fbpx
19,6% mere emballage sorteret
affaldsordning-2016.jpg
Foto: Grafik: Glostrup Forsyning
GLOSTRUP. Glostrup sorterede meget affald før ”den nye affaldsordning” trådte i kraft den 1. maj 2016, men sorteringen er efterfølgende blevet meget bedre

For at hjælpe emballagesorteringen på vej, blev der uddelt 1.181 beholdere til etageboliger og områder med fælles affaldsløsninger samt 6.400 beholdere (to stk. todelte beholdere til hver) til private husejere. Emballageaffaldet er plast, papir, glas, metal og pap.
I 2016 blev der fra både Genbrugsstation og husstandsindsamling sorteret 19,6 % mere emballageaffald end i 2015. Det er især plastik, som er steget markant i indsamlingsprocent. Det kan skyldes, at der tidligere har været husstandsindsamling af papir og kuber til glas og papir rundt om i Kommunen, hvorimod der kun var mulighed for at aflevere plast på Genbrugsstationen. Muligheden for at komme af med småt elektronik og batterier benyttes også i stor stil, og farligt affald, som det betegnes, er vigtig at få ud af dagrenovationen.
Mængden af dagrenovation er samtidig faldet med 3,3 %.
– Det er selvfølgelig dejligt, at mængden er faldende, men vi er samtidig sikre på, at vi med fælles hjælp, kan komme længere ned, så der er mindre affald, der brændes og mere som sendes til genanvendelse, siger Jens Rasmussen, Teamleder for Affald hos Glostrup Forsyning.

Manglende afhentning
Der er ikke registreret mange fejlsorteringer, og det betyder, at næsten alt det sorterede affald bliver sendt videre til genanvendelse.
– Det er dejligt, at borgerne i Glostrup har taget sorteringen til sig, hvilket vi jo kan se at de har, i de pæne mængder, som sendes til genanvendelse, siger Jannik Olsen projektleder hos Glostrup Forsyning.
I starten efter den nye ordning trådte i kraft, var der en del som oplevede, at de ikke fik tømt beholderne. Nu er registrerede ”glemmere”, som det kaldes i daglig tale, helt nede på 0,5 %. Når uheldet er ude, er borgerne gode til selv at registrere manglende tømning fra APP’en Affaldsportal eller Glostrup Forsynings hjemmeside.
– Hvis vi ser samlet på mængderne, er der sorteret og indsamlet mere affald i 2016 end i 2015, og det er vi rigtig glade for. Vi håber, at I alle vil fortsætte det gode sorteringsarbejde, så vi kan fastholde den høje andel vi sender til genanvendelse, slutter Jannik Olsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top