Ingen venstresving i et år
ringvejskryds.jpg
300S vil ikke kunne svinge til venstre her i Ringvejskrydset i omkring et år. Foto: Jesper Ernst Henriksen
HELE OMRÅDET. Når anlægget af letbanen efter planen går i gang i 2019 vil især krydset ved Hovedvejen i Glostrup blive delvist lammet, når der i mindst et år vil være venstresving forbudt i alle retninger. Flere busruter vil i den forbindelse blive ændret

Når anlægget af letbanen går i gang vil et af de første kryds på ruten, der bliver påvirket, være krydset mellem Ringvejen og Hovedvejen. Folkebladet har fået de foreløbige planer for, hvordan krydset skal ombygges. Planen er, at krydset skal ombygges fra sommeren 2019 og et år frem.
– Planerne udvikler sig hele tiden. Når der er valgt en entreprenør, kan de også have nogle input til, hvordan de gerne vil gøre tingene, siger Jørgen Østergaard, chefkonsulent ved Hovedstadens Letbane.
Inden Hovedstadens Letbane går i gang med anlægsarbejdet, skal der lægges ledninger om, hvilket også vil påvirke trafikken betydeligt. Hvordan den omlægning kommer til at forløbe, vides dog ikke endnu. Det kommer formentlig til at ske i 2018.
Ombygningen er opdelt i fire faser, hvor man i hver fase arbejder i en del af krydset, mens trafikken kan køre i en anden del. Det betyder, at pladsen til trafikken vil være meget begrænset og i tre af de fire faser, vil der være venstresving forbudt i alle retninger. I den fase, hvor venstresving vil være tilladt, vil ind og udkørsel fra Stadionvej og udkørsel fra Kildevej til gengæld være spærret.
Der vil også i perioder kun være en ligeudbane enkelte steder i krydset.
Samlet set er konklutionen, at trafikken i en periode på mindst et år vil være påvirket i krydset og på de omkringliggende veje.
– Jeg håber, at generne bliver så få som muligt. Der er ingen af os, der synes det her er sjovt, siger Flemming Ørhem (DF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Trafikken undersøges
Den begrænsede trafik gennem Ringvejskrydset vil betyde, at de omkringliggende veje vil blive påvirket i en eller anden grad. Hvor meget, er kommunen netop nu ved at finde ud af, og det bliver så fremlagt for Miljø- og Teknikudvalget. Men det vil sandsynligvis være begrænset, hvad de kan gøre, for at hjælpe beboerne på de berørte veje.
– I sådanne helt ekstraordinere situationer, er vi nødt til at lukke øjnene for noget, vi ikke bryder os om. Jeg er da godt klar over, at de bliver sure i Solvangskvarteret, hvis 300S kommer gennem deres kvarter, siger Flemming Ørhem.
Et andet medlem af udvalget, Lars Thomsen (V), håber, at trafikproblemerne vil få nogle til at køre helt uden om Glostrup.
– Når man som bilist først har holdt i en kæmpe kø flere dage i træk for at komme igennem Glostrup/Ringvejskrydset grundet letbanearbejdet, så er jeg ret sikker på, at man finder en helt anden vej til arbejdet, for eksempel helt ude på motorvejen. De eneste, arbejdet kommer til at genere, er dem, der skal lige ud ad Hovedvejen, siger han.

Ændrede busruter
På Miljø- og Teknikudvalgets møde i oktober blev det besluttet, hvordan busserne gennem Glostrup skal omlægges, mens letbanen bliver anlagt. Der er i den forbindelse to modsatrettede hensyn at tage.
På den ene side vil man gerne opretholde så normal en drift som muligt, især på linje 300S, der jo bliver erstattet af letbanen. Her vil man gerne undgå at miste passagerer, så letbanen har så stort et passagergrundlag som muligt fra start.
På den anden side set kræver anlægget af letbanen plads, og jo mere man begrænser pladsen til anlæg, jo dyrere bliver anlægget.
Syv buslinjer kører gennem krydset, og af dem er det kun linje 30E, der kører lige gennem krydset og skal fortsætte sin nuværende rute.
Linje 123 skal i stedet køre via Sydvestvej og Mjølnersvej. Servicebussen, linje 847 er der endnu ikke taget stilling til.

Debat om store linjer
Linje 300S, 500S og 149 kommer i øjeblikket fra Nordre Ringvej og drejer til venstre ad Hovedvejen. De skal i stedet fortsætte ligeud på Søndre Ringvej og køre ad Engvej, der er den ensrettede vej mellem Sydvestvej og Søndre Ringvej. Der skal ensretningen så vendes, og krydset med Sydvestvej skal ombygges midlertidigt.
– Der ligger et helleanlæg, der nok skal væk. Det er noget, Glostrup Kommune skal betale. Det er ærgerligt med alle de penge vi i forvejen skal betale til letbanen, men sådan er spillereglerne, siger Flemming Ørhem.
Hvordan de skal køre, når de skal nordpå, er der ikke enighed om lige nu. Forvaltningen havde foreslået, at busserne i myldretiden skulle køre ad Skolevej og Egevej, hvor der skulle åbnes op for busser i den ene retning. Det ville Lars Thomsen ikke være med til. Han foreslog i stedet, at busserne skulle ud gennem Ringvejskrydset, selvom det vil skabe forsinkelser.
-Jeg foreslog det, fordi det har ikke sin gang på jorden at sende 19 busser i timen igennem Solvangskvarteret eller et beboelsesområde som Vestervej. Trafiksikkerheden vil ikke være i orden for hverken skolebørnene eller for beboerne generelt. Derudover er der rigtig mange, der bruger stoppestedet ud for Netto. Det vil jo blive sløjfet, hvis vi flytter ruten, siger han.
Den holdning havde han opbakning til fra Enhedslisten.
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mente, at det kunne være nødvendigt at bruge Skolevej og Egevej i nødstilfælde.
– I de tilfælde, hvor Ringvejskrydset er helt spærret, er busserne nødt til at finde en anden vej. Der er tre muligheder. Nørre Allé og Mellemtoftevej er en dårlig løsning, fordi busserne så ikke kommer op til hospitalet, hvor der er mange passagerer. Så er der Vestervej. Det vil nærmest være en forbrydelse at jage busser den vej igennem, hvor der er parkeringsplads og en meget smal vej. Den eneste holdbare løsning er Skolevej og Egevej, siger Flemming Ørhem.
Venstre og Enhedslisten har flertal i udvalget, og deres forslag blev derfor vedtaget. I kommunalbestyrelsen har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet derimod flertal, og Flemming Ørhem overvejer derfor, om han vil bede om at sagen skal behandles der, når trafikberegningerne er færdige.
– Der er stadig lang tid til at det skal træde i kraft, så vi behøver ikke haste en beslutning igennem, siger han.
Omlægningerne af buslinjer kommer til at koste omkring en halv million, som Glostrup Kommune skal betale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top