fbpx
Hjemmepleje skal have mere fokus på den enkelte
COLOURBOX13950316.jpg

The healing power of toghetherness in hard times, elderly man with serious disease.

Foto: Colourbox
GLOSTRUP. Glostrup er i gang med at omstille hjemmeplejen til en metode, der i højere grad end tidligere tager højde for den enkelte borgers behov og ønsker

Den rehabiliterende metode tager udgangspunkt i den enkelte borger og hans eller hendes ønsker. Det kan være et ønske om igen selv at kunne klare dagligdagens indkøb eller at være uafhængig, når man skal have tøj på om morgenen. I samarbejde med borgeren bliver der sat et hjemme-træningsforløb sammen, så borgeren fortsat kan leve et selvstændigt, meningsfyldt og aktivt liv.

Trimmet til ny metode
Center for Sundhed og Velfærd har de sidste måneder omlagt deres organisation, så den kan matche den nye metode. Fysisk er de medarbejdere, der visiterer til hjemmepleje, rykket sammen med sygeplejersker og ergoterapeuter. Når en borger får behov for hjælp, efter for eksempel at have været indlagt, står der et tværfagligt hold klar til at tage på hjemmebesøg. Efter at borgeren har haft besøg af Udredningsteamet, bliver der tilrettelagt et forløb, som skal sikre, at borgeren når de mål, som man er blevet enige om at arbejde med i den kommende tid.
– Formålet med omlægningen og vores nye organisering er, at borgerne får en højere livskvalitet, og at de ydelser, vi leverer, er koordinerede og sammenhængende, udtaler centerchef Lene Miller og fortsætter:
– For mig er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, hvad borgeren ønsker, og hjælper ham eller hende til at nå sine mål. Det kræver, at vi lytter, men det kræver også, at borgeren samarbejder og selv er med til at gøre en indsats. Vi kan vejlede borgeren i hvad, der er godt at gøre, men det er borgeren selv, der skal træne, siger hun.
Det er netop borgeren, der skal fokus på, siger rehabiliteringschef Maybrith Gronemann.
– Det er altid krævende at gennemføre omstillinger. Navnlig når man samtidig skal varetage de mange faste opgaver. Undervejs i arbejdet har jeg glædet mig over, at medarbejderne hele tiden har haft fokus på borgeren. De har løbet hurtigere, så de fortsat kunne sikre, at borgerne får den støtte, de har behov for, siger hun.

Temamøde
Social- og Sundhedsudvalget inviterer i samarbejde med Seniorrådet alle interesserede til et temamøde om rehabilitering mandag 21. november kl. 16-18. Mødet afholdes på Fritidscentret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top