fbpx
Nytår i Regionen 2: Letbanen bliver en regional nervebane
glostrup-hospital.jpg
Ifølge Sophie Hæstorp Andersen (S) kommer den kommende Letbane til at spille en vigtig rolle for hele regionen. Foto: Hovedstadens Letbane
HELE OMRÅDET. Selvom Letbanen sidste år var sendt til tælling, er den nu sendt i udbud. Det er vigtigt, for den skal lette trafikken og være med til at binde Region Hovedstaden sammen, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Regionsrådet. Nytårsinterview del 2

Den sidste dag i maj var en lykkens dag i Region Hovedstaden. Den dag blev det nemlig endelig besluttet, at Letbanen på Ring 3, der skal binde Lyngby i Nord sammen med Ishøj i Syd, og som skal gå igennem Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, bliver til noget.
Beslutningen blev truffet efter flere måneders slingrekurs, hvor flere landspolitikerne på Christiansborg kom i tvivl om, hvorvidt den 28 kilometer lange letbanen var en god idé, eller om der måske i stedet skulle arbejdes videre med et projekt bygget op omkring busdrift.
En af de borgmestre, der højlydt undrede sig over landspolitikernes tøven, var John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup. Han sagde dengang til Folkebladet:
– Det betyder, at nu er vi tilbage på sporet. Jeg synes, vi har været ude på omveje.
Også formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), glæder sig over, at det endte med beslutningen om at sende den nye letbane i udbud hen over 2017:
– I 2017 vil der være en lang proces, hvor firmaer vil byde ind på at bygge forskellige dele af letbanen. Det kommer nok til at tage et lille års tid, inden vi kender resultatet af det, og om det holder inden for budgettet. I den mellemliggende periode skal vi drøfte, hvad er det for en udvikling, der skal ske, når Letbanen kommer.
Og der er mulighed for at tænke stort, mener Sophie Hæstorp Andersen:
– Det, der er fordelen ved Letbanen på Ring 3, er, at der naturligvis er bygget boliger mange steder. Men for eksempel i Glostrup eller i Ishøj, ligger der en masse områder, hvor der i gamle dage var industri eller lager. Men disse virksomheder er nu enten flyttet ud af landet eller længere vestpå. Så der ligger en masse industriområder, vi skal have udviklet i forbindelse med Letbanen kommer. Vi skal også bygge flere boliger.
For Letbanen skal ikke blot gøre det lettere for dem, der i forvejen arbejder på Vestegnen eller bor her:
– Hvis vi griber det rigtigt an, så taler vi om 40.000 nye borgere på Vestegnen og 20.000 nye arbejdspladser. Men de kommer ikke af sig selv. Så mens vi venter på, at Letbanen er i udbud og skal bygges, så skal vi drøfte med hinanden, hvad der skal ske.

Glostrup for regionen
Er man kommunalpolitiker, er det de lokale borgeres interesser, skoler, ældrepleje og foreningsliv, man har for øje.
For Regionsrådet, der har 41 medlemmer, er perspektivet dog bredere, og her kommer Letbanen til at spille en vigtig rolle:
– I regionsrådet i Region Hovedstaden ser vi på det som en samlet strækning. 28 kilometer, hvor der ligger forskellige muligheder. Nogle steder er der mulighed for flere boliger, andre steder er der mulighed for at lave nogle fede grønne områder eller for, at vi kan lave nogle rigtig spændende virksomheder. Det er jo der, vi gerne vil have kommunerne til at samarbejde på tværs af grænser. Det skal vi have udviklet sammen, så letbanen også bliver bundet sammen med S-togene, Metroen og busserne. Et sammenhængende net for hele Hovedstaden – et Loop City.
I Glostrup håber de lokale politikere på, at ikke alene Letbanen bliver en realitet, men også at regionaltogene med tiden begynder at gøre stop. Og selvom det naturligvis har stor betydning for Glostrup, er det samtidig et eksempel på, at det, der sker i en kommunen, kan gavne alle langs den kommende Letbane:
– Vi skal have lavet noget lobby hos DSB for, at regionaltogene kommer til at stoppe i Glostrup. Hvis Letbanen kører Nord-Syd, og regionaltogene kommer til at køre Øst-Vest, så ville det være optimalt med sådan et regionalt trafikknudepunkt. Så vi skal have genoplivet Glostrup som en af knudepunkterne i vores region.
For Letbanen og de trafikale problemer, den skal afhjælpe, er et eksempel på, at Region Hovedstaden og kommunerne har fælles interesser, der bedst løses i fællesskab:
– Sammen med alle kommunerne i regionen har vi en fælles interesse i, at vi får gjort noget ved trafiktrængslen, som findes i hele hovedstadsområdet. Det er efterhånden ligegyldigt, hvor man kommer fra, så sidder man i bilkø. De sidste ti år har der været så meget fokus på København. Men der skal også være udvikling på Vestegnen.

Mere nuance
Danmark er et lille land. For eksempel er der kun 414 km fra København til Skagen. Eller 310 km fra København til Padborg.
Alligevel er der en konstant diskussion om, hvorvidt København bliver forfordelt på vegne af resten af landet. En diskussion Sophie Hæstorp Andersen naturligvis også kender til, og som hun mener, af og til gør Vestegnen og de øvrige omegnskommuner til overset land:
– Det er min fornemmelse, at der er meget københavnermisundelse i andre dele af landet. Man ser, at hovedstaden hele tiden er det område, der har gang i hjulene og siger, at byen er rig. Men man glemmer i forbifarten, at de syv kommuner i Danmark med de fattigste borgere, faktisk ligger i hovedstadsområdet, flere af dem ligger på Vestegnen. Der er også steder i København, der ikke er rige, alligevel er der blevet italesat en historie om, at København bare er rig, og at vi har det hele i Hovedstadsområdet. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Vi bliver nødt til at kæmpe for et mere nuanceret billede af hovedstadsområdet for hele Danmark.
En styrkelse, der passende kunne begynde med, at borgerne og politikerne i det storkøbenhavnske område, tog ved lære af den jyske, regionale selvforståelse:
– I mange år har vi savnet en stærk hovedstadsmafia. Vi har manglet, at de politikere, der er valgt på Vestegnen, i København og i Nordsjælland kæmper koordineret for de samme ting, uanset hvilket parti, de kommer fra. Mange af dem har været landspolitikere og har tænkt bredt.
For jyderne kan noget, storkøbenhavnerne ikke er gode til:
– Hvis der ikke er en regional bevidsthed, så bliver vi svækket. Den regionale bevidsthed, er meget større for f.eks. nordjyderne. De har en mere naturlig identitet. Det samme med sønderjyderne. Tanken hos dem er, at det kan godt være, vi ikke alle drømmer om den her motorvej, men nu hjælper vi jer med at kæmpe for den, og så hjælper I nok os med noget andet. Der har ikke eksisteret en lignede solidaritet i områderne i Hovedstaden før, men med en ny besluttet fælles trafikplan med deltagelse af alle kommuner og regionen i efteråret 2016 lysner det forude.

Råbe i kor
Det er valgår. Den 21. november skal der vælges nye kommunalbestyrelser i landets 98 kommuner.
Men også politikerne i de fem regionsråd er på valg. Sophie Hæstorp Andersen stiller op til en ny periode og fortsætter også gerne som formand for regionsrådet:
– Jeg stiller op til en periode mere som spidskandidat for Socialdemokratiet. Vi har et godt samarbejde mellem de partier, der i sin tid pegede på mig. Men der kommer jo nok nogle nye partier ind, så vi må se, hvordan det ender, når stemmerne er talt op.
Noget af det, der gør, at Sophie Hæstorp Andersen gerne tager en periode mere som medlem af regionsrådet, er, når hun er med til lette borgernes hverdag:
– Den anden dag (16. december, red.) var jeg med til at indvie Huset for Psykisk Sundhed på Nørrebro. Det er et projekt, som har hentet inspiration fra Psykiatriens Hus i Silkeborg, hvor kommunen og regionen samarbejder om at hjælpe dem, der har det sværest. Idéen har vi videreudviklet. Det gør mig glad at høre fra borgerne, at vi på den måde nedbryder nogle barrierer, der gør, at de lettere kan få deres liv til at hænge sammen. Det vil jeg arbejde for, at vi får mere af.
Og så giver det politisk energi at arbejde for at binde regionen sammen på tværs af kommunegrænser:
– Vi har manglet nogle fælles holdninger. Nordsjællænderne har råbt på en forlængelse af motorvejen, Vestegnen har råbt på Letbanen og mindre støj, Københavnerne på havnetunnellen og bornholmerne på billigere færgetrafik. Vi råber i hver sin retning. Men vi råber ikke sammen med hinanden, og det har svækket os. Det er noget af det, jeg fortsat vil kæmpe for, vi bliver bedre til at gøre i fællesskab.
Et fællesskab, der også skal kunne mærkes uden for landets grænser:
– Vi konkurrerer med byer som Stockholm, Hamborg og Amsterdam om arbejdspladser. Derfor bliver vi nødt til at stå sammen om at vise fordelene ved at bo i hele Storkøbenhavn, hvis vi skal ses andre steder. Vi kan ikke stå ude i Kina og tale om Slagelse. Eller Hillerød. Det er der ingen kinesiske investorer, der ved, hvad er. Der bliver vi nødt til at tale om Copenhagen. Eller Greater Copenhagen, som vi kalder det, når vi tæller hele Sjælland og Skåne med i samarbejdet. Så kan vi fire millioner borgere pludselig godt ses fra månen, eller i Kina.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top