fbpx
Brøndby bliver regional sportsby
sportsby1.jpg
Brian Mikkelsen og Morten Bødskov besøgte Brøndby, hvor Kent Max Magelund tog imod. Foto: Jesper Ernst Henriksen
BRØNDBY. I den kommende fingerplan er området omkring Brøndby Stadion officielt udpeget som regionalt udviklingsområde med fokus på sport. Det betyder, at der kan bygges større, og det er borgmesteren selvfølgelig glad for

I tirsdags besøgte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) Brøndby med gode nyheder. Den dag havde ministeriet nemlig sendt et forslag i høring, der kan gøre Brøndby til et regionalt centrum for sport. Det er området omkring Brøndby Stadion, som borgmesteren med inspiration fra Loop-city projektet har valgt at kalde Sportsbyen, der kan udvikles.
– Sportsbyen er et område, som vi har en drøm om at udvikle endnu mere, da området indeholder unikke muligheder for at blive et lokalt og regionalt sportsknudepunkt, hvor vi bruger idrætten, kulturen og oplevelserne til at skabe udvikling, vækst og job, sagde borgmester Kent Max Magelund (S), da han tog imod ministeren.

Kan bygge større
Det område, der skal udvikles, er området hele vejen fra Park Allé og ned til og med Brøndby Stadion og den gamle kricketbane, og videre ned er det området med Idrættens Hus, Brøndby Hallen, Stadionhal 1 (den røde hal) og de tilhørende parkeringsarealer, der kan udvikles.
Fordi området ikke ligger i nærheden af en station, har der tidligere været nogle begrænsninger på, hvor store nye bygninger, man kunne bygge i området.
Men med udpegelsen som regionalt sportscentrum bliver de fleste restriktioner fjernet.
– Vi kan tiltrække flere store idrætsbegivenheder, events og koncerter, og endnu flere innovative virksomheder og institutioner indenfor idræt, træning, sundhed, kost, beklædning, teknologi og læring. Alle sammen med relation til sport. De kan se en fordel i at være placeret tæt på så mange sportsaktiviteter, siger Kent Max Magelund.

Bedste sportsbrand
Selvom Brian Mikkelsen, der er FCK-fan, ikke var meget for at indrømme det, så kaldte han Brøndby for Danmarks bedste sportsbrand.
– Der er fantastiske muligheder for at udnytte de syn­ergier, der er i Brøndby som sportsbrand. Man kan bruge området til noget produktion, et sted med klubhus og parkeringsplads eller noget erhverv, som knytter sig op på det sportsbrand man har. Det er op til kommunalbestyrelsen. Mange af de investeringer, der kommer i dag, kommer til at være knyttet til sportsaktiviteter, fordi vi har mere tid, vi har også lyst til at bruge penge på noget, som bare er sjovt. Brøndby har det bedste sportsbrand i Danmark. Hvis man kan overføre det til nogle virksomheder, en eller anden historiefortælling om, at det hænger sammen, så tror jeg, at mange virksomheder kan drage nytte af det, sagde han.
Han nævnte også Morten Bødskovs lobbyarbejde for at få gjort området omkring Brøndby Stadion til udviklingsarbejde.
– Det, der har gjort udslaget, er, at der er så bredt et udsnit af idrætten her. Det giver stor mulighed for at tiltrække erhverv, at Brøndby er nummer et med viden om sport, siger Morten Bødskov.
Han inviterede ministeren med til en kamp på Brøndby Stadion, hvilket han tog imod.
Brøndby Kommune skal nu i gang med at lave planarbejde for, præcis hvordan området skal udvikles.
Det er kun de meget overordnede principper, der bliver fastlagt i fingerplanen. Kravene i fingerplanen er blandt andet grønne bykiler, og at der er en fordeling mellem regionale og lokale idrætsrelaterede byfunktioner, hvor de regionale har forrang.

Udfordringerne
Brøndby Kommune får nu mulighed for at planlægge som om, at området omkring Brøndby Stadion ligger lige ved siden af en station.
Men det gør det ikke. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer omkring transport, som kommunen skal have løst.
Derfor står der også i bemærkningerne til den nye fingerplan, at Brøndby Kommune skal arbejde med virkemidler, der svarer til effekter af at ligge ved siden af en station.
– Det kan for eksempel være et begrænset udbud af parkeringspladser, forskellige former for mobilitetsfremmende foranstaltninger, samt at kommunen, i takt med en udbygning af Sportsbyen, sikrer en højere grad af direkte tilgængelighed til kollektiv trafik, står der i bemærkningerne.
Indtil videre arbejder kommunen videre med målet om en motorvejsafkørsel i Priorparken.
Derudover giver den nye fingerplan tilladelse til at anlægge parkeringspladser i den grønne kile mellem den kommende jernbane og motorvejen, da det område i fremtiden vil have begrænset værdi som grønt rekreativt område.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top