fbpx
Letbaneanlæg vil flytte biltrafik
Nora3.jpg
Sådan et skilt vil der komme op flere steder i ringvejskrydset. Foto: Jesper Ernst Henriksen
HELE OMRÅDET. Biltrafikken på Ringvejen vil blive kraftigt reduceret, mens trafikken på nærliggende veje vil blive forøget, når letbanen skal anlægges fra 2019

Efter planen skal anlægget af letbanen starte i 2019. De første tegninger til, hvordan trafikken kan blive påvirket under anlægget er nu klar. Og der er fastlagt principper for, hvordan trafikken skal afvikles i de kryds, hvor der endnu ikke er færdige tegninger.
Det første, der skal ske, er ledningsomlægninger. Det er for eksempel el-ledninger, telefonledninger, vand og kloak, der skal flyttes, så de ikke kommer til at ligge lige under letbanen, hvor det vil være problematisk at reparere på dem.
– Det er et ret stort arbejde. Der er en hel del ledninger, som det ikke er hensigtsmæssigt at have liggende under letbanen. Det vil give nogle ret omfattende ændringer af trafikken, siger Jørgen Østergaard, chefkonsulent ved Hovedstadens Letbane.
Det er ledningsejerne, for eksempel Dong Energy og Glostrup Forsyning, der skal betale for at få flyttet ledningerne. Det er kommunerne i samarbejde med Hovedstadens Letbane, der skal koordinere omlægningen. Det er planen, at ledningsomlægninger vil starte i 2018. De kan muligvis fortsætte under anlægget af letbanen.
– Man vil godt kunne opleve, at der er ledningsomlægninger i gang på en del af letbanen, og anlægsopgaver i gang på en anden del af letbanen samtidig. Hvis det giver mening at udskyde nogle af ledningsomlægningerne til senere end 2018, vil vi gøre det, siger Jørgen Østergaard.

Anlæg fra 2019
Det helt store arbejde med at anlægge letbanens trace vil starte i 2019, og her vil bilister på Ringvejen for alvor blive påvirket. Det er forventningen, at Ringvejen vil blive indsnævret til et enkelt spor i hver retning i det centrale Glostrup og den nordlige del af Brøndby. Planen er, at Ringvejen deles op i stykker, der hver vil være indsnævret i seks til ni måneder.
På grund af vejarbejdet og den indsnævrede vejbane vil hastigheden blive begrænset til 50 km/t på hele Ringvejen i hele anlægsperioden.
I de fleste kryds vil trafikken kunne flyde næsten normalt, men enkelte sideveje vil i perioder blive spærret, for eksempel er det planen at ind og udkørsel til Stadionvej i Glostrup i en periode vil være spærret. Men krydset mellem Hovedvejen og Ringvejen i Glostrup vil blive hårdere ramt, når der i omkring et år vil være spærret for venstresving i alle retninger.
Når alle disse anlæg er færdige, er der et ledigt område, hvor letbanen skal køre – letbanetracet. Her skal der så lægges skinner og rejses master til køreledninger, hvilket kun vil have begrænset effekt på biltrafikken, da letbanen gennem Glostrup, Brøndby og Vallensbæk ikke kører blandet med biltrafik.

Hurtigt men besværligt
Når man skal anlægge en letbane, er der lidt groft sagt to forskellige måder at gøre det på. Man kunne have lukket Ringvejen helt af og anlagt letbanen rimeligt hurtigt, eller man kunne have taget størst muligt hensyn til biltrafikken, hvilket vil forlænge og fordyre anlægsprocessen.
I foråret godkendte kommunerne, at letbanen bliver anlagt på en gylden mellemvej.
– Udgangspunktet er en arbejdstilrettelæggelse, der indebærer en afbalanceret indskrænkning af kapacitet for vejtrafikken i anlægsfasen. På alle strækninger, hvor det er praktisk muligt uden at forsinke og fordyre anlægsarbejdet, søges opretholdt samme antal kørespor som ved letbanens åbning, står der i principper for trafikafviklingen.
Hovedstadens Letbane har beregnet, hvor meget anlægsarbejdet vil betyde for trafikken på udvalgte vejstrækninger. På Nordre Ringvej vil anlægget reducere trafikken med 32 procent, mens trafikken på Hovedvejen mellem Byparkvej og Poul Bergsøes vej vil stige med ni procent.
– Det er modelberegninger baseret på nogle præmisser, vi har lagt ind i modellen. Trafikberegning er ikke en eksakt videnskab, det kan ændre sig i hver fase af anlægget, siger Jørgen Østergaard.

Anlæg i faser
For ikke at genere trafikken i et område alt for meget på en gang, er der lavet en plan, så store kryds, der ligge i nærheden af hinanden, ikke bliver ombygget samtidig. Planen er at dele anlægget op i fem faser, der hver varer omkring et halvt år. Første og anden fase vil ligge fra sommeren 2019 og cirka et år frem. Her skal krydset Hovedvejen og Ringvejen ombygges.
I tredje fase skal ingen kryds i vores område ombygges.
I fjerde fase, fra nytår 2021 til sommeren 2021 skal krydsene ved Holbækmotorvejen og Jyllingevej ombygges.
I femte fase fra sommeren 2021 og et halvt år frem skal krydsene ved Køge Bugt Motorvejen og Park Allé ombygges.

Information til borgere
Kommunerne og Letbanen vil forsøge at hjælpe trafikanterne, ved at informere om trafikændringer.
– Vi (Glostrup Kommune, red.) er sammen med de andre kommuner langs letbanen og Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med at planlægge, hvordan vi bedst kan informere borgerne om trafiksituationen under både ledningsomlægningen og anlægsfasen. Der er ingen tvivl om, at byggeriet kommer til at påvirke trafikken omkring København, men vi håber, at vi ved at informere tidligt og tydeligt kan skåne trafikanterne for de værste gener, siger Christian Mahrt, Chefkonsulent for presse og kommunikation i Glostrup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top