fbpx
Uenighed om butik ved letbanen
illustrationskort-kopi.jpg

(F:\Byggesager Aktive\16.212 Lokalplan Br370ndby\CAD\MINIMAKS Layout1 (1))

Sådan ser planerne ud for området omkring Vallensbækvej og Søndre Ringvej. Den kommende dagligvarebutik skaber debat. Foto: Illustration: Brøndby Kommune
BRØNDBY. En ny lokalplan for området omkring det kommende letbanestop i krydset mellem Vallensbækvej og Søndre Ringvej er netop fremlagt. Den skabte debat på det seneste kommunalbestyrelsesmøde

Der er stadig seks år til, at letbanen efter planen kommer til Brøndby. Men arbejdet med letbaneprojektet er allerede i fuld gang, og det er den lokale debat også.
Det var blandt andet tilfældet på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor en ny lokalplan for området omkring Vallensbækvej/Søndre Ringvej blev fremlagt.

Unødvendig butik
Udover selve letbanestationen, er det nemlig også planen, at skal der etableres en forplads med blandt andet cykelparkering til de rejsende. Samtidig har en investor meldt sig på banen med ønsket om at opføre dagligvarebutik ved stationsforpladsen, og det er ikke en god ide, mente Allan Runager (DF), under onsdagens møde:
– Dansk Folkeparti siger nej til en ændring af lokalplanen, som er nødvendig såfremt den planlagte dagligvarebutik på Folemarksvej skal opføres, og vejen omlægges for at give plads til nye parkeringspladser, der hvor Folemarksvej munder ud i Vallensbækvej. En del husejere, inklusiv mig selv, har således købt bolig i området i tiltro til den gældende lokalplan, som har udlagt området til parcelhusområde med tæt lav bebyggelse.
Denne modstand fra Dansk Folkeparti skyldes flere ting, understregede Allan Runager:
– Vi ønsker alle en sikker skolevej for vores børn, og ikke en øget trafik, der hvor vores børn færdes til og fra skole. Folemarksvej fungerer dagligt som skolevej til og fra Brøndbyvester skole via tunnel under Sdr. Ringvej.
Og så er der ifølge Allan Runager og Dansk Folkeparti allerede nu støj nok i området:
– Grundejere med have ud mod Sdr.Ringvej har i dag rigelig trafikstøj. Vi ønsker derfor ikke yderligere støj som følge af en forøget trafik på Folemarksvej.
Hertil kommer, mente Allan Runager, at der sådan set allerede på nuværende tidspunkt er god mulighed for at købe dagligvarer inden for rimelig afstand:
– Efter ibrugtagning af det nye Kirkebjergcenter med mange forskellige butikker, og med under en km afstand fra den påtænkte nye dagligvarebutik, så mener vi ikke, at der er brug for en ny dagligvarebutik på Folemarksvej.

Vigtig dialog venter
Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget havde en ganske anden opfattelse af sagen:
– Jeg er tilhænger af dette, men jeg glæder mig til at høre, hvad borgerne siger til det (på borgermødet den 22. marts, red.). Denne her sag minder for mig, da vi talte om at etablere en dagligvarebutik på Gl. Køge Landevej. Det var også i villaområde, og på den måde ligner det denne sag. Der var dengang en del, der var kritiske, og der var nogle, der var positive, og så var der dem, der gerne ville have dagligvarebutikken, men at de var bekymrede for trafikken. Det fandt vi en løsning på dernede, ved at vi lukkede vejen. Men den løsning kan vi ikke lave her. Derfor bliver diskussionen vanskeligere her, for her skal trafikken ud igennem Folemarksvej. Til gengæld sker der det, at Folkemarksvej bliver omlagt, så den får en bedre beliggenhed i forhold til trafikken. Den kommer ud til Vallensbæksvej, til et sted, hvor man kan lave et lysreguleret kryds. Så derfor er der også nogle positive ting i det her.
Faktisk, mente Vagn Kjær-Hansen, at der under alle omstændigheder ville ske en trafikforøgelse:
– Hvis letbanen kommer, så kommer der også en trafikstigning på Folemarksvej i og med at Knudslundvej bliver lukket ud mod Ringvejen.

Handel og mindre trafik
Kent Max Magelund (S) ser store muligheder for hele området:
– Den kommende letbane giver et nyt pust til investeringslysten, og det er noget, vi mærker i Brøndby. Der er et stort potentiale i at udvikle områderne omkring de kommende letbanestop. Derfor er vi positive overfor ønsket fra en investor om at etablere en dagligvarebutik. Det vil ikke alene skabe mere liv på stationsforpladsen, men også betyde at flere handler ind på vej til og fra offentlig transport og at biltrafikken dermed mindskes.
Af planen fremgår det, at butikken skal opføres i én etage og være i lyse farver, så den passer ind med de øvrige bygninger langs Vallensbækvej. For at få den lokale trafik afviklet bedst muligt vil Folemarksvej blive omlagt, så den munder ud ved Vallensbækvej overfor Hesselager, hvor der etableres et signalreguleret kryds, en omlægning som investoren betaler for.

Inviterer til dialog
På kommunalbestyrelsesmødet var der bred enighed om, at det borgermøde, der skal holdes den 22. marts er vigtig. En holdning Kent Max Magelund også understreger:
– Jeg ved, at ikke alle borgere, eller politikerer for den sags skyld, er positive overfor planerne, som de ser ud lige nu. Derfor er det afgørende for mig, at vi går i dialog med borgerne, så vi i fællesskab får valgt den rigtige løsning. Beslutningen er jo ikke truffet endnu og foreløbig ser jeg frem til borgermødet den 22. marts, hvor vi får mulighed for at høre alle synspunkter.
Arbejdet med den kommende station og stationsforplads går i gang omkring 2021-22, men det er planen at give investor mulighed for at starte byggeriet af dagligvarebutikken allerede i 2018.

Dansk Folkeparti stemte imod forslaget til lokalplanen. De øvrige partier stemte for. Dansk Folkeparti understregede dog, at de også ser frem til borgermødet.
Det nye lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg er i høring frem til den 7. maj. Forslaget kan ses på Brøndby Kommunes hjemmeside. Der er borgermøde om forslagene onsdag den 22. marts kl. 17 i Teatersalen, Brøndbyvester Skole, Krogagervej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top