fbpx
Man bliver målløs
Af Henrik Lund Rødkælkevej 384 Glostrup I Folkebladet 19.10.2016 udtaler Lars Thomsen (V) omkring konsekvenserne af kontanthjælpsreformen: Det allerværste er, at det også rammer borgere, som ikke har en reel mulighed for at komme i arbejde på grund af sygdom. Der er vores mulighed for at give førtidspension desværre blevet forringet af Mette Frederiksen. Man […]

Af
Henrik Lund
Rødkælkevej 384
Glostrup

I Folkebladet 19.10.2016 udtaler Lars Thomsen (V) omkring konsekvenserne af kontanthjælpsreformen: Det allerværste er, at det også rammer borgere, som ikke har en reel mulighed for at komme i arbejde på grund af sygdom. Der er vores mulighed for at give førtidspension desværre blevet forringet af Mette Frederiksen.
Man bliver ganske målløs over sådan en udtalelse. Først og fremmest så er det klart, at borgere, der er for syge til at arbejde, er fejlplaceret, hvis de er på kontanthjælp. Dette ifølge regeringen og beskæftigelsesminister Neergård Larsen. Det er nemlig sådan, at uarbejdsdygtige borger skal være enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, begge giver ret til ressourceforløbsydelse. Og hvis man modtager ressourceforløbsydelse, rammes man ikke af kontanthjælpsloftet.
Når Lars Thomsen bekymrer sig så voldsomt over de syge kontanthjælpsmodtagere, så er det jo åbenlyst, at han med øjeblikkelig virkning skal sikre sig, at de syge kontanthjælpsmodtagere placeres på den rette hylde, nemlig i et af de to føromtalte forløb.
I samme artikel fremgår det, at 200 mennesker i Glostrup rammes af loftet. Hvor mange af disse er så syge, fristes man til at spørge. Det er desværre sådan, at alt for mange syge borgere er fejlplaceret på kontanthjælp i stedet for ressourceforløbsydelse, som altså er ”redningsplanken” for de syge. Men her har Glostrup kommune en glimrende mulighed for at vise sig fra den gode side, og sikre at syge kontanthjælpsmodtagere er på rette hylde.
Lars Thomsen omtaler fleksjob- og førtidspensionsreformen som Mette Frederiksens. Sandheden er dog den, at et bredt flertal, heriblandt også Venstre, står bag reformen. Men jeg ser da gerne, at Venstre indser, at vilkårene blev for skrappe, og dermed går til forligspartierne for at lempe vilkårene for at bevillige førtidspension.
Lempeligere vilkår for førtidspension, syge kontanthjælpsmodtagere over på ressourceforløbsydelse, og så er en stor del af den diskuterede problematik løst.

Svar
Af
Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget

Jeg er da overrasket over, at du kunne blive målløs, endda ganske målløs, da du læste min artikel i Folkebladet i forrige uge. Var det fordi jeg gav din partiformand Mette Frederiksen æren eller nok nærmest skylden for den forringelse af muligheden for førtidspensionering?
Eller blev du målløs over, at Mette Frederiksen som socialdemokratisk beskæftigelsesminister i den forrige SR regering, gjorde det vanskeligt for kommunerne at førtidspensionere nogen under 40 år?
Eller blev du målløs over, at antallet af førtidspensionerede for et par år siden var over 15.000 personer mod i dag kun omkring 6.000 personer? Det er mere end en halvering på få år. Det er en lovgivning, der virkelig har haft betydning for en del mennesker.
Mette Frederiksen skal dog roses lidt. Samtidig med stramningerne i førtidspensionen indførte hun en ny mulighed – det såkaldte ressourceforløb – for at få manøvreret flere væk fra pensionskløften.
For at kommunen kan bevilge et ressourceforløb med ressourceforløbsydelse, stilles der bl.a. krav om, at der skal iværksættes en tværfagligt tilrettelagt indsats med inddragelse af flere forskellige kommunale områder. Desuden skal perspektivet for den konkrete beskæftigelse være meget langvarigt.
Glostrup Kommune ønsker naturligvis, at de ydelser, borgere modtager, er de rette.
Derfor opdeler Jobcenteret indsatsen for de kontanthjælpsmodtagere, der ikke aktuelt er i stand til at arbejde. Kommunen har valgt at afsætte endnu flere ressourcer til at afholde møder i kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam, så flere borgeres sager kan blive behandlet.
Det er målet, at personer, som skal have et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hurtigere kan få en afklaring i stedet for at være på kontanthjælp. Desværre er dette en længerevarende proces, bl.a. fordi der lovgivningsmæssigt findes mange betingelser og dokumentationskrav, der skal opfyldes. Vi gør vores bedste for at følge Mette Frederiksens lov. Det gør dig forhåbentlig ikke målløs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top