fbpx
Ingen ældre vil bo på Stenager
IMG_0375.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. 58 borgere i Glostrup står på venteliste til en ældrebolig, men igen vil bo på Stenager, og det giver lejetab

Glostrup Kommune har rådighed over 124 almene to-rums ældreboliger, der kan gives til borgere, der har en funktionsnedsættelse, der gør deres nuværende bolig uegnet.
Disse boliger er fordelt på fire afdelinger i hele Glostrup, nemlig på Asylvej, Lilliendalsvej, Nordre Ringvej og Stenager.
Lige nu har borgerne på venteliste mulighed for at prioritere, hvilken bolig de ønsker. Der er mest søgning til boligerne på Asylvej, mens ingen har Stenager som 1. prioritet. Det betyder, at ventelisten vokser, mens der ind i mellem er ledige boliger. Tomme boliger giver årligt et lejetab på cirka 100.000 kroner.
– Vi har en del ældre, som venter på en ældrebolig. Samtidig har vi svært ved at udleje boligerne på Stenager. Det er et paradoks, siger Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag afvist
For at løse problemet har administrationen foreslået, at der kun skal være en venteliste til to-rumsboliger. Borgere vil få tilbudt den første ledige bolig. I tildelingen tages der dog hensyn til borgernes ønsker om boligplacering, vurderede behov samt anciennitet på ventelisten. Hvis en borger to gange afviser en tildelt bolig, vil visitationen genvurdere, om borgeren faktisk har brug for en ældrebolig.
Dette forslag blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget på deres møde i slutningen af oktober. Udvalget skal godkende sådan et forslag, før det bliver effektiviseret, men det valgte udvalget ikke at gøre.

Skal undersøges
Udvalget bad i stedet administrationen om at få et notat om situationen på Stenager og om mulige løsninger på problemet med, at ingen ældre har Stenager som 1. prioritet.
– Jeg har bedt Center for Sundhed og Velfærd om at undersøge, hvorfor Ældreboligerne på Stenager ikke opleves som attraktive. Alle, der står på venteliste til en Ældrebolig, vil blive kontaktet og bedt om at besvare nogle få spørgsmål. For hvis vi ved, hvad problemet er, kan vi måske afhjælpe det. Jeg har personligt været ovre og kigge på nogle af lejlighederne, de er pæne uden at være prangende. Placeret tæt på ældrecenteret Hvissinge med de muligheder det indebære for mad og aktiviteter. Huslejen for lejlighederne, som hører under Glostrup almene boligselskab, er dog i den dyre ende, siger Lars Thomsen.
Ud over de 124 to-rums boliger har kommunen også otte tre-rums boliger på Nordre Ringvej, der kan gives til borgere, der modtager hjælp hele døgnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top