Hvissinge Øst skal der bygges en støjvold, som skal forbindes hen over Sortevej (forlængelsen af Poul Bergsøes Vej) til den eksisterende støjvold langs motorvejen.
Støjvolden har givet en del hovedbrud i kommunen. Da de første planer om at bygge boliger i området blev lagt, blev der lavet støjberegninger. Her var planen, at støjvolden langs motorvejen skulle forlænges og der ved siden af rideskolen skulle bygges en støjskærm, hvor der ikke er plads til en tilstrækkelig støjvold. Beregningerne på den løsning viste et støjniveau omkring 50dB, hvilket var væsentligt under grænsen på 55dB.

Nye beregninger
Da Glostrup Kommune gik i gang med planerne om byggemodning af området, sendte Vejdirektoratet et høringssvar, hvor de gjorde opmærksom på, at der i mellemtiden var lavet en ny måde at beregne støjen på, hvor for eksempel tung trafik om natten vægter højere. Derfor var de gamle planer om støjvolde ikke længere tilstrækkeligt, da der ville komme for meget støj i det nordøstlige højre af området, hvor der på grund af Parcelgården ikke kan bygges lige så høj en støjvold.
I stedet vil kommunen bygge en støjvold vinkelret på den eksisterende støjvold, der altså kommer til at ligge ind i den nordlige del af det område, der skal udbygges. I dette område var det oprindeligt meningen, at Parcelgården skulle have foldarealer, men en støjvold ville reducere arealet til dem fra cirka 6.000 kvadratmeter til cirka 3.500 kvadratmeter. Da antallet af heste man kan have på en rideskole er direkte afhængig af foldarealets størrelse, var dette ikke en god løsning.
I stedet har kommunens teknikere fundet en løsning, hvor Mohrstien flyttes længere mod syd, og bliver smallere. Selve stien er kun tre meter bred, men med arealer ved siden af stien fylder den omkring ti meter i dag. Det bliver i fremtiden indskrænket til kun fire meter, og stien kommer til at løbe mellem foldarealet i den nordlige del af området og husene og længst mod øst mellem den kommende støjvold og foldarealer. Dermed ender Parcelgården med at få 5.900 kvadratmeter foldareal.

Dyr løsning
Den kommende støjvold vil samlet set koste 6,6 millioner kroner. Af disse koster det 3,8 millioner kroner at Sortevej skal have en tunnel gennem støjvolden, og det koster 2,8 millioner at opbygge og beplante støjvolden. Støjvolden kan dog bygges af den jord, der bliver til overs, når området skal byggemodnes. Det ville ellers have kostet 5,6 millioner at få den jord kørt væk og deponeret. Samlet set ender regningen for den kommende støjvold altså på omkring en million kroner.
Det er Miljø- og Teknikudvalget, der har behandlet sagen. Udvalgsformanden, Flemming Ørhem (DF), var bestemt ikke tilfreds med, at der var vedtaget en ny beregningsmetode.
– Sagen handler i al sin enkelthed om, at støjniveauet siden sidste kortlægning i 2006 ikke er steget væsentligt, men kloge hoveder på Slotsholmen har fundet på andre måder at beregne tingene på, og så er støjen pludselig steget voldsomt – i teorien, men ikke i praksis. Det koster så Glostrup Kommune 6,6 millioner kroner, dem kan vi betale. Vi kan glæde os over, at vores dygtige planfolk har fundet en løsning, så vi alligevel får mest mulig natur ud af området, sagde han.
Per Hansen (S), mente, at det er vigtigt at beskytte borgerne mod støj.
– I de seneste årtier er der i stigende grad sat fokus på de helbredsproblemer, den øgede mængde trafikstøj kan påføre borgerne. Talrige ekspertundersøgelser viser, at støj og forurening kan udløse stress og hjerteproblemer, ja man kan ligefrem dø af for megen støj. Som ansvarlige politikere må vi gøre vort yderste for at formindske støjgenerne for borgerne ved vore nye boligområder, sagde han.
Der var enighed i Kommunalbestyrelsen om at bygge støjvolden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top