fbpx
Flere mennesker i bymidten kan udvikle Glostrup Shoppingcenter
Thomas-Thalbitzer.jpg
Thomas Thalbitzer vil gerne have flere mennesker i bymidten, for det kan give penge til at udvikle Glostrup Shoppingcenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Glostrup Shoppingcenter ønsker sig flere kunder tæt på centret, hvilket kræver en fortætning af bymidten. Og så ønsker de sig en helt anderledes forbindelse fra stationen til centret

Der er lige nu en debat i gang om, hvordan bymidten i Glostrup skal se ud i fremtiden. I juni sidste år vedtog kommunalbestyrelsen 27 principper for byudvikling, og lige før jul vedtog de en delaftale om den centrale bymidte. Principperne og delaftalen er mere overordnede politiske hensigtserklæringer, end det er en detaljeret beskrivelse af, hvordan området helt konkret skal se ud.
En af de centrale aktører i den centrale bymidte er selvfølgelig Glostrup Shoppingcenter. Folkebladet har derfor taget en snak med center manager Thomas Thalbitzer om, hvordan han og ejerne Danica Pension ser på fremtiden for centret og bymidten.

Fortætning nødvendig
En af de centrale sætninger for Glostrup Shoppingcenter i delaftalen om bymidten er denne:
”Vi ønsker at gå i tæt dialog med Glostrup Shoppingcenter og de øvrige næringsdrivende i området om at styrke områdets handels­liv, servicefunktioner og spis-ude tilbud med det formål at skabe rammerne for positive synergier i området”
Hvis det skal lykkes, skal der flere mennesker i det nære opland. Bymidten skal fortættes, mener Thomas Thlabitzer.
– Det, som er interessant for os, er at skabe et markedsområde og et grundlag for at drive vores forretning. Jo flere mennesker, som vi har som naturligt markedsområde, jo større er vores mulighed for at sælge ting til det marked. Vi vil gerne have byudvikling så tæt på som muligt, og hvis det ikke er lige her på torvet, så er det i en afstand, så man naturligt kommer til Glostrup Shoppingcenter, siger han.
Fra sommerferien og frem har villaerne i bymidtens fremtid været debatteret. Med delaftalen om bymidten blev de reddet.
– Vi har villaejere, som ligger her i bymidten. Det er svært at lave fortætning, når man har villaer med græsplæner liggende der. Men de ligger der og de er en del af charmen, siger Thomas Thalbitzer.
Han kigger i stedet andre steder hen:
– Det handler om, hvordan vi laver noget rundt om og i fællesskab med dem. Der så vi gerne, når der alligevel skal bygges på stationen, at der blev bygget noget spektakulært.

Åbent mod Jernbanevej
Kommer der et større kundegrundlag for Glostrup Shoppingcenter, er en af de ting, de kan investere i, en åbning mod Jernbanevej.
– Det er en forudsætning, at vi kan se, at der er en forretning i det. Vi skal se, at der er et markedsområde, som er stort nok til at kunne bære de butikker, som skal være der. Hvis der bliver lejet nogle lokaler ud på jernbanevej, og kunderne ikke er der, så går de nedenom og hjem i løbet af et halvt år. Så bliver der tomt igen og så ser der trist ud og der er ikke nogen, der gider komme der. Man skal sikre, at der er et kundeunderlag til at køre de butikker, siger Thomas Thalbitzer.
Han kan ud fra de planer, der bliver lagt frem fra kommunen, beregne økonomien i investeringer fra centret.
– Jo mere konkret man bliver i sine planer fra politisk side, jo bedre kan vi lave beregninger, og jo større er sandsynligheden for, at man kan tage beslutning om at bygge noget. Vi vil meget gerne udvikle området og gøre det mere attraktivt.

Svær ombygning
Hvis centret skal åbnes op mod Jernbanegade kræver det nogle ret store investeringer fra centrets side.
– Traditionelt lavede man storcentre, så de havde alle facader indadtil, og facaden udadtil var trist og kedelig. Det gjorde man i en tro på, at man beskyttede sine egne butikker. Hvis man ser på centeret, så har butikkerne baglokale ud mod Jernbanegade. Det kræver en rimelig stor ændring af bygningen, at lave facade den vej ud. Det er også sværere at drive butik, hvor du har en indgang i begge ender af butikken, siger Thomas Thalbitzer.
– I dag har vores kunder et andet behov, end da centret blev bygget. De vil gerne have underholdning og oplevelser. Det gør man ikke kun inde i centret, det gør man også udenom centret i det opland, vi lever sammen med. Jo mere vi kan lave aktiviteter på Glostrup Torv og ned af Jernbanegade, jo bedre er det for os. I fremtiden forventer vi, at der kommer mere café- og restaurationsliv i og omkring centrene. Det ville ligge mere naturligt ud til et gågadeforløb.

Glostrup Torv peppes op
I planerne for bymidten er også en plan for at gøre noget ved Glostrup Torv. Politikerne nævner en ny udformning og funktion, og at der skal ses nærmere på området mellem Glostrup Torv, Nyvej og Hovedvejen, hvor Glostrup Apoteks bygning bliver fremhævet.
– Torvet kunne vi godt gøre meget mere ud af. Det ligger perfekt og vi har sol ind. Det skal peppes noget op, det skal forskønnes noget og det er væsentligt, at man får mulighed for at lave udeservering, siger Thomas Thalbitzer.
Han vil gerne have et mere naturligt forløb fra Hovedvejen, apotektet og rådhuset ned til torvet, så folk naturligt trækkes ned mod torvet og ned ad gågaden – eller ind i centret.
– Vi har et ønske om, at folk skal føle sig godt tilpas. Vi kæmper lidt med parkede biler på torvet, sådan noget skal man ikke have, det skaber utryghed, det er noget man fra politisk side er nødt til at tage hånd om.

Ny Banegårdsplads
Et af de områder, hvor der kommer til at ske mest i de kommende år, er omkring Banegårdspladsen. I den politiske aftale står der, at man ønsker en trappefri forbindelse mellem Banegårdspladsen og bymidten. Her er som bekendt en større trappe i dag, og det er for stor en udfordring at forcere den, mener politikerne. Det er Thomas Thalbitzer helt enig i.
– Passagen nede fra stationen halter totalt. Der er ikke nogen, der bevæger sig op ad sådan en stor trappe for at komme op på Jernbanegade. Fysiske barrierer er ret væsentlige i det her. Når man har de højdeforskelle nede fra Banegårdspladsen og op til Jernbanegade, så dræber det trafikken. Det skal gøres meget mere brugervenligt og meget mere indbydende, siger han.
Han peger på en løsning, hvor der skabes et niveau i første sals højde hen over Banegårdspladsen og jernbanen. Så i stedet for at gå ned i en tunnel fra perronen, skal man op til en ny Banegårdsplads, der så vil komme til at ligge mere i niveau med Jernbanegade. Det hævede niveau skal også spille sammen med planerne om omdannelsen af det tidligere erhvervsområde syd for banen.
– Planerne om nye boliger i Brøndby vil også skabe et markedsområde for os, men de skal have det sådan, at de på gåben eller cykel kan komme ind i bymidten. Hvis man skal ind i en bil, så kan man lige så godt køre til Rødovre eller Albertslund. Det skal være sådan, at man naturligt føler sig sammenhørende med Glostrups bymidte, siger Thomas Thalbitzer.

2G skal gentænkes
I de 27 principper, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni, står der, at 2G skal omdannes æstetisk og funktionelt, så der skabes en bedre udnyttelse af centrets arealer og parkeringspladser, derudover skal muligheden for en forbindelse fra 2G til Glostrup Shoppingcenter undersøges. Det var også den løsning Stig Holmboe, der var ejendomsudvikler på 2G, pegede på, da Folkebladet i sommer spurgte ham, hvordan der kan komme mere liv i centret.
Thomas Thalbitzer tror ikke rigtig på, at en sammenbygning vil være en succes.
– Hvis man skulle overveje en sammenbygning, så skulle man ikke have en vej, der går igennem. Så skulle det flaske sig med at indrette Stationspladsen på en anden måde, eller man gravede den ned, siger han.
Han er helt enig i, at 2G ikke er en succes lige nu.
– Det er absolut ikke skønt at kigge på, sådan som det ligger nu. Det har nok været en fejlplacering fra starten af. Det er naturligt nok, at det ligger ved siden af en station, men den størrelse, som 2G har, den er slet ikke stor nok til at folk vil tage hen og benytte det som en enkelt destination, siger han.
Han mener, at man i stedet skal tænke i andre baner end shoppingcenter.
– Man kunne tænke den som parkeringshus, boliger eller kontorer. Det ville være super, hvis man kunne bygge opad der, det ville skabe mennesker i bymidten. På samme måde kunne man også tænke den bygning, der kommer som stationsbygning, bygget opad. At det var et eller andet spektakulært. Vi så meget gerne, at der var et kendetegn for Glostrup lige der. En markant bygning, så alle der kommer til Glostrup kan afkode, at nu er vi i Glostrup.

Letbanen et stykke væk
Planerne om at udvikle bymidten er ansporet af, at letbanen kommer til Glostrup Station og giver en øget trafik. Derudover håber politikerne i Glostrup, at regionaltogene kommer til at stoppe i Glostrup. Planen er, at letbanen skal stoppe bag Motorola-bygningen. Og hvis regionaltogene kommer til Glostrup igen, vil det kræve en ombygning og udvidelse af Glostrup Station, med to nye perroner til regionaltogene. De vil formentlig komme til at ligge vest for den nuværende perron.
Begge dele vil altså ligge et stykke fra Glostrup Shoppingcenter.
– Hvis der var frit valg på øverste hylde, så vil vi hellere have, at det lå tættere på os. Det er absolut ikke for langt, men det afhænger i den grad af, hvordan Stationspladsen bliver indrettet. Du kan lave et naturligt flow på Stationspladsen. Hvis man laver en førstesal på stationen, som faktisk kommer til at fungere som gadeniveau, så kan du hurtigt bevæge dig hen i bymidten. Hvis det bliver tilfældet, vil vi tænke Glostrup Shoppingcenter på en anden måde. Vi vil tænke på, hvordan vi laver et ansigt udadtil, der byder velkommen mod en ny stationsplads. Du vil opleve centret anderledes, hvis det bliver en realitet,siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top