fbpx
Nordlig debat i Vallensbæk
Dialogmøde-5.jpg
Cirka 100 Vallensbækborgere var mødt op på det nye Campus, for at høre om udviklingen i den nordlige del af kommunen. Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Cirka 100 borgere var torsdag til debat om omlægning af Vallensbækvej, ny lokalplan, ny aktivitetsplads og støjdæmpning i det nordlige Vallensbæk

Borgmester Henrik Rasmussen (K) og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Mayntz (K), bød torsdag i sidste uge velkommen, mens kommunens Center for Teknik fortalte om de konkrete planer for de mange forskellige projekter.
Politikere, vejingeniører og byplanlæggere kunne efterfølgende gå hjem med input til de foreløbige udviklingsplaner.

Også vækst i Nord
Henrik Rasmussen indledte med at fortælle om den udvikling, Vallensbæk er inde i.
Befolkningstallet er på få år steget fra godt 12.000 til knapt 16.000, og alene de sidste tre år er godt 60 nye virksomheder og 600 nye arbejdspladser kommet til. Men skal Vallensbæk forblive attraktiv, kræver det fortsat udvikling, også i den nordlige del af kommunen.

Fordele og ulemper
Flere borgere i området Pilehavevænge, dele af Horsbred, dele af Tværbækvej samt dele af Nørrebred, har fremsat ønske om at etablere en udnyttelig loftsetage eller udbygge en eksisterende loftsetage, så den kan anvendes til bolig.
Der er derfor fremsat forslag til ny lokalplan, som vil betyde, at nogle huse vil kunne sætte tag med højere rejsning og få en tagetage, mens huse med eksisterende høj rejsning vil kunne udnytte tagetagen.
Lokalplansforslaget indeholder elementer, der skal begrænse nabogener, når der sker ændringer i nabohuset.
Lokalplanens fordele og ulemper blev drøftet, blandt andet bekymringen for at få direkte ’nabo-kig’ til ens grund og den fremtidige etablering af flerfamiliehuse i området.
Der var mulighed for at tale en-til-en med kommunens tekniske medarbejdere om den specifikke betydning af planen for ens egen bolig.
Planen er i høring frem til onsdag, og alle berørte borgere blev opfordret til at fremsende høringssvar, så politikerne kan vurdere opbakningen til planforslaget og få det bedst mulige grundlag at træffe beslutning på.

Vej skal gøres sikker
Der kører 6-8.000 biler i døgnet på Vallensbækvej, og langt de fleste kører for stærkt.
Derfor bliver vejen indsnævret fra fire til to spor, vejforløbet gøres bugtet, fartgrænsen sænkes og de frigivne arealer skal bruges på grøn beplantning og legeområder for både voksne og børn.
Et foreløbigt skitseprojekt er godkendt af kommunalbestyrelsen. På aftenens møde fik Center for Teknik gode input til det videre arbejde med den konkrete plan, for eksempel mulighederne for at reducere lastbilkørsel, etablere fortov på begge sider af vejen og reducere hastigheden på side- og stikveje.

Ny aktivitetsplads
Det skal være lettere at komme op til Sundhedshuset med rollator og barnevogn, så der etableres en ny rampe, og det grønne areal langs tværstien forskønnes. Samtidig bliver der etableret en helt ny aktivitetsplads med en spændende legeplads, bænke, bede og amfitrappe, samt belysning og chaussésten i forskellige farver, så cykler og knallerter sagtner farten.

Forsøg med støjværn
Bagsiden af vækstmedaljen er støjudfordringen, som fylder meget for mange i Vallensbæk. Trafikken øges hele tiden på de to motorveje – Holbækmotorvejen og Køge Bugt-motorvejen. Det er statens veje, og dermed statens ansvar at dæmpe støjen. Det sker bedst helt tæt på støjkilden og er derfor ikke noget, kommunen kan gøre. Kommunen er i konstant dialog med Vejdirektoratet for at få dem til at opsætte støjværn.
Kommunen kan for at dæmpe trafikstøj sænke hastigheden på egne veje. Det er et vigtigt element, da en reduktion i fartgrænse fra 70 til 50 km/t halverer støjen.
Kommunen er også gået aktivt ind i samarbejdet Silent City, som er et samarbejde med virksomheder, iværksættere og andre om at udvikle nye metoder til at bekæmpe støj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top