Trafikkaos ved Brøndbyøster Skole
IMG_1050.jpg
Onsdag morgen var det nødvendigt for denne lastbil at bakke for at kunne køre tilbage af Bredager. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Bredager er fyldt med skolebørn, forældretrafik og lastbiler lige før skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny plan for området. Indtil da er det op til skolepatruljen at styre trafikken

– Det er en almindelig morgen.
Pigen i den gule vest, der viser at hun er en del af skolepatruljen, holder en gruppe gående og cyklende børn og voksne tilbage, mens en lastbil forsøger at bakke foran kiss and ride-området, stedet, hvor forældre hurtigt kan sætte deres børn af, inden de vender bilen og kører tilbage ad Bredager.
Chaufføren har fået den store lastbil med byggematerialer svinget rundt og er på vej tilbage ad Bredager.
Pigen i den gule vest træder til side og vinker de ventende børn og voksne frem.
Det er onsdag morgen, og der er knap et kvarter til, at skoledagen begynder på Brøndbyøster Skole.

Ser så små ud
Selvom pigen fra skolepatruljen beskriver denne morgen som almindelig, så adskiller den sig alligevel fra den typiske morgentrafik ved andre skoler.
For ikke alene ligger Brøndbyøster Skole på Bred­ager. Det samme gør Det Sociale Boligselskab Brøndbyparkens afdeling 1, hvor man de seneste år har været i gang med et stort renoveringsprojekt også.
Derfor er det ikke kun børn på cykler og forældre i biler, der kører ned af Bred­ager. Det samme gør nogle af de maskiner og lastbiler, der er del af renoveringsarbejdet også.
Noget der skaber voldsomme situationer både denne morgen, men også mange andre, siger Mette Correll, mor til to børn på skolen:
– Parkeringspladserne foran boligblokkene er inddraget til byggematerialer, skurvogne og parkering af arbejdsvogne. Derfor er beboerne nødsaget til at parkere i siden af den lange, smalle vej, hvorved de trafikale flaskehalse opstår hver morgen. Som så mange andre morgener kommer der denne morgen en lille gaffeltruck futtende ud fra én af indkørslerne til boligblokkene, zig-zagger henover fortovet og udenom børn i alle aldre. Gaffeltrucken fletter sig ind i køen af biler, snegler sig med i køen, fremad cirka 50 meter, for herefter at blinke af og dreje ind til næste boligbloks indkørsel, henover fortovet igen, zig-zag ind og ud mellem skolebørn. Vi kører lidt igen.
Men hermed stoppede det ikke, fortæller Mette Correll:
– Et øjeblik efter går trafikken i stå. Årsagen er, at lidt længere fremme står en arbejdsmand midt ude på vejen og holder bilerne tilbage. En stor lastbil skal ud på vejen igen efter at have læsset materialer af på parkeringspladsen foran én af boligblokkene. Men pladsen er for lille til at den store lastbil kan vende, så den må bakke ud på vejen igen. Bip, bip, bip, henover fortovet, hvor alle skolebørnene nu pænt står og venter på at kunne passere.
Et situation, der er skræmmende, mener Mette Correll:
– De ser små ud ved siden af sådan en stor lastbil.

Enkle løsninger
Spørger man Mette Correll, hvad løsninger er, er hun ikke i tvivl:
– Ganske få, enkle tiltag kan bedre den aktuelle situation betragteligt. For eksempel at den lange, smalle vej i tidsrummet kl. 7.45 til 8.05 kun må benyttes af områdets beboere og trafik til og fra skolen. Desuden kan kommunen meget nemt, så længe byggeriet står på, åbne op for gennemkørende trafik, således at de farlige situationer med vendende lastbiler ikke opstår, og trafikken retur fra skolen minimeres.
For som det er nu, er det de forkerte, der er tvunget til at tage ansvar i morgentrafikken:
– Som det er nu, bærer de 12-13 årige børn i skolepatruljen et tungt ansvar og har i den grad fortjent deres årlige tur i Legoland. Men ansvaret for at håndtere den højrisikable situation bør retteligt bæres af voksne mennesker i kommunen, i byggeledelsen og i skolens ledelse.

Politiker i morgentrafik
En af dem, der ifølge Mette Correll bør tage ansvar er Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Denne onsdag morgen har han takket ja til tilbuddet om at se på morgentrafikken sammen Folkebladet, og han kan godt forstå, at Mette Correll og andre forældre er frustredede:
– Det er en kompliceret sag med flere aspekter. Men hvad angår parkeringen og maskinernes kørsel lige før skoledagen begynder, så gør entreprenøren, boligforeningen og beboerne det ikke godt nok.
Vagn Kjær-Hansen peger på et par biler, der holder på vejen:
– De biler burde slet ikke holde der. De spærrer for trafikken, og det må boligforeningen altså gøre beboerne opmærksom på.
En anden part i sagen, Vagn Kjær-Hansen heller ikke er imponeret over, er politiet:
– Det er altså ikke i orden, at politiet siger, at de ikke har ressourcer til at gøre noget ved det her. Det må være i en situation som denne, de skal gøre noget.
Når der således hersker en tilstand, hvor ingen tager ansvar, breder det sig let, mener Vagn Kjær-Hansen:
– Når nogle bilister opdager, at der ikke sker noget, så tænker de, at så gør det jo lige meget, og så gør de det samme.
Mens Vagn Kjær-Hansen siger dette, er en billist blevet så træt af at vente bag en lastbil, at den kører op over cykelstien for at komme udenom en holdende lastbil.

Ændringer for millioner
Men politikerne kan også gøre noget, mener Vagn Kjær-Hansen. Ikke ved beboernes parkering og trafikken fra byggepladsen, men ved de generelle trafikale forhold i området.
Og faktisk var det netop det, Vagn Kjær-Hansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen i Brøndby gjorde i sidste uge.
Her vedtog de nemlig at bruge to mio. kr. på forskellige tiltag i området omkring Brøndbyøster Skole.
En plan der blandt andet betyder, at der etableres en ny vej fra Bredager mellem skolens parkeringsplads og Brøndbyøster Boulevard på en strækning, hvor der nu er en dobbeltrettet sti.
Det er planen, at vejen skal være ensrettet og dermed lede trafikken væk fra skolen.
Til gengæld bliver der etableret en ny sti på strækningen fra Brøndbyøster Boulevard til den eksisterende sti syd for institutionen Bredager 162.
Desuden fortæller Vagn Kjær-Hansen, at det fodgængerfelt, der nu ligger på Bredager flyttes rundt om hjørnet, ligesom den vejbom, der lige nu spærrer for gennemgående trafik fra Bredager til Lindeager flyttes frem, så kiss and ride-pladsen fremover kan bruges fra Lindevangen og ikke fra Bredager.
Planen blev vedtaget i sidste uge, men Vagn Kjær-Hansen tør på nuværende tidspunkt ikke give et bud på, hvornår tiltagene føres ud i livet:
– Lige nu er forvaltningen ved at se på en tidsplan. Men der er ingen tvivl om, at det er en sag, vi skal have gjort noget ved.

Kaos
Torben Schou Malmros er viceskoleder på Brøndbyøster Skole. Da Folkebladet ringer til ham senere onsdag, er hans umiddelbare reaktion:
– Kaos, kaos, kaos.
At det er en voldsom situation, der udspiller sig om morgenen, gør forældrene løbende skolen opmærksom på, fortæller Torben Schou Malmros:
– Der er hele tiden forældre, der henvender sig om problemet. Det, vi gør, er at opfordre dem til at kontakte forvaltningen og politiet.
Og så bruger Torben Schou Malmros, den øvrige ledelse og lærerne tid på at tale trafiksikkerhed med eleverne:
– Vi taler meget med børnene om, at de skal være opmærksomme og forsigtige.

Venter på kommunen
Hos Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken, foreningen der ejer de boliger, der er under renovering, deler man sådan set frustrationen over situationen, fortæller Esbern Ott, forretningsfører:
– Der er sket en intensivering af trafikken i området de senere år, og hertil kommer så vores projekt. Derfor har vi også haft forhandlinger med kommunen, og jeg har så sent som i dag rykket for en plan for, hvornår arbejdet med den nye plan går i gang.
Esbern Ott medgiver at en del af problemet lige nu er de parkerede biler på Bredager:
– Det er vores oplevelse, at politiet er forbi hver dag. Desuden informerer vi løbende beboerne om byggeprocessen og hermed også om parkeringen i området.
En anden faktor er de maskiner, der bruges på byggepladsen og som altså risikerer at blive en del af morgentrafikken. Det har boligselskabet også fokus på, fortæller Esbern Ott:
– Vi kan ikke forlange at for eksempel lastbiler ikke kører der om morgenen. Det kan have noget med planlægningen at gøre. Men vi har henstillet til, at det ikke sker.

Videre med trafikken
Indtil der kommer en løsning på trafikkaosset, hvad parterne altså håber, at de vedtagne planer for området er, er det altså i stor stil skolepatruljen, der tager ansvar i morgentrafikken.
Også denne onsdag morgen, hvor pigen i den gule vest netop har holdt en ny gruppe af cyklister og forgængere tilbage:
– Nej, jeg er sådan set ikke bange. Der er jo ikke sket noget.
Hun tænker sig om et øjeblik:
– Det er forældrene, der er de værste.
Pigen går ud på vejen for igen at sætte gang i trafikken:
– Du må undskylde, jeg skal lige …
Hendes ord forsvinder i morgentrafikken. Om et par minutter begynder en ny skoledag på Brøndbyøster Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top