fbpx
Et spørgsmål om dansk
BRØNDBY. Ifølge en klage tales der jævnligt tyrkisk i den private institution Solstrålen. Kommunalbestyrelsen indskærper nu, at der skal tales dansk i byens institutioner. Alligevel er Dansk Folkeparti ikke helt tilfreds

Den private institution Solstrålen, der holder til i Ulsøparken, er en privat børneinstitution, der tilbyder pasning af børn i vuggestue- og børnehavealderen.
For at kunne tilbyde dette, skal Solstrålen, som andre private leverandører af dagtilbud for børn, leve op til en række krav og bestemmelser, beskrevet i den såkaldte kravspecifikation.
Heri kan man blandt andet læse, at ”det pædagogiske arbejde i det private dagtilbud skal være i overensstemmelse med Dagtilbudslovens formålsbestemmelse og de værdier og principper, der er formuleret i den til en hver tid politisk vedtagne børne- og ungepolitik i Brøndby Kommune.”
Ligeledes hedder det i kravspecifikationen, at ”det private dagtilbud skal sikre, at der gennemføres sprogvurderinger og sker sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens bestemmelser.”
Og så skal der, understreger kravspecifikationen, tales dansk:
”Endvidere skal det private dagtilbud sikre, at dansk er det gennemgående talte sprog i institutionen.”

Vi må sige fra
Det har imidlertid haltet med det danske sprog i Solstrålen.
I hvert fald ifølge et par klagere. Brøndby Kommune har nemlig, som det hedder i mødematerialet til kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 9. november, fået en henvendelse om, at personalet i Solstrålen taler tyrkisk indbyrdes, med børnene og med forældrene.
Derfor indskærpede Brøndby Kommune overfor Solstrålen, at der skal tales dansk, men har dog ikke selv ved uanmeldte besøg kunnet konstatere, at der tales tyrkisk på bekostning af dansk.
Men efter at kommunen har fået endnu en klage, har den fremsendt et påbud nummer to til lederen og formanden for institutionen.
Ligesom sagen nu har fundet vej til kommunalbestyrelsen, da den på ønske fra Dansk Folkeparti blev drøftet på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.
Her sagde Allan Runager således:
– Dansk Folkeparti anser det som et alvorligt brud på den indgåede aftale med Brøndby Kommune, når der i den private børneinstitution imod aftale nu gentagne gange klages fra henholdsvis personale og forældre over, at der imellem børn og voksne og voksne indbyrdes tales et andet sprog end dansk.
Desuden undrede Allan Runager sig på mødet over, at der som en del af institutionens hverdag blev sunget religiøse sange.
For Allan Runager var der på denne baggrund ingen tvivl om, at Kommunalbestyrelsen måtte sige tydlige fra over dette:
– Set i lyset af at det bliver både børnene og i sidste ende samfundet tabere, fordi Solstrålens bestyrelse, ansatte og til dels forældre fastholder de religiøse og sproglige traditioner fra deres tyrkiske kultur. Dansk Folkeparti ønsker, at en samlet Kommunalbestyrelse, for at understrege alvoren, tilkendegiver, at der skal tales dansk i alle børneinstitutioner beliggende i Brøndby Kommune. Og at enhver ensidig religionsundervisning henvises til at være en privat sag, imellem børn og deres forældre.

Fokus men fladt
Allan Runager håbede med denne opfordring, at der ville rejse sig en markant debat og en tydelig afstandtagen fra de øvrige partier.
Men helt sådan endte det imidlertid ikke.
For ganske vist bakkede de øvrige partier op om, at det skulle indskærpes overfor Solstrålen, at der skal tales dansk som det gennemgående sprog, men yderligere meningstilkendegivelser blev ikke fremført.
Derfor sad Allan Runager også efter mødet tilbage med blandede følelser:
– Jeg var nok lidt skuffet bagefter, for jeg havde håbet på en tydeligere meningsudveksling. Det var faktisk derfor, vi havde bedt om, at sagen blev drøftet på kommunalbestyrelsens møde og ikke blot på mødet i Børne-udvalget.
Alligevel mente Allan Runager, at det var vigtigt at få sat fokus på emnet:
– Hvis vi ikke gør noget ved det det her, så taber vi en hel generation, og så koster den oveni købet mange penge. Faktisk stiller vi skarpt på det her for børnenes skyld, uanset hvad andre måtte beskylde os for.

Selvfølgelig taler vi dansk
Penge til sprogstimulering

2 kommentarer om “Et spørgsmål om dansk”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top